Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap / Institutionen för språk, litteratur och interkultur

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning
Vid ämnet engelska bedrivs omfattande utbildning på grund- och avancerad nivå samt även forskarutbildning. Kursutbudet omfattar kurser inom samtliga program inom grundskole- och ämneslärarutbildningen, fristående kurser samt fackspråkliga kurser. Forskningen vid ämnet bedrivs med både språkvetenskaplig och litteraturvetenskaplig inriktning och med deltagande dels i den starka forskargruppen Kufo (Kulturvetenskapliga forskargruppen), dels i forskargruppen CSL (Centrum för språk- och litteraturdidaktik), som är knuten till den starka forskargruppen ROSE (Research on Subject-Specific Education).

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är i huvudsak inriktade mot undervisning i engelsk ämnesteori och språkfärdighet, handledning på grund- och avancerad nivå, samt forskning. Det kan även bli aktuellt med undervisning inom fackspråklig engelska. Dessutom ingår kursansvar och kursutveckling. Vidare ingår ett aktivt deltagande i engelskämnets utvecklingsarbete rörande undervisning, samt samverkan med det omgivande samhället, särskilt inom skolsektorn.

Den sökande förväntas delta aktivt i den dagliga verksamheten vid ämnet. Det är också av vikt att den sökande har en god förmåga att samarbeta i lärarlag och andra grupperingar.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor i engelska är den som har avlagt doktorsexamen i engelska eller motsvarande med språkvetenskaplig eller litteraturvetenskaplig inriktning samt visat pedagogisk skicklighet. För behörighet som universitetslektor krävs högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande. Om högskolepedagogisk utbildning saknas kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen under de två första årens anställning.

Bedömningsgrunder
Lika vikt läggs vid pedagogisk som vetenskaplig skicklighet. Meriterande är visad erfarenhet av undervisning i ämnesteori, språkfärdighet och fackspråklig engelska. Meriterande är också god förmåga att administrera och leda verksamheter.

Stor vikt fästs även vid den sökandes personliga egenskaper, såsom samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter och förmåga att ta egna initiativ. Vi fäster stor vikt vid att den sökande deltar aktivt i den dagliga verksamheten vid ämnet.

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning med tillträde 2019-07-01 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan förekomma.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut.

Ansökan ska innehålla följande:

 • meritsammanställning, med referenspersoner
 • fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig skicklighet
 • sökande som genomgått högskolepedagogisk utbildning ska bifoga intyg eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • redogörelse för erfarenhet av ledarskap, administration och samverkan med andra verksamheter
 • publikationsförteckning (vid sampublicering ska den egna rollen anges)
 • kopior på examensbevis och övriga betyg och intyg som styrker de meriter som åberopas
 • de arbeten som åberopas, högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, t.ex. läroböcker, datorprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar (vid sampublicering ska den egna rollen anges)

Mer information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Råd för ansökan” som finns på vår hemsida: https://www.kau.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/jobba-har/lediga-anstallningar Där finner du också Karlstads universitets anställningsordning.

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg. Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte enbart länkar till dem. De underlag som inte kan skickas digitalt exempelvis böcker och publikationer ska skickas i tre exemplar till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Ange referens:REK2018/256

Anställningsform Fast stilling
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2018/256
Kontakt
 • Annika Malmsten Saltin, 054-7001391
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
Publicerat 2018-11-23
Sista ansökningsdag 2018-12-16

Tilbake til ledige stillinger