Karlstads universitet / Handelshögskolan

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 300 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Beskrivning

Handelshögskolan vid Karlstads universitet (Karlstad Business School) startades 2009 och består av arbetsvetenskap, företagsekonomi, informatik, nationalekonomi och statistik. Sedan 2017 ges en fullständig juristutbildning (270 hp) med fördjupad ämnesprofilering inom skatterätt, affärsjuridik, straff-/processrätt samt humanjuridik. Utbildningen ger allmän behörighet för tingstjänstgöring. Ämnet erbjuder även ett visst kursutbud som riktar sig till studenter i andra utbildningsprogram. Forskarutbildning i juridik ges med inriktningar: allmän rättslära, civilrätt, finansrätt, internationell rätt, miljörätt, offentlig rätt, processrätt och straffrätt. Läs gärna mer om oss på vår ämneshemsida: kau.se/juridik.

Vid ämnet arbetar i dagsläget ca 25 personer, och vi behöver bli fler! Nu sökes en lektor i processrätt.

Arbetsuppgifter

I anställningen som universitetslektor i processrätt sökes en person som främst skall undervisa i i såväl svensk civil- och straffprocessrätt. Undervisning i andra, närliggande juridiska områden kan förekomma. I arbetsuppgifterna ingår planering, genomförande och utvärdering av undervisning på såväl grundnivå som avancerad nivå (profileringsspår) samt uppsatshandledning på dessa nivåer och på examensarbeten.

Vi söker en lektor som är god pedagog och som även aktivt vill delta i ämnets utveckling av det nya programmet på grundnivå och avancerad nivå samt utveckling av forskarutbildningen.  Arbetet förutsätter ett aktivt deltagande i ansökningar om externa forskningsmedel och utvecklingen av ämnets externa kontakter. I anställningen ingår kompetensutvecklingstid om 20 %.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor i processrätt är den som har visat pedagogisk skicklighet. Utöver det krävs juris doktorsexamen i processrätt eller motsvarande vetenskaplig kompetens i processrätt, alternativt någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Sökande skall ha uppvisat en god undervisnings- och handledningsförmåga på grundnivå och avancerad nivå (eller motsvarande) samt ha aktuella forskningserfarenheter inom processrätt.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen såväl som väl genomförd högskolepedagogisk utbildning.

Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning eller ansöker om att validera motsvarande kunskap.

För samtliga behörighetskrav hänvisas till högskoleförordningen 4 kap. 4 § samt Karlstads universitets anställningsordning.

Bedömningsgrunder

Vid tillsättning kommer särskild och lika vikt läggas vid sökandes vetenskapliga och pedagogiska förmåga.

Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskning i processrätt och visad skicklighet som kan bidra till att utveckla ämnets forskning inom området.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid förmågan att planera, genomföra och utvärdera undervisning på olika nivåer i utbildningen samt förmågan att handleda och examinera. Bedömningen grundas även på meriter inom administration. Undervisningsspråk är svenska och god förmåga att undervisa på svenska är därför ett av särskild vikt.

Det är av stor vikt att visa förmåga att bygga upp nationella och internationella kontakter inom och utom akademin samt att attrahera externa forskningsmedel. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper som samarbetsförmåga, initiativförmåga och engagemang i verksamheten.

Handledarerfarenhet från forskarutbildning är meriterande. Den sökande bör ha goda ledaregenskaper och god samarbetsförmåga för att kunna bidra till verksamhetens fortsatta utveckling.

Villkor

Tillsvidareanställning på heltid (100 %) med tillträde snarast enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Övrigt

Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika bakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Information om hur din ansökan kan se ut hittar du i dokumentet "Vad ska ingå i min ansökan?” som finns tillgänglig på kau.se/jobb
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

 • cv
 • personligt brev
 • fördjupad redogörelse för pedagogiska meriter
 • intyg på genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • fördjupad redogörelse för vetenskaplig verksamhet
 • redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet
 • redogörelse för erfarenhet från ledarskap och administration
 • planer för framtida verksamhet
 • redogörelse för samverkan, erfarenhet från internationella nätverk, anställningar m.m.
 • redogörelse för hållbarhetsaspekten i din forskning och undervisning
 • publikationslista (vid sampublicering ska den egna rollen framgå)
 • kopior på betyg, intyg och examensbevis
 • tio vetenskapliga publikationer, högst 10 samt arbeten avsedda att förmedla kunskaper, högst fem, t.ex. läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar
 • två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte enbart länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller. De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas i tre exemplar till nedanstående adress.

Karlstads universitet
HR-avdelningen
Att: Josefin Rönnqvist
651 88 KARLSTAD

Ange ref.nr REK 2022/92

Sista ansökningsdag är den 21 augusti 2022.

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2022/92
Kontakt
 • Martin Grimberg Löfgren, 054-7001975,martin.lofgren@kau.se
 • Stefan Olsson, ämnestöreträdare, 054-7001913,stefan.olsson@kau.se
Facklig företrädare
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434
 • Tony Ingemarsson, Lärarförbundet, 054-7001404
 • Mats Nilsson, SACO, 054-7002188
Publicerat 2022-03-29
Sista ansökningsdag 2022-08-21

Tillbaka till lediga jobb