Institutionen för matematik och datavetenskap

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 300 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Beskrivning

Institutionen för matematik och datavetenskap söker nu en biträdande universitetslektor inom datavetenskap med specialisering inom personlig integritet och säkerhet på internet. Anställningen som biträdande universitetslektor syftar till att ge dig som ambitiös och kvalificerad forskare i början av din karriär, en möjlighet att utveckla din kompetens inom forskning och utbildning.

Institutionen för matematik och datavetenskap består av två forskningsämnen: matematik och datavetenskap, och här finns cirka 90 personer anställda. Forskning och utbildning inom datavetenskap fokuserar på distribuerade intelligenta system och kommunikation, säkerhet och integritet, samt programvarukvalitet. Vi har också ett nära samarbete med internationella, nationella och regionala partners från både den akademiska världen och privata företag.

Ett nära samarbete mellan forskningsgrupper och fokusområden är av största vikt för datavetenskap och som biträdande universitetslektor med inriktning mot personlig integritet och säkerhet på internet kommer du att spela en viktig roll för att fördjupa samarbetet mellan följande forskningsgrupper:

 • PriSec (Privacy and Security): Forskningsområden inkluderar aspekter av cybersäkerhet, såsom nätverkssäkerhet, teknik för integritetsskydd och dataskydd.
 • DISCO (Distributed Intelligent Systems and Communication): Forskningen omfattar ämnen relaterade till internetprotokoll, trådlösa system, kant-/molntjänster, programmerbara nätverk och 5G/6G-teknik.

Institutionen är aktiv inom Cybercampus Sverige, som fokuserar på forskning, innovation och utbildning inom cybersäkerhet och försvar. Att bidra till och fördjupa samarbetet med Cybercampus Sverige är ett viktigt mål. 

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens i datavetenskap eller annat närliggande område. I första hand är anställningen avsedd för de vars doktorsexamen inte är äldre än 5 år eller som på den tiden uppnått motsvarande kompetens, vid ansökningstidens sista dag. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Arbetet förutsätter goda kunskaper i svenska och engelska. Saknas kunskaper i svenska kan anställning ändå ske under förutsättning, att den som anställs, arbetar aktivt för att inhämta dessa språkkunskaper.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl, såväl som väl genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, om den anställde genomför den, inom ramen för kompetensutvecklingstiden, under de första två årens anställning eller ansöker om att validera motsvarande kunskap. För samtliga behörighetskrav hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning

Bedömningsgrunder 

Av särskild vikt:

 • forskning och utveckling inom datavetenskap inriktad mot personlig integritet och säkerhet på internet, och med special hänsyn till inverkan på nuvarande och nästa generations internetprotokoll,
 • omfattningen, djupet och kvaliteten i den sökandes vetenskapliga arbete,
 • förmågan att utveckla de vetenskapliga och pedagogiska färdigheter som krävs för en befattning som universitetslektor, samt potential och vilja att i samverkan driva framtida utveckling av forskning och utbildning. 

Av stor vikt:

 • hur väl sökanden kan förväntas bidra med ny kunskap och erfarenhet till en eller flera av ämnets forskningsgrupper,
 • internationell arbetslivserfarenhet och sökandens erfarenhet av forsknings- och innovationsprojekt i samarbete med partners från den akademiska världen och privata företag,
 • dokumenterade öppet tillgängliga publikationer, bidrag till öppen källkod och påverkan av forskningsresultat utanför akademin,
 • pedagogiska utnämningar eller framstående färdigheter inom undervisning och bedömning,
 • personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter. 

Meriterande:

 • erfarenhet av öppen källkod inom projekt för personlig integritet eller säkerhet, tillämpad AI (särskilt de senaste framstegen inom djupinlärning och stora språkmodeller), nätverkssimulering, standardisering inom IETF eller liknande, samt tillämpad kryptografi.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till 4 år och på heltid, med preliminär start 2024-09-01 eller enligt överenskommelse.  

Villkor för befordran till universitetslektor

En biträdande lektor ska efter ansökan befordras till lektor om han eller hon har behörighet för en anställning som lektor (HF kap 4 § 4) och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning (HF kap 4 § 4 a). Vid tidpunkten för befordran till lektor ska den sökande ha genomgått behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning.

För tillsvidareanställning vid Karlstads universitet krävs i normalfallet goda kunskaper i både svenska och engelska. Resultatet av prövningen kommer delvis att baseras på sökandens förmåga att undervisa på svenska. 

Prövningen av befordran kommer delvis att baseras på sökandens förmåga att självständigt initiera och genomföra forskning av hög vetenskaplig kvalitet, publicerad i kollegialt granskade (eng. peer-reviewed) internationella tidskrifter och konferensartiklar.

För behörighet i övrigt hänvisas till HF 4 kap. samt Karlstads universitets anställningsordning 

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Vad ska ingå i min ansökan?
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska, norska, danska eller engelska är översatta och att din kompetens är dokumenterad på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

 • cv
 • personligt brev
 • fördjupad redogörelse för vetenskaplig verksamhet
 • fördjupad redogörelse för pedagogisk verksamhet
 • intyg på högskolepedagogisk utbildning, om genomförd eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet
 • erfarenhet från ledarskap, samarbete och administration
 • planer för den framtida verksamheten
 • redogörelse för samverkan, erfarenhet från internationella nätverk m.m.
 • publikationsförteckning (vid sampublicering ska den egna rollen framgå)
 • intyg över språkkunskaper
 • kopia på utfärdad doktorsexamen eller intyg om motsvarande vetenskaplig kompetens, alternativt intyg om annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • högst 10 vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten för att förmedla kunskaper, t.ex läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar
 • två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef


Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas i tre exemplar till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Hanna Ljungdahl
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 240520                                    

Ange referensnr: Rek. 2024/64

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 240901
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2024/64
Kontakt
 • Simone Fischer-Hübner, +46547001723
 • Anna Brunström, +46547001795
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-7001714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434
 • Stefan Hven SEKO, 010-4821748
Publicerat 2024-03-11
Sista ansökningsdag 2024-05-20

Tillbaka till lediga jobb