Karlstads universitet / Institutionen för miljö- och livsvetenskaper

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser en doktorandtjänst (Ph. D.) i rinnande vatten med fokus på musslors roll för ekosystemfunktioner eller värd-parasitinteraktioner, vid Institutionen för miljö- och livsvetenskaper. Tjänsten omfattar 80 % forskning och 20 % undervisning och annat institutionsarbete. Anställningen är tidsbegränsad till fem år vid undervisning deltid på 20 %.

Naturresurs Rinnande Vatten (NRRV), är en forskningsmiljö inom Institutionen för miljö- och livsvetenskaper som bedriver såväl grundläggande som tillämpad forskning i och längs sjöar och vattendrag samt i deras omgivande landskap. Inom forskningsmiljön är man intresserad av hållbar användning av naturresurser inom avrinningsområden och strävar efter att finna lösningar på miljöproblem vilka gynnar det mänskliga samhället så väl som naturen. Forskningsområden som berörs av NRRV inkluderar vattenkraftens effekter på konnektivitet, akvatisk-terrestra interaktioner och habitat, vinterekologi under globala klimatförändringar, hotade arter, miljövård och socio-ekologisk forskning relaterad till vattenreglering och fiske (www.nrrv.se). Många forskningsprojekt genomförs i samarbete med olika aktörer från industrien, förvaltningen, intresseorganisationer och landägare.

NRRV har blivit utnämnd som ‘Stark forskningsmiljö’ genom Karlstads universitet, och har därmed fått riktade medel för att stärka miljöns forskningsprofil. Doktoranden kommer att jobba i rinnande vatten och studera (1) musslors roll för ekosystemfunktioner eller (2) värd-parasitinteraktioner mellan musslor och dess värdfiskar. Specifika frågeställningar som kan undersökas kommer att utvecklas tillsammans med doktoranden.

Utbildning och arbetsuppgifter
Doktorandprogrammet består av 240 hp, inklusive avhandlingen. Doktorand kan också tilldelas uppgifter inom institutionen, såsom undervisning. Doktoranden förväntas vara involverade i institutionens dagliga arbete.

Krav och bedömningsgrunder
För att bli antagen till doktorandprogrammet måste kandidaten uppfylla både allmänna och särskilda behörighetskrav samt anses ha förmåga att slutföra doktorandprogrammet (Högskoleförordningen, kapitel 7, 35 §).

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Fakultetsnämnden får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet om det finns särskilda skäl. (Högskoleförordningen, 6 kap.).

Särskild behörighet
Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i biologi har den som godkänts för minst 120 hp i biologi inklusive ett projektarbete (examensarbetet) på magister- eller masternivå omfattande 30 hp.  

Bedömningsgrunder
Bland kandidaterna kommer den personen som bedöms ha bäst förmåga att framgångsrikt avsluta utbildningsprogrammet och att producera en avhandling av stort vetenskapligt värde och originalitet att väljas. I urvalsprocessen kommer det att läggas särskild vikt på kandidatens akademiska prestation med hänsyn till betyg och kursbredd samt kvalitén på kandidatuppsats på D-nivå (30 hp). Stor vikt läggs vid erfarenheter av experimentell ekologi. Erfarenheter av arbete med musslor och / eller fisk är också meriterande. Mycket goda kunskaper i engelska i både tal och skrift krävs, så väl som B-körkort. Den sökande förväntas vara verksam på universitetet och delta i forskningsmiljön. Dessutom läggs särskild tonvikt på personliga egenskaper så som god samarbetsförmåga, förmåga att etablera goda relationer, ta initiativ samt visa engagemang inför andras initiativ. 

Tillträde
Tjänsten tillsätts efter individuell evaluering av alla kandidater. Tjänsten bör påbörjas så tidigt som möjligt, helst 1:e mars 2019. Stationeringsort är Karlstad.

Handlingar som inte kan skickas i digitalt format kan skickas till följande adress (ange referensnummer REK 2018/267):
Karlstads universitet
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Att: Åsa Ivansson
651 88 Karlstad

Vi har gjort medieval för denna rekrytering och undanber oss därför kontakter med säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tijdelijk dienstverband langer dan 6 maanden
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2018/267
Kontakt
  • Martin Östering, docent, martin.osterling@kau.se, 054-700 18 02, 0734-615650
Facklig företrädare
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
Publicerat 2018-12-20
Sista ansökningsdag 2019-02-10

Terug naar vacatures