Karlstads universitet /Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 300 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Beskrivning

Forskningen inom statsvetenskap rör sig främst kring demokrati i vid mening och då framför allt frågor som rör styrning av offentlig sektor, från lokal till internationell nivå, där olika typer av maktkritiska perspektiv appliceras. Ämnets aktuella forskningsteman är artificiellt intelligens, jämställdhet, klimat och miljö, riskhantering och regional utveckling. Vår forskning är också kopplad till en bredare miljö vid Karlstads universitet och vi samarbetar framför allt med centrum för forskning om samhällsrisker (CSR) och centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CSD). Samverkan sker över ämnesgränserna både i utbildning och forskning.

Vid statsvetenskap i Karlstad bedriver vi undervisning på alla nivåer, såväl på campus som online. Inom grundutbildningen är den största delen koncentrerad till statsvetarprogrammet. På avancerad nivå kommer vi inom kort ge två olika utbildningar: ett campusbaserat masterprogram i statsvetenskap och från höstterminen 2025 ett online-baserat masterprogram i statsvetenskap med inriktning mot psykologiskt försvar och desinformation. Vid ämnet finns en väletablerad forskarutbildning.

Arbetsuppgifter

Du kommer att undervisa och handleda, det kan bli aktuellt på grund-, avancerad- och forskarnivå. Du kommer vara en aktiv del i utvecklingsprocessen samt undervisningen på masterprogrammet i statsvetenskap med inriktning psykologiskt försvar och desinformation. Här samarbetar du både internt inom ämnet samt interdisciplinärt. Här kan eventuellt kurs- och programledarskap ingå. Undervisningen sker i huvudsak på svenska.

Du är närvarande i det dagliga arbetet och deltar aktivt i ämnets utvecklingsarbete av undervisning och forskningsverksamhet. Du samverkar även med omgivande samhälle för ömsesidigt utbyte och verkar för att den kunskap och kompetens som finns vid universitetet kommer samhället till nytta. Forskning ingår och du är aktivt sökande av externa forskningsmedel, följer utvecklingen inom det egna ämnesområdet och publicerar i internationella tidskrifter.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor i statsvetenskap är den som har visat pedagogisk skicklighet. Utöver det krävs doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens i statsvetenskap, alternativt någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen såväl som väl genomförd högskolepedagogisk utbildning.

Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den, inom ramen för kompetensutvecklingstiden, under de första två årens anställning eller ansöker om att validera motsvarande kunskap. För samtliga behörighetskrav hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning https://intra.kau.se/dokument/upload/C10B9E191890e14FBCMJA231CC05/Anstallningsordningen_signed_20220928.pdf

Bedömningsgrunder

I bedömningen av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet kommer särskild vikt att fästas vid pedagogisk skicklighet.

Särskild vikt läggs vid

 •  pedagogisk skicklighet, god erfarenhet av undervisning på alla nivåer och erfarenhet av kursutveckling, kurs- och programansvar. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas.
 • att du behärskar svenska eller annat nordiskt språk i såväl tal som skrift, då stor del av undervisningen på programmen sker på svenska

Stor vikt läggs vid:

 • aktuell och pågående forskning.
 • förmåga att självständigt initiera och bedriva forskning.
 • personliga egenskaper som initiativförmåga, samarbetsförmåga och att vara strukturerad

Av vikt är

 • Aktuell god erfarenhet av att samverka med det omgivande samhället och att kommunicera forskning och utvecklingsarbete.
 • forskning inom psykologiskt försvar samt relaterade forskningsfält.
 • undervisningserfarenhet på avancerad nivå inom området psykologiskt försvar.

Meriterande

 • erfarenhet från internationell mobilitet, internationella anställningar, uppdrag eller nationella och internationella nätverk.
 • erhållit externa medel.
 • pedagogiska utnämningar.
 • erfarenhet av administrativa uppdrag.
 • Förmåga att undervisa på engelska.

Hög närvaro på arbetsplatsen och deltagande i såväl ämnes- som institutionsgemensamma uppgifter förväntas.

Villkor

Tillsvidareanställning på heltid (100%) med tillträde under höstterminen 2024 alternativt vårterminen 2025 enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Vad ska ingå i min ansökan?”
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska, norska, danska eller engelska är översatta och att din kompetens är dokumenterad på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.


Ansökan ska innehålla:

cv personligt brev fördjupad redogörelse för pedagogiska meriter intyg på högskolepedagogisk utbildning, om genomförd eller redogörelse för motsvarande kunskaper fördjupad redogörelse för vetenskaplig verksamhet redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet redogörelse för erfarenhet från ledarskap och administration planer för framtida verksamhet redogörelse för samverkan, erfarenhet från internationella nätverk m.m. publikationslista (vid sampublicering ska den egna rollen framgå) intyg över språkkunskaper kopia på utfärdad doktorsexamen eller intyg om motsvarande vetenskaplig kompetens, alternativt intyg om annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. högst 10 vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten för att förmedla kunskaper, t.ex läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef


Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte enbart länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas i tre exemplar till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Hanna Ljungdahl
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2024-05-15                                     

Ange referensnr: REK2024/80

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Höstterminen 2024 alternativt vårterminen 2025 enligt överenskommelse.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2024/80
Kontakt
 • Tonje Grahn, prefekt, +46547001433tonje.grahn@kau.se
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-7001714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434
Publicerat 2024-04-10
Sista ansökningsdag 2024-05-15

Tillbaka till lediga jobb