Karlstads universitet / Institutionen för hälsovetenskaper

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Bakgrund
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser en plats inom forskarutbildningen med avslutning i doktorsexamen i det tvärvetenskapliga området som fokuserar på betydelsen av miljöexponeringar för psykiatriska eller neurologiska fenotyper. Institutionen för folkhälsovetenskaper har flera pågående projekt som studerar hur miljöexponeringar påverkar den neurologiska utvecklingen tidigt i livet (http://www.selmastudien.se/).

 

Arbetsuppgifter
Det övergripande syftet med doktorandprojektet är att utforska det komplexa förhållandet mellan exponeringen av olika typer av kemikalier och livsstilsfaktorer under fosterstadiet (in-utero) och den neurologiska utvecklingen hos barn. Som doktorand kommer du att arbeta i en tvärvetenskaplig forskargrupp med epidemiologiska data som samlats in via SELMA-studien (the Swedish Environmental Longitudinal Mother and Child, Allergy and Asthma Study) som koordineras av Karlstads universitet. SELMA har följt drygt 2 000 mor-barn par från tidig graviditet, över förlossning och upp i skolåldern för barnet. Hittills har SELMA genererat över 50 forskningsartiklar, varav några har publicerats i prestigefyllda tidskrifter som JAMA Pediatrics. SELMA-studien ingår också i ett brett nätverk av forskare i flera europeiska länder och USA, både inom epidemiologi och experimentella studier i cell- och djurmodeller, och deltar i ett avslutat och två pågående EU-projekt inom ramen för Horizon 2020 samt ett amerikanskt NIH-projekt. Forskningen handlar i huvudsak om hur blandningar av olika kemikalier, epigenetik och andra biologiska faktorer påverkar barns hälsa och utveckling, samt utvecklingen av metoder för riskvärdering av kemikalier. Den andra delen av doktorandprojektet består i att bedriva epigenomiska studier av den neurologiska utvecklingen hos barn med hjälp av data från flera databaser, som till exempel Gene Expression Omnibus (GEO), Simon’s Foundation, och Autism Speaks, etc. Målet för den andra delen av doktorandprojektet är att identifiera (1) multilocus-effekter av DNA-metylering och (2) gen-miljöinteraktioner med hjälp av Mendelsk randomisering (och/eller liknande modeller) och maskininlärningsalgoritmer. Forskarutbildningen består av 240 hp, inklusive avhandlingen. Doktoranden kan också tilldelas uppgifter inom institutionen, såsom undervisning eller något annat arbete vid lärosätet på maximalt 20 procent av full arbetstid.

Behörighet
Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i folkhälsovetenskap har den som avlagt minst magisterexamen i folkhälsovetenskap eller annan inriktning som prövas likvärdig. Kandidater med klinisk utbildning på avancerad nivå (t.ex. med. dr, farm. dr eller O.D.) är också behöriga att söka anställningen.

Antagning och bedömningsgrunder
För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande bedömas ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35) samt uppfylla behörighetskraven. Antagning sker efter individuell prövning.

Av vikt är fullgjorda kurser i epidemiologi eller biostatistik på grundnivå, samt kunskaper i allmänna programvaror för statistikanalys.

Vi ser gärna att den sökande har erfarenhet av att analysera högdimensionella data samt erfarenhet av prospektiva kohortstudier. Vikt läggs vid utmärkelser, forskningsanslag och publikationer. Vikt fästs också vid tidigare erfarenhet av teamarbete i forskningsmiljö och samarbetsprojekt, samt att man har god samarbetsförmåga.

Villkor
Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (Högskoleförordningen, Kap 5, § 3). Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid (först ett år som därefter kan förlängas med högst två år i taget) med tillträde enligt överenskommelse.

Utbildning kommer att erbjudas enligt de behov som finns inom forskningen. Tillträde kommer att ske enligt överenskommelse.

Övrigt
Karlstad universitet lägger stor vikt vid att vara en organisation med etnisk och social mångfald och jämn könsfördelning. Vi välkomnar sökande med olika kulturell bakgrund, könsidentiteter, funktionella förmågor och livserfarenheter.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan inkommer innan ansökningstidens slut och att den är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden. Bifoga två referenser varav minst en tidigare eller nuvarande chef eller motsvarande. Ansökan ska innehålla följande handlingar:

  • Personligt brev där den sökande kort beskriver sig själv och varför man söker tjänsten,
  • Meritförteckning med vidimerade kopior,
  • Kopia av examensbevis med intyg för fullgjorda kurser, eller vidimerad lista över fullgjorda kurser med betyg och datum,
  • Kopia av masteruppsats eller publicerad forskningsartikel,
  • Kopior av andra relevanta publikationer eller intyg på andra kvalifikationer som sökanden önskar åberopa.

Alla dokument som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (skicka inte länkar till dem).

Namnge samtliga uppladdade dokument så att de tydligt beskriver innehållet. De underlag som inte kan skickas digitalt skickas i ett exemplar till:

Karlstads universitet
Fakulteten för hälsa, natur och teknikvetenskap
Erika Bergare
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2020-08-31

Ange referens: REK 2020/105

Kontakt:

Daniel Lin, MD PhD, docent i folkhälsovetenskap, Institutionen för hälsovetenskaper, Karlstads universitet, e-post: daniel.lin@kau.se

eller

Carl-Gustaf Bornehag, PhD, professor och ämnesföreträdare i folkhälsovetenskap, Institutionen för folkhälsovetenskaper, Karlstad universitet, Sverige, e-post: carl-gustaf.bornehag@kau.se

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster.Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt avtal
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2019/105
Kontakt
  • Daniel Lin, docent i folkhälsovetenskap, daniel.lin@kau.se
  • Carl-Gustaf Bornehag, professor/ämnesföreträdare, carl-gustaf.bornehag@kau.se
Facklig företrädare
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
  • Tony Ingemarsson, Lärarförbundet, 054 700 1404
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
Publicerat 2020-05-15
Sista ansökningsdag 2020-08-31

Inapoi la locuri de munca vacante