Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 300 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Beskrivning

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser en anställning som universitetslektor inom materialteknik, med ett fokus mot tribologi. Anställningen är placerad vid Institutionen för ingenjörsvetenskap och fyisk, som kännetecknas av en vänlig, inspirerande och internationell atmosfär, med ett stort antal medarbetare från olika delar av världen. Maskin- och materialteknik är ett av tre ämnen vid institutionen, som totalt har cirka 60 anställda, varav 11 professorer. Vi erbjuder bland annat forskarutbildning i materialteknik, industriell ekonomi och fysik, civilingenjörsprogram i maskinteknik, industriell ekonomi och teknisk fysik, samt högskoleingenjörsprogram i maskinteknik, innovationsteknik & design och elektroteknik.

Institutionen har en stark forskningsaktivitet inom materialteknik. Styrkeområden inom den materialtekniska forskningen är studier kring avancerade stål och material framställda genom additiv tillverkning, och inom kunskapsområden som utmattning och tribologi. Relationen mellan materialens mikrostruktur och mekaniska egenskaper studeras genom materialanalyser, mekanisk provning och experimentella metoder och modellering. Aktuell forskning inom tribologi är multidisciplinär till sin karaktär och relaterad till en korrelation mellan mikrostruktur och tribologisk prestanda hos avancerade material. Expertis inom tribologi, mekaniska egenskaper, numerisk simulering, utmattnings- och förslitningsfenomen, kontaktmekanik och avancerad materialkarakterisering är därför viktig för en framgångsrik kandidat. Vanligtvis utförs projekt inom tribologi i samarbete med industriella partners och är relaterade till, men inte begränsade till, tribologi i krävande applikationer vid rumstemperatur och förhöjda temperaturer t.ex. plåtformning, pressgjutning, presshärdning etc. Detta öppnar möjligheter att använda både unik tribologisk utrustning utvecklad vid Karlstads universitet, och industriella test- och karakteriseringsanläggningar.

Institutionen har dessutom forskning inom maskinteknik i områdena tillämpad mekanik och industriell ekonomi, samt betydande forskningsaktiviteter i materialfysik. Forskare i materialfysik och maskin- och materialteknik deltar tillsammans in en stor forskargrupp i materialforskning, som är prioriterad av fakulteten. 

Arbetsuppgifter

De huvudsakliga arbetsuppgifterna är undervisning och forskning inom området materialteknik inklusive tribologi, samt samverkan med industri och samhälle. Undervisningen omfattar främst materialtekniska kurser på grundnivå och avancerad nivå för högskoleingenjörer och civilingenjörer, samt inom forskarutbildningen. Undervisning i enstaka kurser inom det övriga maskintekniska området kan också bli aktuellt, som inom bearbetnings- och formningsteknologier.

Universitetet förväntar sig att du, baserat på dina tidigare forskningsmeriter, har som mål att stärka och utveckla institutionens befintliga forskningsområde i samarbete med andra forskare inom institutionen. Du förväntas också ha en ambition att utveckla ett eget forskningsfokus och genomföra forskningsprojekt i samverkan med industri, samt ta en ledande roll i institutionens forskning i tribologi.

I anställningen ingår även inslag av administrativa uppgifter och uppdrag inom universitetet.

I rollen som universitetslektor förväntas du samverka med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte och verkar för att den kunskap och kompetens som finns vid universitetet kommer samhället till nytta. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är det viktigt att du är närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor i materialteknik är du som har visat pedagogisk skicklighet. Utöver det krävs doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens inom det materialtekniska området, eller i nära relaterat område, samt forskningserfarenhet av tribologi.

Ett ytterligare krav är utmärkt skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga i engelska. Som lärare på Karlstads universitet bör du behärska undervisning på både engelska och svenska. Saknas kunskaper i svenska, kan anställning ändå ske under förutsättning att den som anställs har förmågan att aktivt inhämta dessa.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen såväl som väl genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om sådan utbildning saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den, inom ramen för kompetensutvecklingstiden, under de första två årens anställning eller ansöker om att validera motsvarande kunskap.

För samtliga behörighetskrav hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning https://www.kau.se/files/2023-12/Anstallningsordningen Kau rev 220928_0.pdf

Bedömningsgrunder

I bedömningen kommer lika vikt att ges till vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Särskild vikt ges till visad skicklighet och erfarenhet av att:

 • Självständigt såväl som i samarbete med andra, utveckla och genomföra forskning inom tribologi, inom akademin och/eller industrin.
 • Undervisa i och examinera universitetskurser i tribologi och andra materialtekniska ämnen

Stor vikt ges till:

 • Erfarenhet av avancerad analytisk elektronmikroskopi och mekanisk karaktärisering, med anknytning till ämnets styrkeområden.
 • Kunskap och forskningserfarenhet inom utmattning, förslitning-utmattningsfenomen och kontaktmekanik
 • Personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, att du är initiativtagande, resultatinriktad och ansvarstagande, samt att du är engagerad och har ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter

Meriterande är:

 • Visad skicklighet att handleda studenter på avancerad nivå och doktorander, inkluderande genomförd kurs i doktorandhandledning
 • Erfarenhet från internationella anställningar, uppdrag eller nationella och internationella nätverk, t.ex. postdoktorsanställning
 • Erfarenhet av akademiska förtroendeuppdrag
 • Dokumenterad aktuell erfarenhet av att samverka med det omgivande samhället, i både forsknings- och undervisningsfrågor, samt av att kommunicera forskning och utvecklingsarbete
 • Pedagogiska utnämningar
 • Erhålla externa forskningsmedel
 • Förmåga att undervisa på svenska

Villkor

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid, med start 1 november 2024, eller enligt överenskommelse.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Vad ska ingå i min ansökan?”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska, norska, danska, engelska är översatta och att din kompetens är dokumenterad på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

 • CV
 • personligt brev med beskrivning av kvalifikationer och forskningsintressen i relation till anställningens innehåll
 • fördjupad redogörelse för pedagogiska meriter
 • intyg på högskolepedagogisk utbildning, om genomförd eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • fördjupad redogörelse för vetenskaplig verksamhet
 • redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet
 • redogörelse för erfarenhet från ledarskap och administration
 • planer för framtida verksamhet
 • redogörelse för samverkan, erfarenhet från internationella nätverk m.m.
 • publikationslista (vid sampublicering ska den egna rollen framgå)
 • redogörelse för språkkunskaper
 • kopia på utfärdad doktorsexamen eller intyg om motsvarande vetenskaplig kompetens.
 • högst 10 vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten för att förmedla kunskaper, t.ex. läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar
 • två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte enbart länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas i tre exemplar till nedanstående adress.

Karlstads universitet
HR-avdelningen
Hanna Ljungdahl
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 11 april 2024                                        

Ange referensnr: REK2024/35

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 november 2024 eller enligt överenskommelse.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2024/35
Kontakt
 • Lars Johansson, prefekt , 073-0943868
 • Pavel Krakhmalev, Professor/Ämnesföreträdare , 070-1811264
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-7001714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434
Publicerat 2024-02-23
Sista ansökningsdag 2024-04-11

Tillbaka till lediga jobb