Karlstads universitet / Institutionen för miljö- och livsvetenskaper

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 300 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Vill du vara med och bidra till geomatikämnets långsiktiga utveckling genom att stärka ämnets undervisnings- och forskningsverksamhet? Hos oss får du möjlighet att arbeta inom två kandidatprogram, utveckla kurser på grund- och avancerad nivå, bedriva forskning samt utveckla din egen kompetens och aktivt forma din framtida arbetsmiljö. 

Beskrivning 

Geomatik utgör ett av ämnena vid Institutionen för miljö- och livsvetenskaper vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap. Inom ämnet geomatik sker undervisning på grundnivå framför allt inom de två 3-åriga programmen Lantmätarprogrammet med inriktning mät- och kartteknik samt Högskoleingenjörsprogrammet i lantmäteriteknik och geografisk IT på campus och på distans. På ämnet geomatik arbetar för närvarande åtta personer inom utbildning och forskning. Ämnet integrerar kunskap och forskningsansatser från olika discipliner som informationsteknologi, datavetenskap, geodesi, risk- och miljövetenskap, biologi och samhällsplanering. 

Aktuella forskningsområden är riskhantering och modellering, klimatanpassning, naturfaror, social sårbarhet, hållbar utveckling, resilienta städer, geodesi, miljöövervakning, urbanisering och AI. Forskningsanknytning finns till ämnena biologi och risk- och miljöstudier samt till Centrum för forskning om samhällsrisker och Centrum för forskning om hållbar samhällsförändring vid Karlstads universitet samt externa partner och myndigheter såsom MSB, Trafikverket och Svenska kyrkan.

Ämnet har planer att utveckla sina utbildningar i bredd och djup genom att skapa en utbildning på avancerad nivå. Ämnets långsiktiga mål är att bli forskarutbildningsämne med fokus på utveckling av metoder och geospatiala lösningar för att bidra till att möta samhällsutmaningar kopplat till bland annat geospatial AI, hållbarhet, miljöövervakning, riskforskning, och i synnerhet interaktioner och processer mellan människa, klimat och miljö. Du finner ytterligare information om ämnet och våra utbildningar här.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår arbetsuppgifter såsom undervisning, handledning, examinationer och kursutveckling främst på grundnivå i befintliga kurser på campus och distans inom geomatik och geografisk IT. Undervisning sker i dagsläget på svenska på grundnivå och på engelska på avancerad nivå. Du kommer även aktivt att delta i ämnets och institutionens utvecklingsarbete rörande undervisning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Du förväntas bidra till forskning och utveckla forskningsverksamhet, bland annat genom att söka externa medel och utveckla samarbeten med samhällsaktörer och akademiska miljöer inom och utanför universitetet. Ledarskapsuppdrag som exempelvis programledare kan ingå i arbetsuppgifterna. Anställningen är placerad i Karlstad.

Du samverkar med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte och verkar för att den kunskap och kompetens som finns vid universitetet kommer samhället till nytta. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor i geomatik är den som har en doktorsexamen inom anställningens område, visat pedagogisk skicklighet eller yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen såväl som väl genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning.

Arbetet förutsätter mycket goda färdigheter i svenska och engelska. Du förväntas kunna undervisa på svenska från och med anställningsdatumet.

Bedömningsgrunder

Vid tillsättningen kommer större vikt fästas vid teoretisk och praktisk kunskap inom geomatik och geografisk IT samt pedagogisk skicklighet. Teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet bedöms genom erfarenheter från yrkesverksamhet inom högskola/universitet samt i den offentliga sektorn. Den pedagogiska skickligheten bedöms utifrån förmågan att planera, genomföra och utveckla undervisning samt förmåga att handleda och examinera. 

Den vetenskapliga erfarenheten och skickligheten bedöms utifrån vetenskaplig kvalitet och forskningens omfattning avseende djup och bredd samt erfarenhet att söka och erhålla externa medel. Det är även av vikt att din huvudsakliga forskningsinriktning är relevant för ämnets forskning. 

Vid urval av behöriga sökanden kommer särskilt vikt att läggas vid
•    Dokumenterad kompetens inom geografiskt IT
•    Erfarenhet inom undervisning i geomatik och geografisk IT
•    Personliga egenskaper så som samarbetsförmåga, strukturerat arbetssätt, engagemang för verksamheten, ett positivt och öppet förhållningssätt till kollegor och studenter och förmåga att ta egna initiativ och ansvar.

Vid urval av behöriga sökanden kommer stor vikt att läggas vid
•    Dokumenterad praktisk erfarenhet inom geomatikområdet
•    Pedagogisk skicklighet, baserad på planering, genomförande och utveckling av undervisning på grundnivå, samt erfarenhet av kursansvar, handledning och examination
•    Dokumenterade kunskaper i programvarorna ESRI ArcGIS Pro, QGIS och FME
•    Erfarenhet inom maskininlärning och BigData analys
•    Omfattande erfarenhet inom minst ett relevant programmeringsspråk, ex Python
•    Erfarenhet med geospatiala analyser och kunskap om algoritmer
•    Forskningens relevans för ämnet

Det är meriterande om sökanden har 
•    Erfarenhet inom open source-lösningar, webb-GIS och spatial databasteknik
•    Ytterligare erfarenhet med relevanta mjukvaror in branschen
•    Erfarenhet av att samarbeta med privata och offentliga aktörer inom branschen samt ett brett kontaktnät
•    Erfarenhet från akademisk verksamhet
•    Erfarenhet av att forska och samarbeta i tvärvetenskapliga forskningsmiljöer och projekt

Villkor

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde 1 september 2024 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. I de fall rekryteringsprocessen drar ut på tiden tillsätts en vikarie under rekryteringsprocessen. Urvalet sker bland de sökande till anställningen. Vänligen meddela i din ansökan om du är intresserad av vikariatsanställningen under våra urvalsfrågor.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Vad ska ingå i min ansökan?”.
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska, norska, danska eller engelska är översatta och att din kompetens är dokumenterad på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:
•    CV
•    Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
•    Beskrivning av pedagogiska och yrkesrelaterade meriter.
•    Beskrivning av framtida forskning och dess relevans för ämnets forskningsverksamhet.
•    Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
•    Publikationsförteckning
•    Redogörelse för språkkunskaper
•    Två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef

Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.
De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

Karlstads universitet 
Hanna Ljungdahl
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2024-05-26

Ange referensnr: REK2024/50

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2024/50
Kontakt
  • Jan Haas, 0547001562
  • Daniel Olsson, 0547002298
Facklig företrädare
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-7001714
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434
Publicerat 2024-04-25
Sista ansökningsdag 2024-05-26

Tillbaka till lediga jobb