Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

Beskrivning

Medie- och kommunikationsvetenskap är en del av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap och utgör en attraktiv utbildnings- och forskningsmiljö. Gränsöverskridande kontakter och globala perspektiv är självklara i vårt arbete. Institutionen ansvarar för grundutbildning inom ett flertal utbildningsprogram samt även program på avancerad nivå. Grundutbildning genomförs i huvudsak inom två stora utbildningsprogram, Kommunikation & PR samt Medier och Kommunikation. Det senare med de två spåren Visuell kommunikation och design samt Digitala medier och analys. På avancerad nivå finns det tvååriga internationella Master-programmet Geomedia Studies: Media, Mobility and Spatial Planning. Dessutom bedriver ämnet forskarutbildning.

Forskning i medie- och kommunikationsvetenskap bedrivs inom två profilerade forskningsmiljöer knutna till institutionen: den tvärvetenskapliga centrumbildningen Geomedia (Centre for Geomedia Studies) http://www.kau.se/geomedia/ och forskningsprogrammet NODE (The Ander Centre for Research on News and Opinion in the Digital Era) https://www.kau.se/media/node. Inom Geomedia studeras mediernas betydelse för att organisera och ge mening åt olika rum och platser, och vice versa, med fokus på till exempel turism, arbets- och vardagsliv samt populärkultur. NODE:s forskning handlar om journalistikens samhällsroll, praktik och publik i en digital och fragmenterad tidsålder. Tillsammans bildar Geomedia och NODE en stark, dynamisk och väl integrerad bas för forskning inom medie- och kommunikationsvetenskap. Ämnets forskning har på senare år rönt stora internationella framgångar bl a i form av internationella utmärkelser och rankningar. Forskningsmiljön präglas av internationell orientering i kombination med stark kollegialitet. 

Mer information om universitetet finns på www.kau.se och mer information om ämnet finns på http://www.kau.se/media.

Varför ska du välja Karlstads universitet?

Universitetet siktar framåt, det märks i allt vi gör och här finns alltid utrymme för dina idéer och ditt engagemang. Vår välrenommerade utbildning och forskning kännetecknas av nära relationer med det omgivande samhället. Vi har en internationaliserad verksamhet och hos oss möter du medarbetare, studenter och besökare från hela världen. Universitetet verkar systematiskt för en social, ekonomisk och miljömässigt hållbar samhällsutveckling. En anställning hos oss innebär flera fördelaktiga förmåner, exempelvis lunchpass på ett gym beläget på universitetsområdet, läs mer om våra förmåner här: förmåner. Vill du arbeta i en spännande och ung akademisk miljö som vill framåt är Karlstads universitet rätt plats!

Arbetsuppgifter

Som professor i medie- och kommunikationsvetenskap har du en ledande roll i att utveckla forskningsverksamheten och forskarutbildningen inom ämnet. Förutom att bedriva egen forskning tar du ansvar för att initiera och söka medel för nya forskningsprojekt, samt skapa förutsättningar för juniora forskare och doktorander att utvecklas. Du ägnar också viss del av din arbetstid åt undervisning och administration inom ämnets program på grund- och avancerad nivå.  

Du samverkar med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte och verkar för att den kunskap och kompetens som finns vid universitetet kommer samhället till nytta.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Vi söker dig som har en forskningsprofil som anknyter till Geomedias övergripande intresseområde (se https://www.kau.se/en/geomedia/centre-geomediastudies/geomedia) och är inriktad på det samtida, alltmer digitaliserade, medielandskapet. Du förväntas ha en ledande roll i Geomedias fortsatta utveckling och på så vis bidra till att både stärka ämnet medie- och kommunikationsvetenskap och skapa kontaktytor mot angränsande discipliner och fält.

Behörighet

Behörig att anställas som professor i medie- och kommunikationsvetenskap är den som har doktorsexamen eller motsvarande i medie- och kommunikationsvetenskap eller i närliggande område och har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen. En professor ska dessutom ha genomförd handledar- och högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningarna saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra dem under de första två åren eller ansöker om att validera motsvarande kunskap. För samtliga behörighetskrav hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning https://www.kau.se/files/2022-02/Anstallningsordning201126.pdf

Bedömningsgrunder

Lika vikt läggs vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ges företräde till (1) forskning som anknyter till Geomedias intresseområde – det vill säga forskning som utifrån kritiska samhällsperspektiv analyserar samspelet mellan kommunikation, medier och rumslighet i olika samtidskontexter – samt (2) bredare, djupare och mer aktuell produktion.

Av särskild vikt är att det finns en god prognos för framtida vetenskaplig verksamhet, baserat på dels dokumenterad kvalitet (snarare än kvantitet) i tidigare vetenskaplig produktion (peer-review), dels framgångar i att erhålla forskningsfinansiering i konkurrens.

Av särskild vikt är att du besitter både djup och bred erfarenhet av undervisning och kursutveckling inom mkv och/eller ämnen som knyter an till Geomedias profilområden.

Av särskild vikt är även att du har en dokumenterad förmåga och erfarenhet av att utveckla och driva vetenskapliga projekt inom området.

Vi lägger stor vikt vid att du ingår i för anställningen relevanta vetenskapliga nationella och internationella nätverk. Erfarenhet från internationella anställningar och uppdrag är meriterande. 

Goda kunskaper i svenska är av vikt och motsvarande i engelska är av stor vikt. Om goda kunskaper i något av språken saknas krävs förmåga att aktivt förvärva dem.

Av stor vikt är även god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter.

Vidare är det av vikt är att du har dokumenterad förmåga att initiera, leda och genomföra aktiviteter som utvecklar och/eller integrerar forskning och utbildning (t ex konferenser, nätverk, kurser) inom det aktuella ämnesområdet.

Det är även meriterande med aktuell erfarenhet av att samverka med det omgivande samhället och att kommunicera forskning och utvecklingsarbete.

Det är även meriterande med dokumenterad erfarenhet och förmåga att leda och kommunicera utvecklingsarbete med kollegor och studenter gällande undervisning och examination i det egna ämnet eller ämnesområdet.

Pedagogiska utnämningar är meriterande.

Villkor

Anställningen är tillsvidare och omfattningen är 100 %. Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Information om hur din ansökan bör se ut hittar du i "Vad ska ingå i min ansökan?”

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

 • cv
 • personligt brev
 • fördjupad redogörelse för pedagogiska meriter
 • intyg på genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • fördjupad redogörelse för vetenskaplig verksamhet
 • dokumenterad god erfarenhet som handledare för forskarstuderande
 • redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet
 • redogörelse för erfarenhet från ledarskap och administration
 • planer för framtida verksamhet
 • redogörelse för samverkan, erfarenhet från internationella nätverk, anställningar m.m.
 • publikationslista (vid sampublicering ska den egna rollen framgå)
 • intyg över språkkunskaper
 • kopior på relevanta betyg, intyg och examensbevis
 • vetenskapliga publikationer, högst 10, samt arbeten avsedda att förmedla kunskaper, högst fem, t.ex. läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar
 • två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas i tre exemplar till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Josefin Rönnqvist
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2022-09-01                                                  

Ange referensnr: REK2022/105

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2022/105
Kontakt
 • Christer Clerwall, Head of Division, 0547001106christer.clerwall@kau.se
 • Henrik Örnebring, 0547001642henrik.ornebring@kau.se
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-7001714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434
 • Tony Ingemarsson, Lärarförbundet, 0547001404
Publicerat 2022-06-07
Sista ansökningsdag 2022-09-01

Wróć do ofert pracy