Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap / Institutionen för sociala och psykologiska studier

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 300 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Beskrivning

Vi söker nu efter en universitetsadjunkt i psykologi med inriktning mot projektledning.

Psykologiämnet har sin hemvist vid Institutionen för sociala och psykologiska studier inom Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap och har drygt 30 medarbetare. Vid institutionen finns även ämnena genusvetenskap, socialt arbete och sociologi.

Inom psykologiämnet ges utbildningar på grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå. I oktober 2014 fick ämnet rättigheter för psykologexamen och ett psykologprogram startades därmed hösten 2015. Utöver detta program ges flera fristående kurser i ämnet psykologi på grundnivå och avancerad nivå. Forskarutbildning i psykologi har funnits vid Karlstads universitet sedan årsskiftet 2006.

Handelshögskolan vid Karlstads universitet startades år 2009 och består av ämnena arbetsvetenskap, företagsekonomi, informatik, juridik, nationalekonomi och statistik. I en handelshögskola har utbildning och forskning om ledarskap och ledning av projekt en stor betydelse. Projektledning, som numer ingår i industriell ekonomi, omfattar ungefär åtta personer och kärnan i utbildningsverksamheten är ett magisterprogram som finns på campus och på distans. Projektledning ingår också i ett stort antal andra utbildningsprogram och samarbetar med många ämnen och avdelningar vid universitetet. Lärarna är också aktiva inom Karlstad universitets Uppdrags AB där skräddarsydda kurser inom projektledningens olika aspekter för näringsliv och organisationer genomförs. Utbildningarna inom projektledning är bransch- och fackämnesneutrala och lockar idag studerande från många ämnesområden varav en stor andel är yrkesaktiva inom olika branscher.

Anställningen är placerad på Institutionen för sociala och psykologiska studier men arbete vid Handelshögskolan utgör åtminstone initialt en betydande del av anställningen.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består främst av undervisning, handledning och examination på både grund- och avancerad nivå. Dessa arbetsuppgifter utförs på såväl svenska som engelska främst inom områdena projektledning, ledarskap, kommunikation och gruppers utveckling, men även undervisning inom andra delar av psykologi och företagsekonomi kan förekomma. Du samverkar med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte och verkar för att den kunskap och kompetens som finns vid universitetet kommer samhället till nytta. En del av detta arbeta är att delta i och leda uppdragsutbildning tillsammans med Karlstad universitetets Uppdrags AB. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighetskrav

För behörighet till anställningen krävs pedagogisk skicklighet samt relevanta kunskaper i ämnet psykologi, där minst avlagd kandidatexamen är ett krav.

För anställning krävs också genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde genomför utbildningen under kompetensutvecklingstiden. Lärare vid Karlstads universitet ska ha genomfört högskolepedagogisk utbildning senast efter två års anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning. Dessutom krävs god muntlig och skriftlig förmåga i svenska och engelska.

Bedömningsgrunder

Det är av särskild vikt att du har gedigna erfarenheter av att arbeta brett inom ledning, ledarskap och organisation och har kompetens inom undervisning och forskning om organisationsteori och ledarskap i relation till mångfald, hållbarhet och kön. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper som initiativ- och samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till kollegor och studenter, för att därigenom bidra till en god och jämlik arbetsmiljö. Vi fäster också stor vikt vid att den anställde tar ansvar för sina arbetsuppgifter och har förmågan att arbeta självständigt. Viktigt för anställningen är också förmågan att samverka med det omgivande samhället.

God administrativ förmåga och ledaregenskaper ingår också i bedömningen och tillmäts stor vikt. Stor vikt läggs även vid personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, kommunikativ förmåga, initiativförmåga och engagemang i verksamheten samt vid förmåga att samverka med det omgivande samhället.

Forskarutbildning är liksom chefserfarenhet meriterande och om du arbetat med uppdragsutbildning eller har praktisk projektledningserfarenhet är även det meriterande.

Villkor

Anställningen är en tillsvidare anställning och avser heltid (100 %) med tillträde snarast, enligt överenskommelse. Provanställning kan förekomma.

Övrigt

Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika bakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Vikariat vakant anställning

I de fall rekryteringsprocessen drar ut på tiden tillsätts en vikarie under rekryteringsprocessen. Urvalet sker bland de sökande till anställningen. Vänligen meddela i din ansökan om du är intresserad av vikariatsanställningen.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.


Ansökan ska innehålla:

  • CV
  • Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
  • Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
  • Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
  • Redogörelse för språkkunskaper
  • två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef


Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

Karlstads universitet
HR avdelningen
Ann-Louise Gustafsson
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2023-06-14                                      

Ange referensnr: REK 2023/120

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast, enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2023/120
Kontakt
  • Fredrik Hjärthag, proprefekt, 054-7002270,fredrik.hjarthag@kau.se
Facklig företrädare
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-7001714
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434
Publicerat 2023-05-25
Sista ansökningsdag 2023-06-14

Tillbaka till lediga jobb