Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Har du ett stort engagemang för undervisning och goda kunskaper inom produktionsteknik? Vi behöver förstärka vår lärarkår och vi hoppas att du vill vara med och utbilda framtidens ingenjörer.

Bakgrund
Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik, vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, bedriver undervisning och forskning inom fysik, elektroteknik, maskinteknik och materialteknik. Undervisningen i maskin- och materialteknik sker inom civilingenjörsprogrammen, främst maskinteknik, samt högskoleingenjörsprogrammen i maskinteknik och innovationsteknik & design.

Till ovanstående utbildningar söker vi nu en universitetsadjunkt i maskinteknik med inriktning produktion. Institutionen har dessutom en väl utvecklad forskning inom materialteknik och maskinteknik, där styrkeområdena är studier kring utmattning och tribologi, avancerade stål och material framställda genom additiv tillverkning, samt lean produktion. Många forskningsprojekt sker i samarbete med ett flertal företag, regionala myndigheter och organisationer. 

Arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är undervisning på grundnivå och avancerad nivå inom det maskintekniska området. Undervisning inom allmän produktionsteknik, lean produktion, tillverkningsteknik, och produktutveckling är väsentliga delar, men även andra moment inom ingenjörsutbildningarna kan bli aktuella. Deltagande i forskningsprojekt inom maskinteknik kan bli aktuellt. Samverkan med näringslivet är en viktig del av ämnets verksamhet och du förväntas skapa kontakter och medverka i externa uppdrag inom utbildning och forskning. Vissa administrativa arbetsuppgifter förekommer.

Behörighetskrav
För anställningen krävs civilingenjörsexamen inom det maskintekniska området/maskinteknik. Annan ingenjörsexamen kan bedömas ge behörighet om utbildningen kompletterats med relevant yrkeserfarenhet inom det maskintekniska området. Ett krav är även genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de första två årens anställning. 

Bedömningsgrunder
Anställningen innebär yrkesutbildning av blivande ingenjörer och därmed är pedagogisk skicklighet och kompetens att undervisa inom ingenjörsutbildning och även arbetslivserfarenhet inom maskinteknik av särskild vikt.

Av särskild vikt är även:

 • Erfarenhet av produktions- och tillverkningsteknik, lean samt tillverkningsanpassad konstruktion

Av stor vikt är:

 • god samarbetsförmåga, initiativrikedom och ett positivt förhållningssätt gentemot kollegor och studenter. 

Meriterande är:

 • Kunskap och erfarenhet inom materialteknik
 • Erfarenhet av samverkan mellan industri och akademi
 • Erfarenhet av forskningsarbete
 • God förmåga att undervisa inom ingenjörsutbildning på svenska och engelska

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att din kompetens är dokumenterad på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. Det är av stor vikt att din ansökan är komplett för att vi ska kunna bedöma den kvalitativt i alla aspekter.

Ansökan ska innehålla följande handlingar:

 • personligt brev, med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll
 • CV
 • kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer, som styrker tidigare anställningar och rekommendationsbrev
 • beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter
 • redogörelse över personliga egenskaper av betydelse för anställningen
 • intyg på genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • kontaktinformation till minst två referenspersoner

Du skickar din ansökan via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg. De handlingar och publikationer som du önskar som en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar till dem).

Underlag som inte kan bifogas digitalt skickas i ett exemplar till: Karlstads universitet Registrator 651 88 Karlstad

Ange ref.nr: REK2019/209

Sista ansökningsdag: 2019-11-14

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Contract de munca pe perioada nedeterminata
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2019/209
Kontakt
 • Lars Johansson, prefekt, 054 - 700 1000
 • Lasse Jacobsson, studierektor, universitetsadjunkt, 054 - 700 1656
Facklig företrädare
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Tony Ingemarsson, Lärarförbundet, 054 700 1404
Publicerat 2019-10-24
Sista ansökningsdag 2019-11-14

Inapoi la locuri de munca vacante