Karlstads universitet / Handelshögskolan

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning
Handelshögskolan vid Karlstads universitet (Karlstad Business School) startades år 2009 och består av arbetsvetenskap, företagsekonomi, informatik, juridik, nationalekonomi, projektledning och statistik. Utbildningar bedrivs på alla nivåer med stöd av en stark forskning såväl i ämnesmiljöerna som flervetenskapliga forskargrupper. 

På grundnivå bedriver ämnet informatik vid Karlstads universitet undervisning inom tre program: IT-designprogrammet, Webbutvecklarprogrammet (tidigare Webb- och Multimediaprogrammet) samt distansprogrammet IT, projektledning och affärssystem. Ämnet bedriver dessutom ett masterprogram. Läs mer in ämnet på vår hemsida kau.se/informatik.

Under höstterminen ska två anställningar som amanuens i informatik inrättas för att bistå i ämnets dagliga arbete. Är du en ambitiös och ämnesintresserad student som vill bli en del av universitetets personal under ett läsår? Att bli amanuens är ett perfekt extrajobb för dig som är nyfiken på hur det är att arbeta på ett universitet.

Arbetsuppgifter
Amanuens är en student som vid sidan av sina studier bistår ämnets lärare i olika uppgifter. Därtill förekommer arbetsuppgifter som att biträda ansvarig lärare för användarlaboratoriet (kau.se/ozlab), biträda lärare i laborationshandledning i olika kurser samt biträda lärare i konstruktion och testande av laborationsuppgifter. Administration av ämnets webbsidor kan ingå.

Behörighetskrav
Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap. 10 §). Den sökande ska uppvisa goda studieresultat och ha ett intresse av att delta i undervisningen inom våra program och vår forskning. Sökande ska vara antagen till något av programmen IT-design, Webbutvecklare eller Masterprogrammet i informatik och ha minst ett år kvar till fullständig examen.

Bedömningsgrunder
Vi fäster särskild vikt vid förmågan att samarbeta samt att självständigt kunna driva och slutföra givna arbetsuppgifter inom utsatt tid. Det är också av särskild vikt att den sökande har god muntlig och skriftlig förmåga på svenska och engelska.

Vi fäster stor vikt vid den sökandes förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater, studenter och externa intressenter. Av stor vikt är också god administrativ förmåga och initiativförmåga samt engagemang i verksamheten.

Meriterande är den sökandes kunskap om informatiks kurser vid Karlstads universitet. Vi ser också att den sökande ska vara tekniskt intresserad då flera av arbetsuppgifterna kräver tekniskt kunnande.

Meriterande är även erfarenhet av relevanta IT-system inom kurser och forskning.

Villkor
Anställningen som amanuens omfattar 20% av heltid, vilket motsvarar 8 timmar eller en arbetsdag per vecka över tid. Omfattningen på anställningen kan komma att utökas till 40% av heltid. Arbetets förläggning kan komma att variera över tid och sker enligt överenskommelse.

Tillträde tidigast 2019-08-13, till och med 2019-06-30. Anställningen kan komma att förlängas, dock sammanlagt längst tre år.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med anvisningarna annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska bestå av:

  • personligt brev
  • CV
  • kopior på betyg samt ev. tidigare examensbevis och intyg
  • intyg på pågående studier (eller antagen till Masterprogrammet i informatik)
  • minst två referenspersoner (till exempel lärare eller tidigare chefer)

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. 

Ange ref.nr REK 2019/109
Sista ansökningsdag: 21 maj 2019

Välkommen att söka, också du som sökt till Masterprogrammet i informatik!Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tijdelijk dienstverband langer dan 6 maanden
Anställningens omfattning Deltid
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 20-40 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2019/109
Kontakt
  • Katarina Groth Jansson, studierektor, 054-700 2236
  • John Sören Pettersson, professor, ämnesföreträdare, 054-700 2553
Facklig företrädare
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
  • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
Publicerat 2019-04-26
Sista ansökningsdag 2019-05-21

Terug naar vacatures