Karlstads universitet / Institutionen för språk, litteratur och interkultur

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning
Interkultur är ett tvärvetenskapligt kulturämne med fokus på kulturmöten vid institutionen för språk, litteratur och interkultur, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap. Ämnet har en väletablerad kursverksamhet som riktar sig till olika målgrupper. Undervisningen sker både på svenska och engelska. Kurser ges på distans och campus och i varierande studietakt. Flera kurser ges även under sommaren.
Riktade uppdragsutbildningar ges utöver ordinarie kursutbud.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning på grundutbildningskurser, kursansvar, kursutveckling, samt handledning och examination. Undervisningsuppdragen kan variera och ske med kort varsel. Den sökande förväntas undervisa på såväl campus- som distanskurser. En del av undervisningen sker på engelska. Arbetstiden är delvis förlagd till sommartermin. Den sökande förväntas aktivt delta i ämnets utvecklings- och kvalitetsarbete och verka för fortsatt utveckling av ämnesmiljön och därför regelbundet närvara på arbetsplatsen. Den sökande förväntas dessutom delta i ämnets forskningsverksamhet, kunna driva egna forskningsprojekt, samt bidra med ansökningar om externa forskningsmedel. 

Viss del forskning/kompetensutveckling ingår i tjänsten, med möjlighet till utökat utrymme för externfinansierad forskning.

Behörighetskrav
För anställningen krävs doktorsexamen inom ämnet interkultur, eller för ämnet interkultur i Karlstad relevant område, som språk- eller kulturstudier, visad vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, samt genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen och att den inplaneras inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de två första årens anställning.

Bedömningsgrunder
Vid tillsättningen kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Av särskild vikt för anställningen är dokumenterad erfarenhet av undervisning inom interkulturella studier.
Av särskild vikt är förmåga och erfarenhet av att bedriva forskning med ett interkulturellt perspektiv.
Av särskild vikt är god förmåga att kunna undervisa på både svenska och engelska.

Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper som samarbetsförmåga och förmåga att ta egna initiativ. Av stor vikt ses också ett intresse för deltagande i nationella och internationella nätverk.

Vi värdesätter god administrativ kompetens, god förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete på svenska och engelska, liksom god förmåga att samverka med det omgivande samhället.

Vid lika meriter ges företräde för sökande vars forskning och undervisningserfarenhet bedöms vara av större relevans för verksamheten vid institutionen. Vi eftersträvar ett arbetslag som representerar mångfald.

Villkor
Tillsvidareanställning på heltid (100%), med tillträde snarast enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Upplysningar
Ytterligare upplysningar lämnas av prefekt Annika Malmsten, tel. +46 54 700 1391.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets rekryteringsverktyg Varbi. Alla handlingar och publikationer som ska vara en del av ansökan ska bifogas den digitala ansökan och vara inkomna vid ansökningstidens utgång. Skicka inte enbart länkar till dem.

Om det finns underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker och publikationer, skall dessa skickas i tre exemplar till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Ange ref.nr REK2018/115

Ansökan skall bestå av:

 • meritsammanställning med två referenspersoner
 • fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
 • intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet, erfarenhet från ledning, samarbete och administration
 • planer för den framtida verksamheten
 • publikationsförteckning (vid sampublicering skall den egna rollen framgå)
 • kopior på betyg, intyg, examensbevis, anställningar
 • de arbeten som åberopas, högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, till exempel läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar (vid sampublicering skall den egna rollen framgå)

Sista ansökningsdag är den 29 maj 2018.

Välkommen med din ansökan! 

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss för kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Löneform Individuell lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2018/115
Kontakt
 • Annika Malmsten Saltin, prefekt, 054-700 1391
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
Publicerat 2018-05-08
Sista ansökningsdag 2018-05-29

Tillbaka till lediga jobb