Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap / Institutionen för sociala och psykologiska studier

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning

Institutionen för sociala och psykologiska studier söker nu en universitetslektor i socialt arbete.

Socialt arbete ingår tillsammans med sociologi, psykologi och genusvetenskap i Institutionen för sociala och psykologiska studier. Institutionen har cirka 90 anställda varav 13 är professorer, 2 docenter, 31 lektorer, 25 adjunkter och 11 doktorander.

Vid ämnet socialt arbete är drygt 25 personer verksamma med utbildning, forskning och externa kontakter. Ämnet har ansvar för socionomprogrammet med cirka 350 studenter. Förutom undervisning på grundnivå bedriver vi undervisning på avancerad- samt forskarutbildningsnivå. 

Vår forskning i socialt arbete vid Karlstads universitet har en bred spännvidd. Den omfattar bland annat våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck, kring vilka en tvärvetenskaplig miljö för närvarande håller på att byggas upp; barn som far illa, barns och ungdomars psykiska hälsa samt bedömningar och insatser inom socialtjänsten. Vår forskning omfattar även områden som utsatthet och marginalisering, civilsamhällets roll inom den sociala välfärden, arbetslöshetens sociala och hälsomässiga konsekvenser samt arbetsvillkor inom det sociala arbetet. Våra nuvarande doktorandprojekt bedrivs inom grön omsorg och äldreomsorg relaterat till mänskliga rättigheter. Det rör för närvarande på sig i vår forskarmiljö, med nya projekt som startas upp. För dig som ny lektor finns stora möjligheter att vara med och bygga vår forskarmiljö. 

Som enda lärosäte i landet har vi FoU Välfärd Värmland, placerat hos oss på universitetet. Vi har följaktligen ett nära samarbete med denna forsknings- och utvecklingsenhet, som har en mycket livaktig verksamhet med verksamhets- tillika praktiknära studier, utvärderingar samt seminarier och konferenser.

Arbetsuppgifter

Som anställd hos oss är dina huvudsakliga arbetsuppgifter undervisning på socionomprogrammet, vilket även innebär kursansvar, handledning och examination. En kompetens som vi för närvarande särskilt efterfrågar är juridik inom det sociala området. Du kommer aktivt att delta i forskning, driva egna forskningsprojekt samt att ansöka om externa forskningsmedel i konkurrens. Varje medarbetare fyller en viktig funktion för vår verksamhet! Därför förväntas du även att aktivt delta i ämnets utvecklings- och kvalitetsarbete samt att vara uppdaterad om utvecklingen såväl inom ämnet som samhällsförändringar som har betydelse för det sociala arbetet. Utöver ovanstående kan du vid behov komma att handleda och undervisa på magister/master- samt forskarutbildningsnivå.

Behörighetskrav

För anställningen krävs att du har doktorsexamen i socialt arbete eller motsvarande vetenskaplig kompetens inom annat ämnesområde som har relevans för anställningens innehåll. Det krävs att du har dokumenterad pedagogisk skicklighet samt genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen som då sker under kompetensutvecklingstiden under de två första årens anställning. 

Bedömningsgrunder

Att du kan uppvisa vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom socialt arbete bedöms vara av lika och särskild vikt för anställningen. Du förutsätts har goda kunskaper i svenska och engelska, på grund av arbetets natur och då internationalisering är ett prioriterat område. Saknar du någon av dessa kunskaper kan anställning ändå ske under förutsättning, att du vid anställning, aktivt arbetar för att inhämta dessa språkkunskaper. Såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet skall vara väl dokumenterad för möjlighet att bedöma såväl dess omfattning som dess kvalitet. 

Vi fäster stor vikt vid att du har god administrativ kompetens, liksom god förmåga att samverka såväl inomvetenskapligt som med det omgivande samhället. För anställningen värdesätter vi att du har personliga egenskaper som samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till kollegor och att du som anställd har ett positivt förhållningssätt gentemot kollegor och studenter och därigenom bidrar till en god arbetsmiljö. Det är vidare av stor vikt att du som anställd tar ansvar för dina arbetsuppgifter, har förmågan att arbeta självständigt och att ta egna initiativ. 

Meriterande för anställningen är socionomexamen eller uppvisad yrkeserfarenhet inom det sociala arbetsfältet. Meriterande är även kompetens i juridik inom det sociala området, socialpsykologi och/eller brukarperspektiv.

Anställningen ska tillsättas av den sökande som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av socionomprogrammet och socialt arbete som undervisnings- och forskningsämne. Vid lika meriter ges företräde för sökande vars forskning och undervisningserfarenhet bedöms vara av större relevans för verksamheten vid avdelningen. Mer information om ämnets forskning kan läsas på hemsidan.

För ytterligare information om behörighet och bedömningsgrunder, se Högskoleförordningen kap. 4 och Karlstads universitets anställningsordning.

Villkor

Anställningen är tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast enligt överenskommelse. För att skapa förutsättningar för gott samarbete och bidra till god arbetsmiljö vill vi att Du ska vara närvarande på institutionen i så stor utsträckning som möjligt. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan

Till din ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig,kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. Om din ansökan inte är komplett kan det innebära att vi inte kan bedöma den kvalitativt i alla aspekter.

Ansökan ska bestå av;

 • personligt brev
 • meritsammanställning med två referenser
 • fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
 • kopior på betyg, intyg och examensbevis
 • intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • beskrivning av meriter i relation till anställningens innehåll och arbetsuppgifter
 • planer för den framtida forskningen
 • redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet, erfarenhet från ledning, samarbete och administration
 • publikationsförteckning (vid sampublicering skall den egna rollen framgå)
 • högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, till exempel läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar (vid sampublicering skall den egna rollen framgå)

Mer information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Råd för ansökan/befordran till professor eller lektor och ansökan till biträdande lektor och forskarassistent" som finns på vår hemsida http://www.kau.se/om-universitetet/ jobba-hos-oss/lediga-anstallningar.

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte enbart länkar till dem. De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker och publikationer ska skickas i tre exemplar till;

Karlstads universitet
Registrator
651 88 Karlstad

Ange ref.nr REK 2019/217

Sista ansökningsdag: 2019-12-08.

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Fast stilling
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2019/217
Kontakt
 • Marie Nordfeldt, Professor och ämnesföreträdare, 054 700 11 14
 • Line Holth, Prefekt, 054-700 19 05
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 14 34
Publicerat 2019-10-24
Sista ansökningsdag 2019-12-08

Tilbake til ledige stillinger