Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning
Vid Karlstads universitet ingår ämnet svenska språket inom svensklärarutbildningen för både grundlärare och ämneslärare. Inom ämnet bedrivs en omfattande utbildning på grundläggande nivå och på avancerad nivå. Här finns fristående kurser med språkvetenskaplig inriktning, där ämnet dessutom i hög grad är involverat i lärarutbildningen från förskola till gymnasium.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning och examination på grundläggande nivå och avancerad nivå inom lärarutbildningen och andra lärarrelaterade kurser. Exempel på kursinnehåll är läs- och skrivinlärning, textanalys, språkvariation och bedömning. Du förväntas undervisa både på campus och på distans. I anställningen ingår viss kompetensutvecklingstid.

Tjänsten förutsätter att den sökande är beredd att delta aktivt i den dagliga verksamheten vid ämnet. Det är också av vikt att den sökande har en god förmåga att samarbeta i lärarlag och andra grupperingar.

Behörighetskrav
Den sökande ska vara behörig lärare i svenska med inriktning mot gymnasiet, gärna med engelska i ämneskombinationen. Ett krav för anställning är pedagogisk skicklighet med undervisningserfarenhet från det allmänna skolväsendet.

För behörighet som universitetsadjunkt krävs högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen under de två första årens anställning.

Bedömningsgrunder
Det är av vikt med erfarenhet av undervisning inom högskola/universitet, gärna inom lärarutbildningen och gärna både på campus och på distans. Det är även en merit om du har lärarutbildning och erfarenhet av undervisning inom det allmänna skolväsendet samt särskilda kunskaper inom läsundervisning, digitala verktyg samt bedömning. Av vikt för anställningen är även forskning och utvecklingsarbete med anknytning till svenskämnet i skolan.

Stor vikt fästs också vid den sökandes personliga egenskaper, såsom samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till kolleger och studenter och förmåga att ta egna initiativ.

Villkor
Anställningen är ett vikariat på heltid med tillträde 2018-08-01 eller enligt överenskommelse. Anställningen beräknas pågå under ett år. Under förutsättning av erforderliga beslut kan förlängning bli aktuellt.

Ansökan ska innehålla:
• personligt brev
• CV
• beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter
• intyg från tidigare verksamhetsmiljöer
• redogörelse för personliga egenskaper i förhållande till anställningen
• kopior på examensbevis och intyg
• minst två referenspersoner skall anges

Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är den sökandes ansvar att dokumentera sin kompetens på ett sätt som medger en saklig kvalitativ bedömning.

Ansökan görs i universitetets webbaserade verktyg Varbi. De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker och publikationer, skall skickas till följande adress:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Välkommen med din ansökan! 

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-08-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2018/114
Kontakt
  • Annika Malmsten Saltin, 054-7001391
Facklig företrädare
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
  • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
Publicerat 2018-05-08
Sista ansökningsdag 2018-05-27

Tillbaka till lediga jobb