Karlstads universitet / Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Bakgrund
Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik, vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, har en omfattande och varierad undervisning inom ingenjörs- och naturvetenskapliga program samt inom lärarutbildningen. Teknikens didaktik har, tillsammans med fysikens didaktik, ett särskilt ansvar inom lärarutbildningen för kurser inom naturvetenskap och teknik för blivande lärare för förskolan och grundskolan. Inom ämneslärarutbildningen ges kurser inom fysik och teknik för blivande lärare för år 7-9 och gymnasiet. De ämnesdidaktiskt orienterande och fördjupande delarna, inklusive examensarbeten, är ett stort och viktigt ansvarsområde inom detta. Kontakterna med lärare vid skolor kring bl.a. den verksamhetsförlagda utbildningen samt med regionala utvecklingscentra är ett annat viktigt område.

Vid institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik finns forskning och forskarutbildning inom fysikens didaktik. Forskningen i fysikens didaktik har idag sitt fokus mot lärande och undervisning inom olika delar av skolämnet, med frågor kring bl.a. hur lärandets utveckling beror på utgångspunkter, undervisningsmetoder och strategier. 

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen undervisning, kursutveckling, kursansvar, samt handledning inom förskollärar- och grundlärarutbildningen. Undervisningen avser huvudsakligen teknikämnet med ett didaktiskt perspektiv. Även annan undervisning, främst i fysik med ett didaktiskt perspektiv, kan komma att ingå beroende på adjunktens kompetens. Administrativa uppgifter kan förekomma.

Behörighetskrav
För behörighet att anställas som adjunkt krävs en lärarexamen med fördjupning i naturvetenskap och teknik, alternativt minst en kandidatexamen i teknik eller fysik med fördjupning i teknikens eller fysikens didaktik, eller motsvarande kompetens. Vidare krävs visad pedagogisk skicklighet samt genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde genomför utbildningen, inom ramen för kompetensutvecklingstiden, inom de första två årens anställning.

Då merparten av undervisning sker på svenska krävs god förmåga att undervisa på detta språk.

Bedömningsgrunder
Särskild vikt kommer att fästas vid pedagogisk skicklighet. 

Erfarenhet från undervisning i teknik i grundskolan samt erfarenhet av undervisning och kursutveckling inom teknikens didaktik i förskollärar- och grundlärarprogrammen är av särskild vikt. Motsvarande meriter inom fysikens didaktik är meriterande.

Karlstads universitet fäster även stor vikt vid den sökandes personliga egenskaper. God samarbetsförmåga, initiativrikedom, engagemang och ett positivt förhållningssätt mot kollegor och studenter är en förutsättning. Eftersom undervisningen i hög grad sker i lärarlag, är god samarbetsförmåga av särskild vikt. 

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med startdatum 2019-03-01 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. 

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. Det är av stor vikt att din ansökan är komplett för att vi ska kunna bedöma den kvalitativt i alla aspekter.

Ansökan ska innehålla följande handlingar:

 • personligt brev, med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll
 • CV
 • kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer, som stärker tidigare anställningar och rekommendationsbrev
 • beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter
 • redogörelse över personliga egenskaper av betydelse för anställningen
 • intyg på genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • kontaktinformation till minst två referenspersoner

Du skickar din ansökan via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg. De handlingar och publikationer som du önskar som en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar till dem). Underlag som inte kan bifogas digitalt skickas i ett exemplar till: Karlstads universitet ,Registrator, 651 88 Karlstad. Ange ref.nr: REK2018/246

Sista ansökningsdag: 2018-12-07

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Fast stilling
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2018/246
Kontakt
 • Lars Johansson, prefekt , 054 - 700 1677
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
Publicerat 2018-11-16
Sista ansökningsdag 2018-12-07

Tilbake til ledige stillinger