Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Vill du vara en del av ett forskningsteam, där forskningen bidrar till att ställa om samhället från fossilt till förnybart?

Bakgrund
Pro2BE är en forskargrupp vid Karlstads universitet som är inriktad på omställning av den nuvarande ekonomitekniska kulturen baserad på konsumtion av icke-förnybara resurser till en bioekonomisk kultur baserad på cirkulära förnybara resurser.

Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper, PRO2BE’s hemvist, har i projekten FOSBE och NärSkog projektmedel för att verifiera möjligheten att recirkulera restprodukter från massa- och pappersframställning på ett hållbart sätt tillbaka till skogen. Genom att förädla restprodukter som bioslam, fiberslam, askor, med mera till en näringspellets baserad på berikad biokol, kan mängden avfall minska, markförsurning minska, större andel plant överleva torka, skogstillväxt öka och skogsmarkens kapacitet att binda kol öka.
Dessutom pågår flera forskningsprojekt där bioslam från skogsindustriella reningsverk upparbetas till biopolymerer, som i sin tur kan upparbetas till biologiskt nedbrytbar plast.

Till aktuella forskningsprojekt söker vi nu en projektassistent forskning i miljö- och energisystem, med inriktning på skogsbaserad bioekonomi.  

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna ligger inom ramen för forskargruppen Pro2BE:s verksamhet vid Karlstads universitet och inom projekten FOSBE, NärSkog samt projekt för bioplastproduktion. Arbetet kommer till stor del att vara experimentellt både på Karlstads universitets olika laboratorier samt på några av bruken i närheten av Karlstad, huvudsakligen:

(1) utprovning av en typ av jordförbättrande pellets tillverkade av pappersmassaindustrins restprodukter. Detta kan ske i form av analys av urlakning och biotillgänglighet, analys av jordbiologi och jordkemi, planttillväxt och Mykhorrizabildning. Detta är ett nödvändigt steg i bedömningen av ekologiska och ekonomiska fördelar hos den tilltänkta pelletsprodukten.

(2) framställning och utvärdering av biologist nedbrytbara bioplast-polymerer. Detta kan ske i form av tillväxtförsök, extraktion av polymer, utvärdering av bioplastens egenskaper, och att vara behjälplig i studier om bioplastens roll i den cirkulära bioekonomin.

Behörighet 
Vi söker dig som har kandidatexamen eller högskoleingenjörsexamen i energi- och miljöteknik, kemi, kemiteknik, eller annat område av relevans till projektet. Goda muntliga och skriftliga färdigheter i engelska krävs.

Bedömningskriterier
Särskild vikt läggs vid vana att arbeta laborativt inom Pro2BE’s områden.
Stor vikt läggs vid erfarenhet av projektets områden: växtodlingsförsök, mikrobiologi, pyrolysprocesser, polymerkemi.
Vikt läggs vid kunskap om växtbiologi, jordkemi, jordbiologi, skogsbruk.
Vad gäller personliga egenskaper söker vi dig som är noggrann, ordningsam och strukturerad.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad, på 50-100%, dock längst till och med 31 december 2019 med eventuell möjlighet till förlängning. Tillträdesdag är snarast eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är den sökandes ansvar att ansökan är komplett i enlighet med annonsen vid ansökningstidens utgång och att dokumentationen av den sökandes kompetens medger en saklig och kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. Om din ansökan inte är komplett kan det innebära att vi inte kan bedöma den kvalitativt i alla aspekter.

Ansökan ska innehålla:

  • CV och personligt brev som beskriver den sökandes forskningsintresse, erfarenheter och kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll
  • Kopior av examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och andra relevant intyg.
  • Kontaktuppgifter till minst två referenspersoner

Du skickar din ansökan via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg.

Sista ansökningsdag: 2019-01-31

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tijdelijk dienstverband langer dan 6 maanden
Anställningens omfattning Heltid/Deltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50-100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2018/278
Kontakt
  • Gunilla Carlsson Kvarnlöf, prefekt, 054 - 700 1194
  • Karin Granström, universitetslektor / docent, 054 - 700 1265
Facklig företrädare
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
  • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
Publicerat 2019-01-09
Sista ansökningsdag 2019-01-31

Terug naar vacatures