Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Bakgrund
Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik vid Karlstads universitet har en omfattande aktivitet inom ämnena fysik, maskin- och materialteknik, samt elektroteknik, inom såväl undervisning som forskning. Institutionen erbjuder kurser för fakultetens olika civilingenjörsprogram, främst teknisk fysik och maskinteknik samt för högskoleingenjörsprogrammen i maskinteknik, innovationsteknik och design och elektroteknik.

Institutionen har vidare en stark forskningsaktivitet inom materialfysik och materialteknik, kompletterad med forskning i maskinteknik, elektroteknik och teoretisk fysik samt nära samarbete med forskare i fysikalisk kemi. Forskningen inom materialfysik är fokuserad på material för solceller, såväl kisel som polymerer och perovskiter. Forskningen inom materialteknik fokuseras på avancerade stål, utmattning, tribologi och additiv tillverkning. Både experimentella metoder och teoretiska modelleringsmetoder används. Institutionen har en stor samling av modern utrustning för spektroskopi, mikroskopi, materialanalys och mekaniska tester. I flera projekt ingår utveckling av egna instrument och analysmetoder. En stor del av forskningen utförs i samarbete med industriella partners. Forskare i materialfysik och maskin- och materialteknik deltar tillsammans in en stor forskargrupp i materialvetenskap, som är prioriterad av fakulteten. Vid institutionen är drygt 50 personer verksamma, varav 9 professorer, 13 lektorer, 7 doktorander och 14 adjunkter. 

Institutionen söker nu en forskningsingenjör med placering vid ämnet fysik och med inriktning mot forskning inom materialvetenskap. Vi kan erbjuda ett intressant och varierat arbete, med arbetsuppgifter från laborationer i undervisningen till design av nya instrument och testutrustningar och avancerad materialforskning. 

Arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är:
- delta i forskningsprojekt och utveckla nya instrument och experimentella metoder för forskning inom främst materialfysik, men även i relevanta projekt inom materialteknik, beroende på kompetens och lämplighet.
- underhåll och drift av avancerad experimentell utrustning vid institutionen.
- understödja laboratorieaktiviteter i undervisning i fysik, materialteknik och elektroteknik genom provpreparering, handledning vid användning av experimentell utrustning och utveckling av laborationsmoment.

Behörighetskrav
För behörighet krävs doktorsexamen i fysik, samt visad skicklighet i forskning inom materialfysik/tillämpad fysik.

Vidare krävs visad skicklighet i utveckling av experimentell utrustning för forskning inom materialfysik/tillämpad fysik. 

Bedömningsgrunder
Särskild vikt fästes vid:
-gedigen erfarenhet av, och förmåga att utveckla instrument och experimentell utrustning för forskning inom materialfysik, inklusive programmering och design av elektronik för styrning och datainsamling.

Stor vikt fästes vid:
- bred erfarenhet av, och skicklighet i användande och underhåll av instrument för materialanalys,
- erfarenhet av forskning inom nanofabrikation och solcellsmaterial,
- dokumenterad förmåga att tala och skriva på svenska och engelska.

Vikt fästes vid:
- erfarenhet av undervisning och handledning på högskolenivå,
- erfarenhet av industriforskning.

Karlstads universitet strävar efter att vara ett öppet, internationellt universitet. Det är önskvärt att den sökande har ett nationellt samt internationellt kontaktnät och erfarenhet av samverkan med näringslivet.

Vi fäster stor vikt vid den sökandes personliga egenskaper, så som samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer med kollegor och bidra till en god arbetsmiljö. Vi förväntar oss att våra medarbetare tar ansvar för sina arbetsuppgifter och har förmågan att arbeta självständigt och ta egna initiativ.  

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid, med tillträde snarast möjligt. Provanställning kan förekomma.

Ansökan
Till din ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. Om din ansökan inte är komplett kan det innebära att vi inte kan bedöma den kvalitativt i alla aspekter.

Ansökan ska innehålla:

  • personligt brev med kortfattad beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll
  • CV
  • kopior på betyg, intyg och examensbevis, anställningsintyg och rekommendationsbrev etc,
  • kontaktuppgifter till minst två referenspersoner

Du skickar din ansökan via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg. De handlingar som du önskar som en del av din ansökan ska bifogas din digitala ansökan (inte länkar till dem).

Underlag som inte kan skickas elektroniskt skickas till: Karlstads universitet, Registrator, 651 88 Karlstad. Ange ref.nr REK2019/120

Sista ansökningsdag: 2019-05-30

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.Anställningsform Vast dienstverband
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2019/120
Kontakt
  • Lars Johansson, prefekt, 054 - 700 1677
Facklig företrädare
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
  • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
Publicerat 2019-05-16
Sista ansökningsdag 2019-05-30

Terug naar vacatures