Karlstads universitet / Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 300 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Beskrivning

Anställningen som postdoktor är knuten till centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CSD). CSD är ett forskningscentra vars verksamhet är riktad mot ämnesdidaktik inom geografi, historia, samhällskunskap och religionsvetenskap.  CSD forskning har en praktiknära inriktning med ambitioner att påverka undervisningens förutsättningar, former och innehåll, samt en teori-, och metodutvecklande inriktning.

CSD är ett forskningscentrum och har inte några anställda. Anställningen är placerad på fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap och kan beroende på den sökandes inriktning vara inom något av följande ämnen; geografi, historia, samhällskunskap eller religionsvetenskap.

Anställningen förväntas bidra till det ämnesdidaktiska forskningsfältet med inriktning mot något av de forskningsområden som bedrivs inom CSD, exempelvis bildning och ämnesdidaktik i antropocen; migration och interkulturalitet; nyheter som läromedel och didaktiska modeller.  Mer information om CSD: https://www.kau.se/csd

Arbetsuppgifter

Som postdoktor på CSD ingår du i vår forskningsmiljö och du förväntas var verksam både som självständig forskare och i samverkan med andra forskare inom CSD. Din forskning ska ha en tydlig ämnesdidaktisk inriktning och anknyta till CSDs forskningsprogram. Du kommer i huvudsak att bedriva forskning och skriva forskningsansökningar.  Forskningsresultaten kan publiceras både som enskilda och samskrivna publikationer. Du  bidrar till den lokala forskningsmiljön genom att aktivt delta i CSDs aktiviteter, som forskningsseminarier och workshops samt genom att vara närvarande i det dagliga arbetet och gemenskapen.  

Undervisning och/eller administrativa uppgifter upp till 20 % ingår. Expensmedel för konferensresor och liknande kommer att finnas. I anställningen samverkar du med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte och verkar för att den kunskap och kompetens som finns vid universitetet kommer samhället till nytta.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är du som har avlagt doktorsexamen med ämnesdidaktisk inriktning mot Geografi, Historia, Samhällskunskap eller Religionsvetenskap eller annat närliggande ämne eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Doktorsexamen måste vara utfärdad innan beslut om anställning fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag

Äldre examen kan beaktas när särskilda skäl föreligger t.ex. ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret eller andra liknande omständigheter eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag

Bedömningsgrunder

Sökande bedöms utifrån vetenskapliga meriter och utifrån kvalitet och genomförbarhet i relation till den forskningsplan som bifogas ansökan. Särskild vikt kommer att läggas vid tidigare publicerad forskning inom ämnesdidaktik, anknytning till CSD:s forskning samt kvalitet och självständighet i  forskningsplan.

Av särskild vikt är god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter. Av särskild vikt är även goda kunskaper i engelska i tal och skrift. Meriterade är lärarutbildning och erfarenhet från undervisning inom grundskola eller gymnasium eller andra pedagogiska meriteringar. Eftersom en stor del av vår forskning sker i samverkan med lärare och rektorer inom den svenska skolan är det även meriterande att den sökande har goda kunskaper i svenska, alternativt norska eller danska – både muntligt och i skrift.

Villkor

Anställningen är på heltid och tidsbegränsad till två år med möjlighet till förlängning på ytterligare ett år. Anställningen kan även förlängas om det finns särskilda skäl, till exempel vid föräldraledighet eller sjukdom. Tillträde 1:e augusti eller enligt överenskommelse under höstterminen 2023.

En förutsättning för anställning som postdoktor är att du inte tidigare varit anställd som postdoktor med stöd av centralt avtal under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde vid samma lärosäte/myndighet.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Vad ska ingå i min ansökan?”
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

 • cv
 • personligt brev, med beskrivning av dina kvalifikationer och forskningsintressen i förhållande till anställningens innehåll
 • publikationslista (vid sampublicering ska den egna rollen framgå)
 • Förslag till forskningsplan, där motiv för ansökan redovisas samt ett möjligt forskningstema diskuteras (5-10 sidor).
 • kopior på relevanta betyg, examensbevis, intyg som stärker tidigare anställningar och rekommendationsbrev.
 • kopia på doktorsavhandling och andra relevanta publikationer
 • intyg över språkkunskaper
 • två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer skickas till:

Karlstads universitet
Josefin Rönnqvist
651 88 Karlstad

Ange ref.nr: REK2022/306

Sista ansökningsdag: 2023-03-30

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-08-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2022/306
Kontakt
 • Kenneth Nordgren, föreståndare CSD, 0702487072
 • Gabriel Bladh, föreståndare CSD, 0733017853
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-7001714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434
Publicerat 2023-01-27
Sista ansökningsdag 2023-03-30

Tillbaka till lediga jobb