Karlstads universitet / Institutionen för miljö- och livsvetenskaper

Vill du vara med och bidra till geomatikämnets långsiktiga utveckling genom att stärka ämnets undervisningsverksamhet? Hos oss får du möjlighet att arbeta inom två kandidatprogram, utveckla kurser på grund- och avancerad nivå samt utveckla din egen kompetens och aktivt forma din framtida arbetsmiljö.

Beskrivning

Geomatik utgör ett av ämnena vid Institutionen för miljö- och livsvetenskaper vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap. Inom ämnet Geomatik sker undervisning på grundnivå framför allt inom de två 3-åriga programmen Lantmätarprogrammet med inriktning mät- och kartteknik samt Högskoleingenjörsprogrammet i lantmäteriteknik och geografisk IT på campus och på distans. På ämnet Geomatik arbetar för närvarande åtta personer inom utbildning och forskning. Ämnet integrerar kunskap och forskningsansatser från olika discipliner som informationsteknologi, datavetenskap, geodesi, risk- och miljövetenskap, biologi och samhällsplanering.

Aktuella forskningsområden är riskhantering och modellering, klimatanpassning, naturfaror, social sårbarhet, hållbar utveckling, resilienta städer, geodesi, miljöövervakning, urbanisering och AI. Forskningsanknytning finns till ämnena Biologi och Risk- och miljöstudier samt till centrumbildningar Centrum för forskning om samhällsrisker och Centrum för forskning om hållbar samhällsförändring vid Karlstads universitet samt externa partner och myndigheter såsom MSB, Trafikverket eller Svenska kyrkan.

Ämnet har planer att utveckla sina utbildningar i bredd och djup genom att skapa en utbildning på avancerad nivå. Ämnets långsiktiga mål är att bli forskarutbildningsämne med fokus på utveckling av metoder och geospatiala lösningar för att bidra till att möta samhällsutmaningar kopplat till bland annat geoinformationsteknik, hållbarhet, miljöövervakning, riskforskning, och i synnerhet interaktioner och processer mellan människa, klimat och miljö. Du finner ytterligare information om ämnet och våra utbildningar här.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår arbetsuppgifter såsom undervisning, handledning, examinationer och kursutveckling på grundnivå. Du kommer även aktivt att delta i ämnets och institutionens utvecklingsarbete rörande undervisning, forskning och samverkan med det omgivande samhället.

Undervisning sker i dagsläget på grundnivå på svenska och på sikt avancerad nivå på engelska. Detta innefattar i första hand undervisning och examination i befintliga kurser på campus och distans inom geografisk IT och mätteknik. Ledarskapsuppdrag som exempelvis programledare kan ingå i arbetsuppgifterna. Anställningen är placerad i Karlstad.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetsadjunkt i Geomatik är den som har visat pedagogisk skicklighet i lantmäteriteknik och geografisk IT eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Anställningen kräver minst yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller kandidatexamen inom anställningens område. Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen såväl som väl genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning.

Arbetet förutsätter mycket goda färdigheter i svenska och engelska. Adjunkten förväntas kunna undervisa på svenska från anställningsdatum.

Bedömningsgrunder

Vid tillsättningen kommer störst vikt fästas vid praktisk erfarenhet och teoretisk kunskap inom geografisk IT och lantmäteriteknik såväl inom utbildnings- samt den offentliga sektorn och stor vikt vid pedagogisk skicklighet. Den teoretiska kunskapen och praktiska erfarenheten bedöms genom erfarenheter från yrkesverksamhet i den offentliga sektorn samt inom högskola/universitet. Den pedagogiska skickligheten bedöms utifrån förmågan att planera, genomföra och utveckla undervisningen samt förmåga att handleda och examinera.

Vid urval av behöriga sökanden kommer särskilt vikt att läggas vid

 • Erfarenhet inom undervisning och handledning i kurser på grundutbildning i geografisk IT och mätningsteknik
 • Dokumenterad praktisk erfarenhet inom lantmäteriteknik
 • Dokumenterad skicklighet i geografiskt IT
 • Erfarenhet att effektivt leda enskilda studenter eller -grupper vid övningstillfällen
 • Personliga egenskaper så som samarbetsförmåga, strukturerad, engagemang för verksamheten, ett positivt och öppet förhållningssätt till kollegor och studenter och förmåga att ta egna initiativ och ansvar.

Vid urval av behöriga sökanden kommer stor vikt att läggas vid

 • Dokumenterade kunskaper i fältarbete och undervisning inom mätteknik med totalstation, avvägningsinstrument
 • Pedagogisk skicklighet, baserad på planering, genomförande och utveckling av undervisning på grund- och avancerad nivå, samt erfarenhet av kursansvar, handledning och examination
 • Kännedom inom förrättningslantmäteri o fastighetsjuridik
 • Dokumenterade kunskaper i programvarorna ESRI ArcMap alternativt ArcGIS Pro och SBG Geo alternativt Topocad samt FME, QGIS och CAD
 • Kunskaper och erfarenhet inom laserskanning
 • Yrkeserfarenhet från myndighet/konsultföretag inom relevant område
 • Erfarenhet och samverkan med lokalsamhället inom hållbarhet, naturvård, samhällsplanering samt landskapsutveckling

Villkor

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde 1 mars 2023 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska, norska, danska eller engelska är översatta och att din kompetens är dokumenterad på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.


Ansökan ska innehålla:

 • CV
 • Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
 • Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
 • Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
 • Redogörelse för språkkunskaper
 • Två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef


Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Hanna Ljungdahl
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2023-12-13

Ange referensnr: REK2023/241

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-03-01 eller enligt överenskommelse.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2023/241
Kontakt
 • Daniel Olsson, 054-7002298
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-7001714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434
Publicerat 2023-11-20
Sista ansökningsdag 2023-12-13

Tillbaka till lediga jobb