Karlstads universitet / Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap / Institutionen för miljö- och livsvetenskaper

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Geomatik utgör ett av ämnena vid Institutionen för miljö- och livsvetenskaper vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap. Inom ämnet Geomatik bedrivs undervisning på grundnivå framförallt inom de två 3-åriga programmen Lantmätarprogrammet med inriktning mät- och kartteknik samt Högskoleingenjörsprogrammet i lantmäteriteknik och geografisk IT. Geomatik ger även ett antal programkurser inom GIS och geodesi i Samhällsplanerarprogrammet samt Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik med inriktning husbyggnad. Ämnet deltar även i geografilärarutbildningen med kompetens inom geomatik.

Vid ämnet geomatik arbetar för närvarande fem personer med utbildning och forskning. Forskning bedrivs i samarbete med andra lärosäten, och/eller inom mångvetenskapliga forskningsmiljöer vid Karlstads universitet som t.ex. riskhantering, klimatanpassning och landskapsekologi m.fl. Arbetstidsavtalet medger möjlighet till nedsättning för forskning med 20 procent (om ej externfinansiering föreligger).

Arbetsuppgifter
I anställningen som universitetslektor i geomatik ingår undervisning bland annat inom GIS/GIT, fjärranalys, fotogrammetri samt andra ämnen och tillämpningar inom geomatikområdet. Till arbetsuppgifterna hör undervisning på grundnivå samt handledning.

Goda möjligheter finns att medverka i utvecklingen av verksamheten, både vad gäller kurs-innehåll och pedagogik, framför allt i utvecklingen av kurser i våra program.

En lektor söks som är en god pedagog och som aktivt vill delta i ämnets utveckling samt också aktivt kan bidra med att utveckla ämnets externa kontakter. Det förväntas att lektorn även aktivt söker externa forskningsmedel och deltar i institutionens forskningssamverkan.

Behörighetskrav
För anställning som lektor krävs doktorsexamen inom geomatik, naturgeografi eller motsvarande, visad pedagogisk skicklighet samt genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om högskole-pedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen och att den inplaneras inom ramen för kompetens-utvecklingstiden under de två första årens anställning. Goda färdigheter i svenska är meriterande då innehållet i flertalet kurser i programmen är baserade på svenska förhållanden och svensk litteratur.

Den tillträdande lektorn förväntas ha omfattande och dokumenterade kunskaper i GIS, kartografi, fjärranalys, geografisk databasteknik och webbteknik samt gärna erfarenhet av universitetsundervisning inom området. Sökanden besitter specifika kunskaper om och färdigheter i användande av programvaror för GIS, fjärranalys, fotogrammetri, CAD, 3D-visualisering m.fl. Vetenskapliga publikationer inom forskningsområdet är meriterande. 

Bedömningsgrunder
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper så som samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer med arbetskamrater och förmåga att ta egna initiativ. Även en god administrativ kompetens, god förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete liksom god förmåga att samverka med det omgivande samhället värdesätts.
Åberopade bedömningsgrunder skall vara dokumenterade.

För behörighetskrav och bedömningsgrunder övrigt hänvisas till Högskoleförordningen, HF, kapitel 4 § 4 och vad som framgår av Karlstads universitets anställningsordning.

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på del-/heltid med tillträde januari 2019 eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens utgång.

Ansökan ska innehålla

 • personligt brev
 • meritsammanställning inklusive kontaktuppgifter till minst två referenspersoner
 • fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
 • intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet och samverkan från annan verksamhet
 • redogörelse för erfarenhet från ledarskap, samarbete och administration
 • planer för framtida verksamhet
 • redogörelse för språkkunskaper i svenska och engelska
 • publikationsförteckning (vid sampublicering skall den egna rollen framgå)
 • kopior på betyg, examensbevis och intyg för de arbeten som åberopas
 • högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, t.ex. läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar

Mer information om hur din ansökan kan se ut hittar du i ”Råd för ansökan/befordran till professor eller lektor och ansökan till forskarassistent” som finns på www.kau.se under lediga anställningar. Där finner du även Karlstads universitets anställningsordning.

Underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker och publikationer, skickas i tre exemplar till Karlstads universitet Registrator 651 88 Karlstad.
Ange ref. nr REK2018/86

Sista ansökningsdag 2018-06-10

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster.

 

 Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid/Deltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50-100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2018/86
Kontakt
 • Liselotte Englund, prefekt, 054-700 1988
 • Jan-Olov Andersson, ämnesföreträdare, 054-7001361
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
Publicerat 2018-05-09
Sista ansökningsdag 2018-06-10

Tillbaka till lediga jobb