Karlstads universitet / Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten.

Bakgrund
Ämnet religionsvetenskap vid Karlstads universitet har en stark betoning på internationalisering. Utöver universitetets två study points, i Sydafrika (Kapstaden) och Indien (Dharamsala), har ämnet bedrivit verksamhet i Varanasi, Indien, under ca 30 år. Karlstads universitet är av tradition djupt involverad i lärarutbildning från förskole- till gymnasienivå. Inom religionsvetenskap betonas kontextuella studier, vilket kan handla om religion i Asien, Sverige, eller i klassrummet. Ämnets forskare är knutna till flera olika forskarmiljöer; Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, Centrum för tjänsteforskning, Centrum för genusforskning samt den kulturvetenskapliga forskargruppen. Religionsvetenskap vid Karlstads universitet behöver rekrytera personal med särskild kompetens inom samtida islam, gärna även med kompetens inom områden som globalisering, migration, kulturmöten samt med viss egen forskningserfarenhet av empiriska kvantitativa och/eller kvalitativa metoder.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning, examinationer, kursansvar och kursutveckling, samt att aktivt delta i ämnets utvecklingsarbete rörande undervisning, samverkan med det omgivande samhället, och lärarfortbildning. Undervisningen omfattar grundläggande nivå på kurser inom lärarutbildningen samt fristående kurser.

Anställningen förutsätter att den sökande avser att delta aktivt i den dagliga verksamheten vid ämnet.

Behörighetskrav
Examen på avancerad nivå i religionsvetenskap eller teologi, gärna med inriktning mot religionssociologi. Visad pedagogisk skicklighet samt genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen som då normalt ska ske under de två första årens anställning inom ramen för kompetensutvecklingstiden.

Bedömningsgrunder
Av särskild vikt är att den sökande har kompetens inom fältet religion och civilsamhälle samt om samtidsreligion i Sverige. Särskild vikt fäst även vid att den sökande har kunskaper och erfarenhet av fältbaserade (etnografiska) metoder.
Stor vikt fästs vid att den sökande behärskar svenska eller annat skandinaviskt språk muntligt och skriftligt. Stor vikt fästs även vid den sökandes personliga egenskaper som samarbetsförmåga och vilja att ta egna initiativ samt kapacitet att undervisa blivande lärare inom olika nivåer.
Kompetens inom områden som globalisering, migration, kulturmöten är meriterande.
Meriterande är också om den sökande har erfarenhet från undervisning och handledning på universitetsnivå och/eller medverkan eller egen forskning inom de områden som anges under särskild vikt.

Universitetet eftersträvar en jämn könsfördelning. Ämnets fastanställda personal består för närvarande av en kvinna samt två män.

Villkor
Anställningen är en visstidsanställning på deltid, 20% med tillträde snarast enligt överenskommelse som längst till och med 181231. Möjlighet till förlängning kan finnas. 

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Bifoga även intyg från tidigare verksamhetsmiljöer. Vi ser gärna att två referenspersoner anges. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med anvisningarna annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden. 

Ansökan ska bestå av: 

  • Personligt brev
  • Styrkt meritsammanställning
  • Intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
  • Redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet, samarbete och administration
  • Kopior på betyg, examensbevis och intyg för de arbeten som åberopas

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan och vara inkomna innan ansökningstidens slut. Skicka inte länkar till dem. De underlag som inte kan skickas digitalt skickas i ett exemplar till: 

Karlstads universitet 
Registrator
651 88 KARLSTAD

Ange ref.nr REK2018/141
Sista ansökningsdag är 24 juni 2018

 

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort ett aktivt medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Fast stilling
Anställningens omfattning Deltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 20 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2018/141
Kontakt
  • Arne Larsson, prefekt, 054-700 1324
  • Katarina Plank, ämnesföreträdare, 054-700 1793
Facklig företrädare
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
  • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
Publicerat 2018-06-13
Sista ansökningsdag 2018-06-24

Tilbake til ledige stillinger