Karlstads universitet / Institutionen för pedagogiska studier

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 300 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Beskrivning

Institutionen för pedagogiska studier har idag runt 130 medarbetare som är verksamma i alla

lärarutbildningsprogram vid Karlstads universitet. Institutionen består av tre ämnen; pedagogiskt arbete, specialpedagogik och idrottsvetenskap.

Ämnet specialpedagogik driver bland annat speciallärarprogrammet, uppdragsutbildningar, magister/master utbildning och A – C-kurser både på campus och distans. Vi har också ansökt om examensrätt för specialpedagogprogrammet.

Vi erbjuder en livlig arbetsplats med studenter, medarbetare och besökare från olika delar av världen. Vi erbjuder generös semester, friskvårdsbidrag och en förmånlig tjänstepension.

Arbetsuppgifter

I professors arbetsuppgifter ingår exempelvis att:

 • Bedriva forskning,
 • Undervisa i kurser på grund-, avancerad- och forskarnivå på campus och distans,
 • Handledning på grund-, avancerad- och forskarnivå,
 • Uppdrag som examinator,
 • Bidra till utvecklingen av den specialpedagogiska forskningsmiljön vid institutionen,
 • Ansöka om externa forskningsmedel,
 • Ingå i institutionens professorsgrupp.

Du samverkar med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte och verkar för att de kunskap och kompetens som finns vid universitetet kommer samhället till nytta.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du i stor omfattning närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighet

Behörig att anställas som professor i specialpedagogik är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

För denna anställning är behörighetskraven doktorsexamen i specialpedagogik, pedagogik, pedagogiskt arbete eller annat ämnesområde som har relevans för anställningens innehåll samt professorskompetens inom specialpedagogik. Arbetet förutsätter goda kunskaper i svenska och engelska.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen, i detta fall självständighet, initiativtagande och samarbetsförmåga. En professor ska dessutom ha genomfört handledar- och högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningarna saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra dem under de första två åren eller ansöker om att validera motsvarande kunskaper. För samtliga behörighetskrav hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning.

Bedömningsgrunder

Bedömningen av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet kommer att värderas lika. För att särskilja kandidater som uppfyller behörighetskraven kommer följande områden att beaktas:

Av särskild vikt

 • God publiceringsgrad i internationella vetenskapliga tidskrifter inom det specialpedagogiska forskningsfältet,
 • Erfarenhet av att leda och utveckla forsknings-, samverkans- och utbildningsmiljöer,
 • Upparbetade nationella och internationella nätverk inom det specialpedagogiska området,
 • Dokumenterad omfattande erfarenhet av att undervisa och handleda doktorander,
 • Dokumenterad förmåga att erhålla externa forskningsmedel.

Av stor vikt

 • Erfarenhet av att initiera och genomföra samverkansprojekt med externa aktörer,

Av vikt

 • Erhållna pedagogiska utnämningar,
 • Genomförda internationella uppdrag som t ex anställning, postdoc, gästforskare.

Villkor

Anställningen är tillsvidare på heltid (100 %). Tillträde så snart som möjligt enligt överenskommelse.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Information om hur din ansökan bör se ut hittar du i "Vad ska ingå i min ansökan?”

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska, norska, danska eller engelska är översatta och att din kompetens är dokumenterad på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

 • cv
 • personligt brev, med beskrivning av dina kvalifikationer och intressen i förhållande till anställningens innehåll
 • fördjupad redogörelse för vetenskaplig verksamhet
 • fördjupad redogörelse för pedagogiska meriter
 • intyg på högskolepedagogiska utbildningar, om genomförd eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • dokumenterad god erfarenhet som handledare för forskarstuderande samt dess omfattning
 • redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet
 • redogörelse för erfarenhet från ledarskap och administration
 • planer för framtida verksamhet
 • redogörelse för samverkan, erfarenhet från internationella nätverk m.m.
 • publikationslista (vid sampublicering ska den egna rollen framgå)
 • intyg över språkkunskaper
 • kopior på relevanta betyg, intyg och examensbevis
 • högst 10 vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten för att förmedla kunskaper, t.ex läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar
 • två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas i tre exemplar till nedanstående adress.

Karlstads universitet
HR-administratör
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2024-08-15                                    

Ange referensnr: REK2024/131

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2024/131
Kontakt
 • Björn Eliasson, +46547002406, bjorn.eliasson@kau.se
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-7001714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434
Publicerat 2024-06-19
Sista ansökningsdag 2024-08-15
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb