Karlstads universitet / Institutionen för sociala och psykologiska studier

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning

Vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap finns Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa (CFBUPH). I år firar CFBUPH sitt 10-årsjubileum (www.kau.se/youngmentalhealth2019). Centrumet är idag en av fakultetens starkaste forskargrupper. Centrumet är regionalt förankrat och har ett omfattande samarbete med nationella myndigheter och med forskargrupper nationellt och internationellt. Vårt mål är att CFBUPH ska bli ett internationellt ledande forskningscentrum inom området barns och ungdomars psykiska hälsa.

Vi genomför och deltar i stora undersökningar om barns och ungdomars sociala och hälsomässiga förhållanden, såväl i Värmland som nationellt och internationellt. Forskningen vid CFBUPH är huvudsakligen externt finansierad. Med programstöd 2013-2019 från Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och i samverkan med Göteborgs universitet studerar vi ”Effekter av förändrade livsvillkor på barns och ungdomars psykiska hälsa”. I forskningsprogrammets Advisory Board ingår ledande forskare från Australien, Kanada, Storbritannien och Tyskland.

CFBUPH medverkar i det psykologprogram som höstterminen 2015 startade vid Karlstads universitet. Centrumet har en egen webbplats: www.kau.se/cfbuph

Vid CFBUPH arbetar forskare med bakgrund i demografi, folkhälsovetenskap, psykologi, socialt arbete och sociologi. Forskargruppen består idag av tio personer. Vi vill nu förstärka vår kompetens och kapacitet med en professor.

Anställningen som professor är vid institutionen för sociala och psykologiska studier, med organisatorisk placering vid CFBUPH.

Arbetsuppgifter

Som professor består arbetsuppgifterna främst av forskning, i första hand om trender och sociala bestämningsfaktorer för ungas psykiska hälsa. Vi kommer att göra vårt bästa för att skapa goda förutsättningar för forskning och en framgångsrik karriär.

En mycket viktig arbetsuppgift är att medverka till extern forskningsfinansiering. I arbetsuppgifterna ingår också undervisning, handledning av doktorander och samverkan med det omgivande samhället. I anställningen kan även administrativa uppgifter ingå.

Behörighetskrav   

Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet i ämne inom centrumets verksamhetsområde, förmåga att samarbeta över ämnesgränser samt visat förmåga att initiera och framgångsrikt leda forskningsprojekt. Erfarenhet som lärare från grund- och forskarutbildning är en förutsättning. Ett krav för anställningen är också utbildning för forskarhandledning samt behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningarna saknas kan anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningarna under de två första årens anställning.

Mycket goda kunskaper i kvantitativ metod och i engelska är krav för anställningen. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till HF 4 kap § 3 samt Karlstads universitets anställningsordning.

Bedömningsgrunder

Vi söker en disputerad forskare som bedrivit forskning av relevans för centrumets forskningsområde. Stor vikt läggs vid erfarenhet av internationellt samarbete, erfarenhet av storskaliga populationsstudier, förmåga att erhålla externa forskningsmedel samt erfarenhet av att som huvudhandledare leda doktorander fram till disputation. Vi fäster också stor vikt vid personliga egenskaper som samarbetsförmåga och noggrannhet liksom förmåga att ta egna initiativ och visa engagemang för andra. Om kunskaper i svenska saknas förväntas den sökande tillägna sig sådana.

Villkor

Anställningen är tillsvidare på heltid (100 %). Tillträde enligt överenskommelse. Verksamheten vid CFBUPH förutsätter att Du är närvarande på arbetsplatsen.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Vi ser gärna att du anger två referenspersoner. Det är ditt ansvar som sökande att ansvara för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas fullt ut. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut.

Ansökan skall bestå av:

 • personligt brev
 • styrkt meritsammanställning med referenser
 • fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
 • intyg på genomförd utbildning i forskarhandledning och högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet som är av betydelse
 • redogörelse för erfarenhet från ledning, samarbete och administration
 • planer för den framtida verksamheten
 • publikationsförteckning (vid sampublicering skall den egna rollen framgå)
 • kopior på betyg, intyg och examensbevis för de arbeten som åberopas
 • högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, t.ex. läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar.

Mer information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Råd för ansökan/befordran till professor eller lektor och ansökan till biträdande lektor och forskarassistent".  Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte länkar till dem. De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker, skickas i tre exemplar till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Ange referens: REK2019/104

Sista ansökningsdag: 2019-11-30.

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2019/104
Kontakt
 • Curt Hagquist, professor och föreståndare CFBUPH, 054-700 25 36
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
Publicerat 2019-06-01
Sista ansökningsdag 2019-11-30

Wróć do ofert pracy