Karlstads universitet / Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap / Institutionen för miljö- och livsvetenskaper

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 20 000 studerande och ca 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning

Institutionen för miljö- och livsvetenskaper vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, omfattar ämnena biologi och geomatik. I ämnet biologi ges grundutbildning upp till masternivå i Biologiprogrammet (kandidatexamen) och Biologi med inriktning ekologi och naturvård (masterexamen). Dessutom ges grundutbildning i lärarprogram från förskolenivå till gymnasienivå. Biologi är forskarutbildningsämne med för närvarande 10 doktorander i biologi och biologididaktik.

Forskning i biologi bedrivs inom ekologi och naturvård av forskargruppen NRRV (NaturResurs Rinnande Vatten). Didaktikforskningen bedrivs huvudsakligen om undervisning och

lärande inom genetik samt utbildning för hållbar utveckling, inom forskargruppen SMEER (Science, Mathematics, and Engineering Education Research). Läs mer om biologiämnets utbildning och forskning här: https://www.kau.se/biologi.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning och examination inom kursen Livets utveckling och mångfald, 15 hp. Undervisningen sker på svenska. I anställningen ingår även administrativa uppgifter med koppling till undervisningen, samt att aktivt delta i ämnets och institutionens utvecklingsarbete och samverkan med det omgivande samhället.

Behörighetskrav

För behörighet i denna anställning som adjunkt i biologi krävs minst masterexamen i biologi eller motsvarande, samt genomförd högskolepedagogisk utbildning. Anställning kan ske även om högskolepedagogisk utbildning saknas under förutsättning att den anställde genomför utbildningen inom ramen för kompetensutvecklingstiden i ett senare skede. Samtliga lärare vid Karlstads

universitet ska ha genomfört högskolepedagogisk utbildning senast efter två års anställning. Då undervisningen sker på svenska krävs mycket god förmåga att undervisa på detta språk.

Bedömningsgrunder

Av särskild vikt för anställningen är

 • aktuell erfarenhet av undervisning i biologi samt förmåga att undervisa på svenska
 • forskningserfarenhet inom evolutionsbiologi.

Av stor vikt för anställningen är

 • den sökandes personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, engagemang och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter
 • visad pedagogisk skicklighet baserad på aktuella kunskaper inom ämnes- och undervisningsområdet för denna anställning.

För behörighetskrav och bedömningsgrunder i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning (https://www.kau.se/files/2018-11/Anstallningsordning 180220.pdf).

Villkor

Anställningen är ett vikariat omfattande 20 % under perioden 2020-07-01 till och med 2020-12-31, med möjlighet till förlängning.

Ansökan

Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. Det är av stor vikt att din ansökan är komplett för att vi ska kunna bedöma den kvalitativt ur alla aspekter.

Ansökan ska innehålla följande handlingar:

 • personligt brev, med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll
 • CV
 • kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer, som stärker tidigare anställningar och rekommendationsbrev
 • beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter
 • redogörelse över personliga egenskaper av betydelse för anställningen
 • redogörelse för språkkunskaper
 • intyg på genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • kontaktinformation till minst två referenspersoner

Du skickar din ansökan via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. De handlingar och publikationer som du önskar som en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar till dem).

Underlag som inte kan bifogas digitalt skickas i ett exemplar till:

Karlstads universitet,
Registrator
651 88 Karlstad.

Ange ref.nr: REK2020/32

Sista ansökningsdag: 2020-05-25

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas 2020-12-31
Anställningens omfattning Deltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 20%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2020/32
Kontakt
 • Stina Eriksson, stina.eriksson@kau.se
 • Per-Arne Viebke, studierektor, per-arne.viebke@kau.se
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 • Tony Ingemarsson, Lärarförbundet, 054 700 1404
Publicerat 2020-05-12
Sista ansökningsdag 2020-05-25

Inapoi la locuri de munca vacante