Karlstads universitet / Institutionen för miljö- och livsvetenskaper

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 300 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Beskrivning

Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare riktar vi oss till dig som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år räknat från sista ansökningsdag.

Institutionen för miljö- och livsvetenskaper inom fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap består av ämnena biologi och geomatik. Ämnet biologi erbjuder en livlig arbetsplats med studenter, medarbetare och besökare från många olika länder. Biologiämnet har ca 40 anställda och erbjuder kandidat- och masterexamen samt ämneslärarexamen i biologi respektive naturkunskap. Ämnet erbjuder även forskarutbildning och har i nuläget 18 doktorander. Vid ämnet bedrivs forskning inom huvudområdena ekologi, evolution och biologididaktik. Ekologiforskningen bedrivs huvudsakligen inom forskargruppen Naturresurs rinnande vatten (NRRV) och innefattar både grundforskning och tillämpad forskning med fokus på sjöar och rinnande vatten samt deras avrinningsområden. Institutionen erbjuder utmärkta förutsättningar för forskning inom akvatisk ekologi med tillgång till en akvarieanläggning bland annat konstgjorda vattendrag, tekniskt stöd och fältmaterial. Forskningen riktar sig framförallt mot hållbar användning av naturresurser för att finna lösningar på miljöproblem som gynnar såväl det mänskliga samhället som naturen. Detta innefattar områden som effekterna av vattenkraft för akvatiska och terrestra miljöer, invasiva arter och hotade fiskarter och ryggradslösa djur. Många forskningsprojekt genomförs i samarbete med olika aktörer från industrin, myndigheter, intresseorganisationer och markägare. Du hittar mer information om oss och vår forskning på våra webbplaster: https://www.kau.se/biologi och https://www.kau.se/nrrv.

Arbetsuppgifter

Vi söker en postdoktor för att delta i projektet Uncovering causes of salmon recovery in a hydropower regulated river – a new modelling approach. Arbetet fokuserar på utvecklingen av en integrerad projektionsmodell, baserad på riverscape recruitment theory, för att kvantifiera och utvärdera effektiviteten hos olika åtgärder för bevarande av lax i Klarälven. De huvudsakliga arbetsuppgifterna innefattar:

 • Samarbeta med lokala myndigheter, vattenkraftsbolag och intressenter för att sammanställa data om hydrologi, geomorfologi, laxbiologi och älvmiljön i Klarälven.
 • Planera och organisera en internationell workshop med fokus på modellering av laxpopulationer, återställning av älvar och förvaltningsstrategier.
 • Bygga en specialanpassad flotte för provtagning lämplig för expeditioner som pågår under flera dagar. Och därefter genomföra en 30 kilometer longitudinell provtagning i en älv samtidigt som du handleder fältassistenter och teknisk personal.
 • Analysera datauppsättningar och publicera artiklar i internationellt erkända tidskrifter med fokus på reproducerbarhet. Du förväntas också publicera fristående R-programmeringspaket baserat på artiklar om återanvändbar R-kodning.

Övriga arbetsuppgifter inkluderar (1) utöver internationellt samarbete inom projektet och dess samarbetspartners, att samarbeta med Svenskt centrum för hållbar vattenkraft (SVC) för ett ömsesidigt utbyte; (2) att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten genom att du är närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som postdoktor är du som har en doktorsexamen i biologi, företrädesvis med fokus på modellering av strömfisk och deras livsmiljö i reglerade älvar, eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Doktorsexamen måste vara avlagd innan beslut om anställning tas. Examen får vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång.

Äldre examen kan beaktas när särskilda skäl föreligger till exempel ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, militärtjänstgöring eller andra omständigheter/tjänstgöringar av relevans för anställningen.

Goda kunskaper i engelska, i både skrift och tal, samt grundläggande kunskaper i svenska och en vilja att lära sig mer svenska. Körkort och förarbevis för båt är också ett krav.

Bedömningsgrunder

Särskild vikt kommer att läggas vid:

 • förmåga och erfarenhet av att säkra extern finansiering i konkurrens med andra
 • erfarenhet av statistiskprogrammet R inklusive utveckling av R-paket
 • kompetens inom och erfarenhet av Bayesianska statistiska modeller, matematiska populationsekologiska modeller och multivariat analys
 • expertkunskap inom GIS och erfarenhet av att använda fjärranalysverktyg
 • kvantitativ ekologisk utbildning som kompletterar och berikar NRRV:s forskningsinriktningar, till exempel genom nya metoder och tillvägagångssätt

Stor vikt kommer att läggas vid:

 • personliga egenskaper som god samarbetsförmåga för arbete med lokala aktörer, god kommunikationsförmåga i relation till olika målgrupper och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter
 • förmåga att självständigt leda, administrera och slutföra längre forskningsartiklar i samarbete med andra
 • förmåga att tänka strategiskt kring projektbehov, tillämpa ett brett och tvärvetenskapligt perspektiv och anpassa projektmål till oförutsedda utmaningar
 • bevisad skicklighet i att planera, organisera och prioritera komplexa projektmål på ett strukturerat och effektivt sätt
 • förmåga att samarbeta både inom akademin och med externa samarbetspartners, samt att kommunicera forskningsresultat till olika grupper i samhället
 • omfattningen av den sökandes internationella och nationella nätverk som är relevanta för tjänsten

Vikt kommer att läggas vid:

 • pedagogiska utnämningar
 • genomförd högskolepedagogisk utbildning

Villkor

Tillsvidareanställning på heltid under 3 år med start i september 2024 eller enligt överenskommelse. Anställningen förutsätter att den sökande har säkrat extern projektfinansiering motsvarande anställning på 100% under tre år.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska, norska, danska eller engelska är översatta och att din kompetens är dokumenterad på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. Fullständig ansökan ska ha inkommit senast vid sista ansökningsdag. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

 • CV
 • personligt brev, med beskrivning av dina kvalifikationer och forskningsintressen i förhållande till anställningens innehåll
 • publikationsförteckning (vid sampublicering skall den egna rollen framgå)
 • kopia av doktorsexamensbevis eller information om när doktorsexamen förväntas vara klar
 • kopia av doktorsavhandling och andra relevanta publikationer
 • redogörelse för språkkunskaper
 • två referenser, varav minst en är tidigare eller nuvarande chef

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte enbart länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer skickas till:

Karlstads universitet

HR-administratör

651 88 Karlstad

Ange referensnummer: REK2024/98

Sista ansökningsdag: 2024-07-28

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde September 2024 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2024/98
Kontakt
 • Daniel Olsson, 0547002298, daniel.olsson@kau.se
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-7001714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434
Publicerat 2024-06-24
Sista ansökningsdag 2024-07-14

Tillbaka till lediga jobb