Institutionen för matematik och datavetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning

Institutionen för matematik och datavetenskap vid Karlstads universitet har mer än 80 anställda forskare och lärare, inklusive en professor och en senior professor i matematik och fem professorer i datavetenskap. I matematik bedrivs forskning inom ämnet kring både tillämpad matematik och matematikdidaktik. Forskningen drivs av problemformuleringar inspirerade av autentiska tillämpningar med fokus på tillämpad analys (partiella differentialekvationer, flerskalemodellering och simulering, funktionalanalys, kinetisk teori och tillämpningar och felkorrigerande koder). För mer detaljerad information, se https://www.kau.se/en/mathematics.

Institutionen för matematik och datavetenskap vid Karlstads universitet utökar nu sin verksamhet inom både forskning och utbildning och välkomnar därför ansökningar för att komplettera och stärka den pågående forskningen i matematik med inriktning mot tillämpad matematik och knyta till sig expertis inom till exempel stokastisk modellering, beräkningsstatistik, tillämpade stokastiska processer, eller andra aktuella områden inom tillämpad matematik. Den sökande som anställs förväntas kunna samarbeta med forskare inom matematik och andra vetenskapsgrenar vid Karlstads universitet. Anställningen erbjuder goda möjligheter att utveckla en forskargrupp.

Arbetsuppgifter

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid som innebär forskning, handledning av studenter på kandidat-, master- och doktorandnivå, och undervisning. Professorn förväntas bedriva och leda forskning av hög internationell standard och delta aktivt i ansökningar om externa forskningsmedel. Professorn kommer också att bidra till utveckling av kursplaner, undervisning, handledning och examination i utbildningsprogram från grundnivå till forskarnivå. Den som anställs förväntas kunna undervisa och handleda delvis på svenska inom två år. Karlstads universitet kommer att tillhandahålla adekvat stöd för att möjliggöra detta.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av ämnet förutsätts innehavaren av denna tjänst vara på plats och delta i den vardagliga verksamheten.

Behörighet

Behörig att anställas som professor i matematik är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 3 §) inom matematik/tillämpad matematik.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl såväl som genomförd handledar- och högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningarna saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra dem under de första två årens anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning: https://www.kau.se/files/2018-11/Anstallningsordning 180220.pdf

Bedömningsgrunder

Lika vikt fästs vid bedömningen av pedagogisk och vetenskaplig kompetens. Särskild vikt fästs vid väldokumenterad pedagogisk erfarenhet och förmåga, dokumenterade forskningsmeriter som är relevanta för området som anställningen avser, samt förmågan att lyckas med ansökningar om externa medel.

Stor vikt fästs vid personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter. Vidare är erfarenhet av utbildning och forskning i samverkan med det omgivande samhället meriterande.

Villkor

Detta är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde så snart som möjligt. 

Ansökan

Ansökningar görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Information om hur din ansökan kan se ut hittar du i Råd för ansökan/befordran till professor eller lektor: https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

En ansökan ska bestå av följande delar:

 • Personligt brev
 • Meritförteckning med bilagor och referenspersoner (CV)
 • Fördjupad redogörelse för pedagogiska meriter
 • Fördjupad redogörelse för vetenskapliga meriter
 • Fördjupad redogörelse för administrativa och övriga meriter
 • Redogörelse för pedagogisk grundsyn
 • Redogörelse för forskning, inklusive tankar kring framtida forskningsaktiviteter i Karlstad
 • Publikationslista (redovisa dina bidrag till publikationer med flera författare)
 • Kopior av intyg, referenser och examina
 • Publikationer, max tio akademiska publikationer och max fem publikationer som förmedlar kunskap, till exempel läroböcker, pedagogisk programvara, eller populärvetenskapliga artiklar.

 Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den elektroniska ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller. De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker, publikationer eller programvara, ska skickas i tre exemplar till:

Karlstads universitet

Registrator

651 88 Karlstad

Ange referens REK2019/141

Sista ansökningsdag: 2020-01-15

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Vast dienstverband
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2019/141
Kontakt
 • Adrian Muntean (professor, kontakt forskn/underv), adrian.muntean@kau.se
 • Anders Hedin, proprefekt, 054-700 21 25
 • Stefan Lindskog, prefekt, 054-700 11 52
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 • Tony Ingemarsson, Lärarförbundet, 054 700 1404
Publicerat 2019-10-31
Sista ansökningsdag 2020-01-15

Terug naar vacatures