Karlstads universitet / Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Beskrivning

Vi söker en universitetslektor i kulturstudier med inriktning mot konst- och bildvetenskap. Kulturstudier kan läsas som fristående kurser eller inom kulturvetarprogrammet och utgör huvudområde i kandidatexamen. Programmet är framförallt profilerat mot kulturpolitik, ett självständigt politikområde som formerades under senare delen av 1900-talet och rör kulturen som sektor, men även mot samtida konstnärliga och kulturella uttryck samt kulturarv. Programmet utmärks av medverkan av aktörer från kultursektorn samt projekt i samarbete med konst- och kulturorganisationer på kommunal och regional nivå. Lärarna har sin forskning knuten till Kulturvetenskapliga forskargruppen (KuFo), en av universitetets prioriterade forskarmiljöer. Sedan 2019 erbjuds även utbildning på avancerad nivå i kulturstudier.

Kulturstudier rymmer även kurser i konst- och bildvetenskap samt idéhistoria, motsvarande A- och B-nivå, vilka utgör valbara fördjupningar inom programmet och som även kan läsas fristående. Nu söks en universitetslektor som har kompetens i konst- och bildvetenskap, gärna med kulturvetenskaplig kompetens avseende den samtida kultursektorn, kulturarv och kulturpolitik.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår tre huvuduppgifter.

Den första uppgiften utgörs av undervisning och handledning på grund- och avancerad nivå. Här kan även kurs- och programledarskap ingå. Du kommer få ett stort ansvar för såväl grundkursen i konst- och bildvetenskap som relevanta kulturpolitiska moment på kulturvetarprogrammet samt kurser på avancerad nivå relaterade till kulturstudier. Undervisningen genomförs huvudsakligen på svenska.

Den andra utgörs av egen forskning där du förväntas att vara aktiv i sökandet av medel från externa anslagsgivare samt publicera i såväl nationella som internationella fora.

Den tredje huvuduppgiften består av deltagande i ämnets utvecklingsarbete och samverkan med aktörer från konst- och kultursektorn. I arbetet samverkar du även med andra lärare med konst- och bildvetenskaplig inriktning inom kulturstudier samt med övriga lärare på kulturvetarprogrammet, inklusive idéhistoriker.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor i kulturstudier med inriktning konst- och bildvetenskap är den som har doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens i konstvetenskap eller konst- och bildvetenskap, alternativt någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Utöver det krävs visad pedagogisk skicklighet.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen såväl som väl genomförd högskolepedagogisk utbildning.

Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den, inom ramen för kompetensutvecklingstiden, under de första två årens anställning eller ansöker om att validera motsvarande kunskap. För samtliga behörighetskrav hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning https://www.kau.se/files/2022-02/Anstallningsordning201126.pdf

Bedömningsgrunder

I bedömningen av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet läggs lika vikt vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Av särskild vikt

*
Erfarenhet av forskning om såväl konstvetenskaplig som kulturvetenskaplig eller kulturpolitisk inriktning, och god prognos för framtida vetenskaplig verksamhet baserat på kvalitet snarare än kvantitet.

* Erfarenhet av undervisning med såväl konstvetenskaplig som kulturvetenskaplig eller kulturpolitisk inriktning.

* Kompetens om såväl samtida kultur som kulturarv, d.v.s. aspekter av relevans för ett program som utbildar framtidens kulturvetare. Den kulturvetenskapliga kompetensen kan ha förvärvats såväl inom akademin (forskning/undervisning) som inom kultursektorn (exempelvis inom museivärlden eller genom uppdrag som utredare, sakkunnig, samordnare, koordinator, politiker eller administratör).

*  Goda muntliga och skriftliga färdigheter i svenska samt förmåga att undervisa på detta språk.

Av stor vikt

* Förmåga att kommunicera med det omgivande samhället och samverka över ämnesgränser i tvärvetenskapliga undervisningssammanhang

* Erfarenhet av samverkan med kultursektorns aktörer.

* Administrativa erfarenheter

* Personliga egenskaper som förmåga att samarbeta och ta initiativ samt skapa goda relationer till medarbetare och studenter.

* Möjlighet till hög närvaro på arbetsplatsen och deltagande i såväl ämnes- som institutionsgemensamma uppgifter

Villkor

Anställningen är en tillsvidareanställning med omfattningen 70–100 % av heltid. Tillträde under 2023 enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Kontakt

Tonje Grahn, prefekt 054-700 1433
Margareta Wallin Wictorin, studierektor för kulturstudier, docent i konst- och bildvetenskap 054 – 700 13 82

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Information om hur din ansökan kan se ut hittar du i https://www.kau.se/files/2021-12/RadForAnsokan2021.pdf
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.


Ansökan ska innehålla:

 • cv
 • personligt brev
 • fördjupad redogörelse för pedagogiska meriter, inklusive en reflektion, där din pedagogiska och yrkesteoretiska grundsyn beskrivs avseende kunskap, inlärning, undervisning och samspel med studenterna. I denna redogörelse ska framgå vilka specifika meriter du har, inom 1) konst- och bildvetenskap samt 2) kulturvetenskap avseende den samtida kulturen som sektor, kulturarv och kulturpolitik;
 • intyg på genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • fördjupad redogörelse för vetenskaplig verksamhet inklusive framtidsplaner. Denna redogörelse ska inbegripa en beskrivning av hur en inriktning mot konstvetenskap, kulturvetenskap, kulturarv, den samtida kultursektorn eller kulturpolitik har tillvaratagits i såväl genomförd forskning som i visioner för kommande forskning;
 • redogörelse för arbete inom kultursektorn
 • redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet
 • redogörelse för erfarenhet från ledarskap och administration
 • redogörelse för samverkan, erfarenhet från internationella nätverk, anställningar m.m.
 • intyg över språkkunskaper
 • kopior på betyg, intyg och examensbevis
 • publikationslista (vid sampublicering ska den egna rollen framgå)
 • vetenskapliga publikationer, högst 10 samt arbeten avsedda att förmedla kunskaper, högst fem, t.ex. läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar
 • två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef


Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte enbart länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas i tre exemplar till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Josefin Rönnqvist
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2022-08-21                      

Ange referensnr: REK2022/170

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Under 2023 enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 70-100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2022/170
Kontakt
 • Tonje Grahn, prefekt, +46(0)547001433
 • Margareta Wallin Wictorin, stud.rekt kulturstudier, +46(0)547001382
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-7001714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434
 • Tony Ingemarsson, Lärarförbundet, 054-7001404
Publicerat 2022-06-14
Sista ansökningsdag 2022-08-23

Tillbaka till lediga jobb