Karlstads universitet / Inst. för geografi, medier och kommunikation

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 20 000 studerande och ca 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Institutionen som nu rekryterar en universitetslektor består av medie- och kommunikationsvetenskap och filmvetenskap samt kulturgeografi, geografi och turismvetenskap. Gäster som besöker oss beskriver ofta det mycket goda arbetsklimatet och ett fika i världsklass. Detta i kombination med forskning på toppnivå gör att vi har en helhet som sticker ut ur mängden.

Bakgrund

Medie- och kommunikationsvetenskap är en del av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap och utgör en attraktiv utbildnings- och forskningsmiljö. Institutionen ansvarar för grundutbildning inom ett flertal utbildningsprogram samt även program på avancerad nivå. Gränsöverskridande kontakter och globala perspektiv är självklara i vårt arbete. Grundutbildning genomförs i huvudsak inom två stora utbildningsprogram, Kommunikation & PR samt Medier och Kommunikation. Det senare med de två spåren Visuell kommunikation och design samt Digitala medier och analys (fokuserat på teoretisk och praktisk analys av medieinnehåll och -användning i digitala miljöer, t ex mobila och sociala medier).

Forskning i medie- och kommunikationsvetenskap bedrivs inom två profilerade forskningsgrupper inom institutionen: forskningsmiljön Geomedia och forskningscentret NODE (The Ander Centre for Research on News and Opinion in the Digital Era).

Mer information om universitetet finns på kau.se och mer information om ämnet finns på kau.se/media.

Arbetsuppgifter

Som medarbetare vid ämnet kommer du främst att undervisa inom utbildnings¬programmen, fristående kurser och i förekommande fall uppdragsutbildningar. Undervisning, handledning, examinationer, kursansvar och kursutveckling ingår i tjänsten, liksom att aktivt delta i ämnets och institutionens utvecklingsarbete rörande undervisning och samverkan med det omgivande samhället. Enligt arbetstidsavtalet har en lektor 20 % kompetensutvecklingstid som kan användas till forskning. Med externa medel kan denna tid utökas.

Varför ska du välja Karlstads universitet?


Universitetet siktar framåt, det märks i allt vi gör och här finns alltid utrymme för dina idéer och ditt engagemang. Vår välrenommerade utbildning och forskning kännetecknas av nära relationer med det omgivande samhället. Vi har en internationaliserad verksamhet och hos oss möter du medarbetare, studenter och besökare från hela världen. Universitetet verkar systematiskt för en social, ekonomisk och
miljömässigt hållbar samhällsutveckling. En anställning hos oss innebär flera fördelaktiga förmåner, exempelvis lunchpass på ett gym beläget på universitetsområdet, läs mer om våra förmåner här. Vill du arbeta i en spännande och ung akademisk miljö som vill framåt är Karlstads universitet rätt plats!

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i medie- och kommunikationsvetenskap eller annat närliggande, och för den utlysta profilen relevant område, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen och att den inplaneras inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de två första åren av anställning.

Bedömningsgrunder

Av särskilt stor vikt är att du har både bred och djup kunskap inom, samt dokumenterad erfarenhet av undervisning i, medie- och kommunikationsvetenskap eftersom du förväntas kunna undervisa och handleda på många olika kurser från grundläggande till avancerad nivå. Av särskilt stor vikt är även att du har såväl teoretisk som praktisk kunskap om datorstödda, digitala metoder för analys av medieinnehåll och -användning. Det är även av särskilt stor vikt att du har god samarbetsförmåga eftersom mycket av arbetet sker i olika arbetslag.

Vi lägger stor vikt vid att du har en vetenskaplig profil som relaterar till området digitala medier och dataanalys eller närliggande områden som Informatik, digital humaniora eller science and technology studies samt att du har förmåga att undervisa om digitala kulturer, sociala medier och webbproduktion. Vi lägger även stor vikt vid att du har arbetat självständigt med såväl kvalitativa som kvantitativa forskningsmetoder och har kunskap om, och varit drivande inom den aktuella metodutvecklingen vad gäller datainsamling och -analys i digitala miljöer (t.ex. automatiserad innehållsanalys, datavisualisering, nätverksanalys och digital etnografi).

Vi lägger även stor vikt vid att du har pedagogisk skicklighet och har erfarenhet av, och har deltagit i, pedagogiskt utvecklingsarbete.

Eftersom undervisningen sker på såväl svenska som engelska lägger vi även stor vikt vid att du har goda kunskaper i, samt har erfarenhet av underivsning på, svenska och engelska.

Vidare lägger vi stor vikt vid att du har erfarenhet av att söka samt erhålla egna forskningsmedel samt ingår i vetenskapliga nationella och internationella nätverk.

Av vikt
är också att du har god förmåga till självständigt arbete och förmåga att ta egna initiativ.

Det ses också som meriterande om den sökande har:

• erfarenhet av att utveckla och leda verksamhet
• erfarenhet av undervisning på såväl avancerad nivå (Master) som grundnivå
• internationell erfarenhet
• erfarenhet av kursutveckling och webbaserad undervisning
• erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället.

Vid i övrigt likvärdiga meriter ges företräde till sökande som har förmåga att undervisa på svenska.

Villkor

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast enligt överenskommelse. Provanställning kan förekomma.

Ansökan

Ansökan görs via Karlstads universitets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Ansökan ska bestå av:

• meritsammanställning med två referenspersoner
• fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
• intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för  motsvarande kunskaper
• redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet, erfarenhet från ledning, samarbete och administration
• planer för den framtida verksamheten
• publikationsförteckning (vid sampublicering skall den egna rollen framgå)
• kopior på betyg, intyg och examensbevis som åberopas
• högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla  kunskaper,till exempel läroböcker, dataprogram för undervisning eller  populärvetenskapliga artiklar.

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte enbart länkar till dem. Mer information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Råd för ansökan/befordran till professor eller lektor och ansökan till forskarassistent" som finns på här: https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar . Där finner du också Karlstads universitets Anställningsordning för anställning och befordran av lärare.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker och publikationer ska skickas i tre exemplar till:
Karlstads universitet, Registrator, 651 88 KARLSTAD

Ange ref.nr. REK2019/151

Sista ansökningsdag: 2019-08-18

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2019/151
Kontakt
  • Christer Clerwall, 054-700 1000
  • Susanne Almgren, 054-700 1000
  • Michael Karlsson, 054-700 1000
Facklig företrädare
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
  • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
Publicerat 2019-06-19
Sista ansökningsdag 2019-08-18

Inapoi la locuri de munca vacante