Karlstads universitet / Institutionen för miljö- och livsvetenskaper

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 300 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Beskrivning

Biologiämnet har ca 40 anställda och tillhör Institutionen för miljö- och livsvetenskaper inom Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap. I ämnet biologi ges kandidat- och masterexamen samt ämneslärarexamen i biologi respektive naturkunskap. Biologi är forskarutbildningsämne med för närvarande 18 doktorander. Vid ämnet bedrivs huvudsakligen forskning inom ekologi, evolution och biologididaktik. Den ekologiska forskningen bedrivs i huvudsak inom forskargruppen NRRV och består av grundläggande och tillämpad forskning i sjöar, vattendrag och omgivande landskap. Genom bl.a. en akvarieanläggning med strömmande vatten, tekniskt stöd och fältmaterial erbjuder institutionen goda förutsättningar för att bedriva akvatisk ekologisk forskning. Forskningen riktar sig framförallt mot hållbar användning av naturresurser som gynnar såväl det mänskliga samhället som naturen. Forskningsområden som berörs inkluderar vattenkraftens effekter på akvatiska och terrestra miljöer, invasiva arter, hotade fisk- och evertebratarter. Många forskningsprojekt genomförs i samarbete med olika aktörer från industrin, myndigheter, intresseorganisationer och markägare. Läs gärna mer om oss och vår forskning på våra hemsidor: kau.se/biologi och kau.se/nrrv.

Arbetsuppgifter

Vi söker en lektor i biologi med inriktning mot akvatisk ekologi. I arbetsuppgifterna ingår undervisning och forskning. Dessutom ingår att handleda framtida doktorander och postdoktorer inom ämnesområdet.

Arbetsuppgifterna inom undervisning omfattar främst undervisning på kurser inom vårt kandidat- och mastersprogram. Även undervisning inom lärarutbildning kan komma i fråga. Länk till program: Kandidatprogram och Masterprogram

I anställningen ingår egen forskning. Den tilltänkta lektorn ska utveckla ett forskningsområde som utgör ett gott komplement till den forskning som idag bedrivs inom biologiämnet, främst inom sötvattensekologi. Vi förväntar oss att lektorn utvecklar nya externfinansierade forskningsprojekt i samarbete med forskare på biologiämnet.

Den tilltänkta lektorn förväntas samverka med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte och verka för att den kunskap och kompetens som finns vid universitetet kommer samhället till nytta.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten förväntas den tilltänkta lektorn närvara och delta i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor i biologi är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i biologi med inriktning på akvatisk ekologi alternativt har motsvarande vetenskaplig kompetens.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den. Detta ska ske inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de första två årens anställning. Alternativt ansöker den anställde att validera motsvarande kunskap. För samtliga behörighetskrav hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning, som finns tillgänglig på vår webb: https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar.

Ett ytterligare krav är mycket god skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga i engelska. Som lärare på Karlstads universitet bör du behärska undervisning på både engelska och svenska. Saknas kunskaper i svenska, kan anställning ändå ske under förutsättning att den som anställs har förmågan att aktivt inhämta dessa.

Bedömningsgrunder

Vid bedömning kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Bedömningen baseras på de bedömningsgrunder som anges i HF 4 kap § 4. Vi kommer framförallt att fokusera vår bedömning av din ansökan (forskning, undervisning, beviljade forskningsmedel, administration) på erfarenheter och meriter från de senaste 5 åren (längre vid föräldraledighet, sjukdom, e.d.).

Särskild vikt kommer att fästas vid:

 • dokumenterad forskningsskicklighet inom akvatisk ekologi
 • dokumenterad pedagogisk skicklighet, baserad på erfarenhet av och förmåga att planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning, handledning och examination.
 • erhållna externa forskningsmedel av större dignitet
 • hur väl den sökandes forskning kompletterar och passar in i ämnets befintliga forskningskompetens inom sötvattensekologi, till exempel genom nya metoder och kompetensområden. Prioritet ges efter kompetensens omfång, djup och aktualitet.

Stor vikt kommer att fästas vid:

 • personliga egenskaper såsom god samarbets- och kommunikationsförmåga samt ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter
 • förmåga att vara initiativtagande, sätta igång aktiviteter och uppnå resultat
 • förmåga till ett strategiskt tänkande, ha ett brett perspektiv på frågor, se på långsiktiga konsekvenser och anpassa handlingar efter detta
 • förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett strukturerat och effektivt sätt

Vikt kommer att fästas vid:

 • erfarenhet av att kommunicera forskningsresultat till olika målgrupper i samhället.
 • förmåga till samverkan såväl inom som utom akademien.
 • omfattning av externa internationella och nationella kontaktnät inom området för anställningen.
 • handledarerfarenhet från forskarutbildning.

Anställningen tillsätts med den sökande som, efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av ämnet biologi.

Villkor

Tillsvidareanställning på heltid med tillträde under hösten 2024 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Vad ska ingå i min ansökan?”
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska, norska, danska, engelska är översatta och att din kompetens är dokumenterad på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

 • CV
 • personligt brev med beskrivning av dina kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
 • fördjupad redogörelse för pedagogiska erfarenheter och meriter. Redogörelsen bör inkludera (1) erfarenheter av planering, genomförande, utvärdering och utveckling av undervisning, handledning och examination, (2) eventuella kurs- och programansvar, egenutvecklade kurser, delar av kurser och utbildningsmaterial, samt (3) en pedagogisk grundsyn.
 • intyg på högskolepedagogisk utbildning, om genomförd eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • fördjupad redogörelse för vetenskaplig verksamhet
 • planer för framtida forskningsverksamhet
 • redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet
 • redogörelse för erfarenhet från ledarskap och administration
 • redogörelse för samverkan, erfarenhet från internationella nätverk m.m.
 • publikationslista där det framgår vilka medförfattare som var sökandes handledare.
 • Maximalt 7 representativa publikationer som pdf, med en kort beskrivning för var och en av publikationerna varför den är särskild relevant för ansökan. Vid sampublicering ska den egna rollen framgå.
 • intyg över språkkunskaper
 • kopia på utfärdad doktorsexamen eller intyg om motsvarande vetenskaplig kompetens, alternativt intyg om annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • tre referenser, varav minst en är tidigare eller nuvarande chef
  Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte enbart länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas i tre exemplar till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Hanna Ljungdahl
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2024-02-28                                  

Ange referensnr: REK2023/272

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2023/272
Kontakt
 • Daniel Olsson, 0547002298
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-7001714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434
Publicerat 2024-01-29
Sista ansökningsdag 2024-02-28

Tillbaka till lediga jobb