Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap / Handelshögskolan

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 20 000 studerande och ca 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning
Handelshögskolan vid Karlstads universitet (Karlstad Business School) startades år 2009 och består av arbetsvetenskap, företagsekonomi, informatik, juridik, nationalekonomi och statistik. Företagsekonomi är indelat i redovisning, marknadsföring, industriell ekonomi och service management. Utbildningar bedrivs på alla nivåer med stöd av en stark forskning såväl i ämnesmiljöerna som i flervetenskapliga forskargrupper.

I en handelshögskola har utbildning och forskning om ledarskap och ledning av projekt en stor betydelse. Ämnet projektledning, som numer ingår i industriell ekonomi, omfattar ungefär tio personer, varav fem är lektorer och övriga är adjunkter. Kärnan i utbildningsverksamheten är ett magisterprogram som finns på campus och på distans. Projektledning ingår också i ett stort antal andra utbildningsprogram vid universitetet.

Utbildningen kännetecknas av ett mycket framgångsrikt pedagogiskt koncept byggt på ett tätt samarbetande lärarteam och stort inslag av upplevelsebaserad undervisning. Utbildningarna har mycket högt söktryck och stabila student- och alumniomdömen i toppklass.

Inriktningen är mot arbetslivets vardagsprojekt, dvs. temporära organiseringsformer med varierande grad av formalisering och omfattar flera perspektiv. Dessa är projektarbetsformens roll i moderna organisationer, ledningen av det enskilda projektet, liksom ledarskap och samarbete i projektsituationer. Utbildningarna inom projektledning är bransch- och fackämnesneutrala och lockar idag studerande från många ämnesområden varav en stor andel är yrkesaktiva inom olika branscher.

Arbetsuppgifter
Inom ramen för anställningen som adjunkt ligger fokus främst på arbetsuppgifter som undervisning, handledning och examination på både grund- och avancerad nivå. Du kommer att ingå i ett team av medarbetare som i hög utsträckning samverkar kring en stor del av innehållet i verksamheten. Det finns möjlighet att bedriva viss del av arbetet på distans. Vår ambition inom ämnet är också att vidare utveckla och skapa möjligheter till undervisning och forskningssamverkan internationellt.

Arbetsuppgifterna utförs på såväl svenska som engelska, inom området projektledning.

Sökande förväntas att i så stor utsträckning som möjligt delta i den dagliga verksamheten vid ämnet.

Behörighetskrav
För behörighet att anställas som adjunkt krävs dels visad pedagogisk skicklighet och dels avlagd kandidatexamen i företagsekonomi, projektledning, eller annan akademisk inriktning med relevans för verksamhetsstyrning, ledarskap och samarbete i temporära organisationsformer.

Ett krav för anställning är även genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de första två årens anställning.

Bedömningsgrunder
Av särskilt vikt är dokumenterad arbetslivserfarenhet inom projektledningsområdet. Av  särskild vikt är även den pedagogiska skickligheten, vilken bedöms utifrån förmågan att på alla utbildningsnivåer planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmågan att handleda och examinera. Sökande bör vara en god pedagog med erfarenhet av, liksom intresse och fallenhet för, deltagarcentrerad processinriktad undervisning på både campus- och distansbaserade utbildningar.

Arbetet som adjunkt förutsätter också god muntlig och skriftlig förmåga i svenska och engelska, då undervisning sker på dessa språk.

God administrativ förmåga och ledaregenskaper ingår också i bedömningen och tillmäts stor vikt. Stor vikt läggs även vid personliga egenskaper som samarbetsförmåga, initiativförmåga och engagemang i verksamheten samt vid förmåga att samverka med det omgivande samhället.

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid (100 %) med tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Provanställning kan förekomma.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med anvisningarna i annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska bestå av:

  • personligt brev
  • styrkt CV/meritsammanställning med minst två angivna referenspersoner, varav en i tidigare chef
  • fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
  • intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
  • kopior på betyg, intyg och examensbevis

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan skall bifogas den digitala ansökan. Skicka inte länkar till dem. Ansökan görs i universitetets webbaserade verktyg Varbi. De underlag som inte kan skickas elektroniskt ska skickas till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 Karlstad

Ange referensnr. REK2020/112

Sista ansökningsdag är den 31 maj 2020.

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2020/112
Kontakt
  • Martin Grimberg Löfgren, prefekt, 054-700 19 75
  • Lennart Ljung, universitetslektor, 054-700 1867 / 070-230 5570
Facklig företrädare
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
  • Tony Ingemarsson, Lärarförbundet, 054 700 1404
Publicerat 2020-05-05
Sista ansökningsdag 2020-05-31

Terug naar vacatures