Karlstads universitet / Handelshögskolan

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 300 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Beskrivning

CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet (kau.se/ctf), är ett av världens främsta forskningscentra med fokus på tjänster. Vi är drygt 80 forskare och doktorander som bedriver studier inom företagsekonomi, psykologi, informatik, statsvetenskap, religionssociologi och ingenjörsämnen som maskinteknik, energi och miljösystem samt datavetenskap. CTF är känt för sitt omfattande samarbete med näringsliv och offentlig verksamhet. Vår forskning är inriktad mot utmaningar inom såväl näringsliv som offentlig sektor.

Arbetsuppgifter

Anställningen som gästforskare kommer att knytas till pågående forskning inom CTF. Anställningen kommer att fokusera på att skapa tjänster, baserad på aktuell forskning, för att öka den datadrivna hälsoinnovationen i Sverige samt skapa underlag för kartläggning av den pågående digitala transformationen inom offentlig sektor. Tjänsten innebär att leda det interna arbetet gällandehälsoinnovation, marknadsföra dessa via projektet Health Data Sweden samt att delta i projektarbetet på central nivå. Ett tidigare utvecklat verktyg som stödjer den digitala transformationen kommer användas och vidareutvecklas i samarbete med andra universitet och med offentlig sektor. Gästforskaren förväntas delta i det arbetslag som för närvarande bedriver forskningsarbete inom området. Arbetsuppgifterna kommer bestå av olika typer av kvalitativ och kvantitativ datainsamling, bearbetning och analys. Vetenskaplig publicering en viktig del av forskningsarbetet likaså spridning av forskningsresultaten. Målet är att forskningen bidrar med kunskap som har relevans för såväl Handelshögskolans och CTFs externa partners (organisationer).

Behörighet

Behörig att anställas som gästforskare för de specifika arbetsuppgifterna är sökande som avlagt doktorsexamen inom informatik eller liknande ämnen och en väl dokumenterad kunskap inom området för den aktuella anställningen.

Krav för anställning är också goda muntliga och skriftliga färdigheter i såväl svenska som engelska.

För anställning som gästforskare krävs i enlighet med universitetets anställningsordning att den sökande i normalfallet har sin huvudsakliga anställning vid ett annat lärosäte (med huvudsaklig anställning åsyftas anställning tillsvidare och på minimalt 50% av heltid).

Bedömningsgrunder

Vid urval kommer stor vikt att fästas vid den sökandes vetenskapliga meriter, speciellt publikationer i internationella tidskrifter av relevans för CTFs forskningsområden och anställningens inriktning. Stor vikt kommer också fästas vid den sökandes förmågor vad gäller erfarenheter kring regional utvecklingsverksamhet, speciellt gällande transformationen av digitala välfärdstjänster. Hög motivation och god förmåga till samarbete med andra forskare är viktiga egenskaper då mycket forskning sker tillsammans med andra forskare, över olika ämnesområden, vid CTF.

Villkor

Anställningen är på 50 % av heltid och tidsbegränsad till ett år, med start den 1 augusti eller enligt överenskommelse. 

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.  Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska, norska, danska eller engelska är översatta och att din kompetens är dokumenterad på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

  • Personligt brev med beskrivning av dig själv och dina forskningsintressen i relation till anställningens inriktning. Tillför gärna exempel på hur teorier och metoder som du tidigare bekantat dig med kan användas för att berika den aktuella anställningens forskningsområden (max 2-3 sidor).
  • CV med vidimerade kopior av betyg, examensbevis, etc
  • Kopia av doktorsavhandling och andra för anställningen relevanta publikationer
  • Övriga handlingar som du önskar åberopa
  • Två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller. Handlingar som inte kan lämnas in i digital form kan skickas till nedanstående adress:

Karlstads universitet
HR-administratör Hanna Ljungdahl
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 14 april 2024

Ange referensnr: REK2024/66

 

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 1 augusti 2024
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2024/66
Kontakt
  • Per Kristensson, professor, föreståndare CTF, 054-7002128
Facklig företrädare
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-7001714
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434
Publicerat 2024-03-22
Sista ansökningsdag 2024-04-14

Tillbaka till lediga jobb