Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 300 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Vill du vara med och utbilda framtidens kemister, ingenjörer och lärare? har vi jobbet för dig!

Beskrivning

Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper vid fakulteten för hälsa, natur och teknikvetenskap har cirka 60 anställda och ansvarar för kurser inom fyra ingenjörsprogram, lärarutbildning, basår och kandidatprogram med olika inriktningar.

Kemi är ett av institutionens fyra ämnen. Övriga ämnen är kemiteknik, miljö- och energisystem samt byggteknik. Kemiämnet har ca 20 anställda som bedriver forskning och undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Lärare i kemi undervisar på flera program; Läkemedelsanalys – Kandidatprogram i kemi, Civilingenjör Kemiteknik, Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Kemi, samt inom lärarutbildning på olika nivåer. Kemiämnet undervisar också på Tekniskt-naturvetenskapligt basår. Läs gärna om kemiämnets forskning här: kau.se/kemi

Vi söker nu en universitetsadjunkt i kemi, för att arbeta med undervisning inom de kurser som ligger inom kemiämnets åtagande. Antalet studenter som läser kurser inom kemi och kemiteknik har ökat de senaste åren och ökningen förväntas fortsätta. Karlstads universitet erbjuder många möjligheter till kompetensutveckling, till exempel inom högskolepedagogik.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen undervisning på grundnivå inom kemi, men det kan också bli aktuellt att undervisa på kurser på avancerad nivå samt på Tekniskt- naturvetenskapligt basår eller på kurser i kemiteknik. De flesta av våra kurser ges som både campus- och distanskurser.

Undervisningen sker framför allt i form av föreläsningar, övningar, seminarier, laborationer men även andra undervisningsformer kan förekomma. I arbetsuppgifterna ingår administrativa uppgifter kopplade till undervisning. Undervisning på andra kurser än inom kemi kan bli aktuellt. Att driva och bidra till utveckling av undervisningsverksamheten och den egna pedagogiska förmågan är också en del av arbetet.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighetskrav

Vi söker dig som har avlagt kandidatexamen om minst 180 hp inom kemi.

Då undervisningen till största del är på svenska, förutsätts goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Karlstads universitet är en internationell arbetsplats med många engelsktalande medarbetare, många möten genomförs därför på engelska och goda kunskaper i engelska krävs.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske. Alla universitetsadjunkter ska ha genomfört sådan utbildning senast efter två års anställning.

Bedömningsgrunder

Vid urval bland behöriga sökande fästs särskild vikt vid:

 • Pedagogisk skicklighet
 • Aktuella kunskaper i grundläggande kemi.
 • Dokumenterad erfarenhet från laborativt arbete.
 • Dokumenterad erfarenhet från undervisning inom högre utbildning.
 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning med digitala verktyg.
 • Förmåga att kunna reflektera över lärande och pedagogisk verksamhet samt förmåga att kunna göra väl övervägda val utifrån undervisningens förutsättningar och villkor.

Det är meriterande med kunskaper i kemiteknik. Meriterande är även en examen på avancerad nivå.

Vid bedömning kommer hänsyn att kunna tas till både omfattning och erfarenhetens inriktning med relevans för arbetsuppgifterna.

Karlstads universitet fäster stor vikt vid den sökandes personliga egenskaper. Initiativrikedom, engagemang och ett positivt förhållningssätt mot kollegor och studenter är en förutsättning för att skapa en god arbetsmiljö. Av stor vikt är även god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande samt engagemang för verksamheten.

För behörighetskrav och bedömningsgrunder i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar

Villkor

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid, 100 %. Tillträde 1 april 2023 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

 • Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll och uppställda kriterier.
 • CV
 • Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
 • Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och eventuella rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
 • Två referenser, varav helst minst en är från tidigare eller nuvarande chef
 • Uppgifter om språkkunskaper

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas i ett exemplar till nedanstående adress.
Karlstads universitet
HR-avdelningen, Elisabeth Wessling
651 88 KARLSTAD

Ange referensnr: REK2023/48

Sista ansökningsdag: 19 mars 2023

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Så snart som möjligt, enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2023/48
Kontakt
 • Gunilla Carlsson Kvarnlöf, prefekt , 0722221919
 • Anna Smedja Bäcklund, universitetslektor, 0761003762
 • Björn Sjöstrand, universitetslektor, 0761014843
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-7001714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434
Publicerat 2023-02-27
Sista ansökningsdag 2023-03-19

Tillbaka till lediga jobb