Karlstads universitet / Institutionen för hälsovetenskaper

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 300 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Är du intresserad av att bidra till ökad kunskap i folkhälsovetenskap?

Beskrivning

Institutionen för hälsovetenskaper utgörs av tre ämnesmiljöer; folkhälsovetenskap, omvårdnad samt oral hälsa, och tillhör fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap. Nu söker institutionen en universitetsadjunkt i folkhälsovetenskap. Folkhälsovetenskap utgör huvudområde i examen på grundnivå (högskole- och kandidatexamen) samt avancerad nivå (magister- och masterexamen). Hösten 2021 startades ett nytt kandidatprogram i folkhälsovetenskap; Hälsa, miljö och samhälle. Du kan läsa mer här: https://www.kau.se/folkhalsovetenskap.

Tillsammans med de andra ämnena vid institutionen verkar vi för att bygga ett starkt hälsoområde. Folkhälsovetenskap består av forskare och tillika disputerade lärare inom flera relevanta folkhälsoområden så som; hälsofrämjande arbete, sociala relationer och utsatthet, psykisk hälsa samt miljökemikaliers inverkan på barns hälsa. På ämnet finns doktorander och välmeriterade forskare med hög vetenskaplig produktion. Erkända forskningsstudier pågår vid ämnet (exempelvis SELMA-studien) och som kommer studenterna till nytta på olika sätt. På det här sättet länkas forskning och utbildning samman, vilket är av vikt för att garantera att undervisningen vilar på vetenskaplig grund. Forskningen exemplifieras i utbildningen på olika sätt beroende på examensnivå och kursinnehåll.

Arbetsuppgifter

Vi erbjuder dig ett varierande arbete med undervisning på såväl campus som distans. Du får möjlighet att arbeta med planering, kursutveckling och undervisning inom den folkhälsovetenskapliga utbildningen, fristående kurser och uppdragsutbildningar. Handledning av folkhälsovetenskapliga examensarbeten ingår. Vi har samarbete med bland annat Region Värmland och värdesätter goda relationer med aktörer i regionen varvid samverkan med det omgivande samhället är en del av arbetsuppgifterna. Samverkan nationellt kan förekomma och därmed kan vissa resor förekomma i anställningen. Du följer utvecklingen inom ämnet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete. Andra på institutionen förekommande arbetsuppgifter som skulle kunna bli aktuella är att delta i arbetsgrupper och även ha särskilda ansvarsområden. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har kandidatexamen i folkhälsovetenskap, eller i annat närliggande område, samt har magister- eller masterexamen i folkhälsovetenskap eller annat närliggande ämnesområde. Då merparten av undervisningen sker på svenska krävs goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt. Även goda kunskaper i engelska är ett krav.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om de högskolepedagogiska utbildningarna saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra dem under de första två årens anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning: https://www.kau.se/files/202209/Anstallningsordning 2022.pdf

Bedömningsgrunder

Särskild vikt läggs vid:

 • Folkhälsovetenskaplig kompetens och pedagogisk skicklighet.

Stor vikt läggs vid:

 • Dina personliga egenskaper så som att du bidrar till att skapa en levande arbetsmiljö på campus, att du har god samarbetsförmåga, gott omdöme, är ansvarstagande, har ett stort engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till studenter och kolleger.
 • Erfarenhet och kunskap inom kvalitativ vetenskaplig metod samt dokumenterad kunskap och färdighet inom hälsofrämjande arbete.

Vikt läggs vid:

 • Förmåga att samverka med omgivande samhälle.

Meriterande är:

 • Undervisning och/eller handledning på högskolenivå inom folkhälsovetenskaplig utbildning.

Villkor

Tillsvidareanställning på heltid med start 2024-08-01 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan tillämpas. I de fall rekryteringsprocessen drar ut på tiden tillsätts en vikarie under rekryteringsprocessen. Urvalet sker då bland de sökande till anställningen.

Övrigt

Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska, norska danska eller engelska är översatta och att din kompetens är dokumenterad på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

 • Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
 • CV
 • Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
 • Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
 • Redogörelse för språkkunskaper
 • Två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas i ett exemplar till nedanstående adress.

Karlstads universitet

HR-avdelningen

HR-administratör

651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 27 maj 2024.

Ange referensnr: REK2024/100

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 augusti 2024
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2024/100
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-7001714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434
Publicerat 2024-04-25
Sista ansökningsdag 2024-05-27

Tillbaka till lediga jobb