Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 20 000 studerande och ca 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Ämnet byggteknik befinner sig i en expansiv fas, där vi vill utveckla vårt utbildningsutbud och behöver förstärkning.

Vill du vara med och utbilda framtidens byggingenjörer och medverka till hållbarhet inom byggbranschen?

Bakgrund
Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper vid Fakulteten för hälsa, natur och teknikvetenskap har ca 50 anställda och ansvarar för kurser inom fyra ingenjörsprogram samt inom lärarutbildning.

Ämnet byggteknik är ett av fyra ämnen vid institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper. Vid ämnet bedrivs undervisning för högskoleingenjörer och fastighetsekonomer. I undervisningen har vi en grund i hållbar utveckling/hållbart byggande och digitala hjälpmedel i byggprocessen (BIM). Forskningen vid ämnet är under uppbyggnad och fokuserar på hållbart byggande. Institutionens forskning bedrivs i hög grad i samverkan med näringslivet både regionalt och nationellt.

Arbetsuppgifter
Vi söker en universitetsadjunkt som ska delta i undervisning i kurser i byggingenjörs- och fastighetsekonomi­utbildningen som tex grundläggande byggteknikkurser och projektering med BIM. I anställningen ingår även administrativa uppgifter och kursplanering. Du förväntas delta aktivt i ämnets arbete med utveckling av utbildningen både innehållsmässigt och pedagogiskt. Undervisning kan även förekomma inom andra närliggande ämnen och utbildningsprogram.

Behörighetskrav
För anställning krävs högskole- eller civilingenjörsexamen med byggteknisk inriktning, arkitektutbildning eller motsvarande kompetens, samt yrkeslivserfarenhet inom området.

För anställningen krävs också genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde genomför utbildningen inom ramen för kompetensutvecklingstiden. Samtliga lärare vid Karlstads universitet ska ha genomfört högskolepedagogisk utbildning senast efter två års anställning.

Bedömningsgrunder
Vid urval av behöriga sökande kommer särskild vikt att läggas vid:

 • Goda kunskaper om och praktisk arbetslivserfarenhet av byggnadsprojektering enligt svenska normer, regler och branschstandarder.
 • Goda kunskaper i Revit.
 • Breda ämneskunskaper inom byggteknikområdet och erfarenhet av att undervisa inom flera av ämnets delområden.
 • Visad pedagogisk skicklighet
 • God förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift. 

Vid urval av behöriga sökande kommer stor vikt att läggas vid:

 • Kunskaper i modern nordisk byggteknik.
 • Kunskaper och erfarenhet av att jobba BIM-baserat.
 • Kunskaper i andra programvaror som kan användas i projektering.
 • Kunskaper inom hållbart byggande.

Vi fäster stor vikt vid den sökandes personliga egenskaper. God samarbets- och kommunikativ förmåga, initiativtagande, engagemang och ett positivt förhållningssätt mot kollegor och studenter är en förutsättning för att skapa en god arbetsmiljö.

För behörighetskrav och bedömningsgrunder i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning (https://www.kau.se/files/2018-11/Anstallningsordning 180220.pdf).

Villkor
Anställningen är en visstidsanställning på heltid, med start 2019-09-01 eller enligt överenskommelse, dock längst till och med 2020-06-30. Anställningen kan komma att förlängas.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. Det är av stor vikt att din ansökan är komplett för att vi ska kunna bedöma den kvalitativt i alla aspekter.

Ansökan ska innehålla följande handlingar:

 • personligt brev, med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll
 • CV
 • kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer, som styrker tidigare anställningar, samt rekommendationsbrev
 • beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter
 • redogörelse över personliga egenskaper av betydelse för anställningen
 • intyg på genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • kontaktinformation till minst två referenspersoner

Du skickar din ansökan via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg. De handlingar och publikationer som du önskar som en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar till dem). Underlag som inte kan bifogas digitalt skickas i ett exemplar till: Karlstads universitet Registrator 651 88 Karlstad.
Ange ref.nr: REK2019/119

Sista ansökningsdag: 2019-06-09

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

 

Anställningsform TEMPORARY_POSITION_MT_6
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2019/119
Kontakt
 • Malin Olin, universitetsadjunkt/studierektor, 054-700 1590
 • Asaad Almssad, universitetslektor/ämnesföreträdare, 054-700 1398
 • Gunilla Carlsson Kvarnlöf, prefekt, 054-700 1194
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
Publicerat 2019-05-14
Sista ansökningsdag 2019-06-09

Inapoi la locuri de munca vacante