Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Beskrivning av Prismas

PRISMAS – PhD Research and Innovation in Synchrotron Methods and Applications in Sweden – är ett nytt doktorandnätverk för att utbilda nästa generation av 40 ledande synkrotronexperter och samfinansieras av Horizon Europe MSCA COFUND-programmet.

Som PRISMAS-doktorand kommer du att få chansen att bedriva spetsforskning inom ditt område och dra nytta av toppmoderna verktyg som kommer att ge attraktiva, framtida jobbmöjligheter inom akademin eller industrin. Dessutom blir du en del av att utforma framtiden för synkrotronteknologi och instrumentering och använda dessa för att tackla några av de viktigaste globala utmaningarna som världen står inför idag, samtidigt som du skaffar dig tvärvetenskaplig och tvärsektoriell kunskap. Som del av PRISMAS-programmet får du en unik upplevelse i form av en vistelse vid världens första 4:e generationens synkrotron, MAX IV i Lund, Sverige. Med ett skräddarsytt utbildningsprogram, inklusive kurser för att stärka vetenskaplig och teknisk kompetens samt överförbara färdigheter, får du genom PRISMAS de färdigheter, kunskaper och kompetenser som behövs för att framgångsrikt uppnå din doktorsexamen.

Beskrivning av arbetsplatsen

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser en plats inom forskarutbildningen med avslutning doktorsexamen i fysik vid Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik.

Materialvetenskap är ett av fakultetens strategiska forskningsområden. Forskningen i materialvetenskap bedrivs i en tvärvetenskaplig miljö. Forskningen inom materialfysikgruppen täcker brett intresseområde, bland annat solcellsmaterial. En forskargrupp, ledd av professor Ellen Moons, fokuserar på nya solenergimaterial, såsom molekylära halvledare och halidperovskiter. Gruppen har ett brett internationellt nätverk av samarbetspartners. Forskningslaboratorierna är välutrustade med modern utrustning för tillverkning och testning av solceller och instrument för karakterisering av struktur, sammansättning, elektronstruktur och optiska egenskaper. Forskargruppen är en frekvent användare av synkrotronbaserad röntgenspektroskopi.

Referenser

1.The Photooxidation of PC60BM: New Insights from Spectroscopy, Iulia Brumboiu, et al., Phys. Chem. Chem. Phys. 24 (2022) 25753. DOI: 10.1039/D2CP03514F.
2. Impact of intentional photo-oxidation of a donor polymer and PC70BM on solar cell performance, Vanja Blazinic, et al., Phys. Chem. Chem. Phys. 21, 40 (2019) 22259. DOI: 10.1039/c9cp04384e.
3. Over 14% efficiency all-polymer solar cells enabled by a low bandgap polymer acceptor with low energy loss and efficient charge separation, Qunping Fan, et al., Energy & Env.Sci.13, (2020) 5017. DOI: 10.1039/D0EE01828G.

Vad erbjuder vi dig

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas. En anställning som doktorand omfattar samma förmåner som övriga anställningar vid universitetet. Vi erbjuder flexibla arbetstider, friskvårdsförmåner etc. Karlstads universitet vill ge alla anställda goda möjligheter att kunna balansera arbete med fritid och familj.

Läs mer om anställningsförmåner här kau.se/jobbahos-oss/jobb/formaner

MSCA COFUND-projektet PRISMAS erbjuder dig enastående möjligheter och en stimulerande och inspirerande miljö för dig att utföra forskning i framkant. Genom att stödja mobilitet ger projektet dig optimala förutsättningar för att stärka ditt internationella nätverk.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften är att delta i PRISMAS-projektet "SoftX-ray spectroscopy study of molecular semiconductors for durable organic photovoltaics". En doktorand förväntas huvudsakligen bedriva forskarutbildning. Forskarutbildningen består av 240 högskolepoäng, inklusive doktorsavhandlingen. En doktorand arbetar självständigt och är beredd att främja ämnets arbete. För att bidra till en positiv arbetsmiljö och institutionens verksamhet ska doktoranden vara en närvarande och aktiv del av den dagliga verksamheten och arbetsplatsgemenskapen.

Organiska solceller en effektiv teknik för fotovoltaisk solenergiomvandling med verkningsgrader som når över 18%. Solcellernas operativa livslängd måste dock förbättras. Att förstå materialens nedbrytningsmekanismer är därför en viktig forskningsutmaning. Detta projekt syftar till att undersöka fotodegraderingsprocesserna hos molekylära halvledare som utgör det fotoaktiva skiktet i högpresterande organiska solceller. Dessa materials sammansättning kommer att studeras med mjukröntgenspektroskopimetoder, såsom core-level och resonant fotoelektronspektroskopi (XPS), samt röntgenabsorptionsspektroskopi (NEXAFS) och ambient-pressure (AP)-XPS. Projektets resultat kommer att bidra till en bättre förståelse av elektronstrukturen hos dessa molekylära material och kommer att ge riktlinjer för att minska fotoinducerad nedbrytning och vägar mot mer hållbara organiska solceller.

En plats i utbildningen innebär att du kommer att få tillbringa minst tre månader vid synkrotronanläggningen MAX IV i Lund, Sverige. Ytterligare utbildningstid och/eller kortare vistelser kan ordnas i samråd med handledaren för forskningsprojektet. Dessutom kommer du att delta i internationella konferenser och periodiska projektmöten, genomgå utbildningar samt specialiserade kurser vid olika universitet för att komplettera dina kunskaper. Visst resande kommer att förekomma i samband med dessa aktiviteter.

Behörighet

För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav. Grundläggande behörighet har du som, senast vid anställningens start (beräknat 2024-03-01) avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp är på avancerad nivå, eller som på annat sätt har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper, antingen i Sverige eller utomlands. Utöver ovan nämnda kriterier måste du som antas till forskarutbildningen i fysik ha avlagt en examen på avancerad nivå med huvudområde fysik med en fördjupning inom relevant område. Behörighet har även den som har en annan examen på avancerad nivå, med minst 60 högskolepoäng inom relevant område för forskarutbildning i fysik.

Du är behörig för PRISMAS-programmet om du kvalificerar för en doktorandutbildning, d.v.s. inte redan har en doktorsexamen.

För att vara behörig enligt mobilitetsregeln för MSCA COFUND-programmet, får du inte ha bott i Sverige i mer än 12 månader, med arbete eller studier som huvudsaklig sysselsättning, under perioden 2020-10-30 till 2023-10-31.

För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande bedömas ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.

Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift är ett krav.

Bedömningsgrunder

Antagning sker efter individuell prövning. Bedömningen av din ansökan kommer att baseras på vetenskaplig excellens, din karriärplan, ditt examensarbete samt din forskningserfarenhet.

Stor vikt fästs vid personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, att du är ansvarstagande, har förmåga att arbeta självständigt och att du har ett positivt förhållningssätt, samt god kommunikativ förmåga både i tal och skrift.

Tidigare erfarenhet av forskning inom ett relevant forskningsområde är meriterande, till exempel tillverkning och karakterisering av molekylära halvledarmaterial, elektrisk testning av solceller och för projektet relevanta spektroskopi- och mikroskopimetoder.

Villkor

Antagning till doktorandutbildning sker vid respektive universitet eller högskola och medför en tidsbegränsad anställning på fyra år, på heltid, med beräknad start 2024-03-01. Anställningen är tidsbegränsad på först ett år och kan därefter förlängas med högst två år i taget med tillträde enligt överenskommelse. En doktorandanställning kan innefatta undervisning eller annan institutionstjänstgöring på upp till 20%. Om det tillämpas förlängs anställningen upp till fem år. Lönen för doktorandanställningen följer den av Karlstads universitet fastställda lönestegen för doktorander.

Ansökan

Ansökan skickas in via Varbi, kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar och ska innehålla följande dokument:

  • CV i Europass-format
  • Ett tvåsidigt följebrev som motiverar ditt intresse för utbildningsplatsen/ anställningen, dina relevanta kvalifikationer samt din önskade prioritering i det fall du ansöker till flera PRISMAS-tjänster.
  • Minst ett referensbrev
  • Bevis på kunskaper i engelska 3 (lägsta B2-nivå)
  • Kopia av akademiska meriter, inklusive betyg för alla kurser, med bifogad utskrift av examensbevis på engelska
  • Övriga meriter som du vill åberopa (kontaktuppgifter till referenser, rekommendationsbrev, etc.)

Samtliga dokument ska laddas upp (pdf) i jobbansökningsportalen. Kursintyg och andra dokument på papper ska skannas eller fotograferas för uppladdning. När det kommer till ofullständiga ansökningar (särskilt där de dokument som nämns ovan saknas) förbehåller sig PRISMAS ledning rätten att exkludera dem i urvalsprocessen, utan att ytterligare meddelande ges till den sökande.

Detaljer om den nya, unika och gemensamma urvalsprocessen för alla PRISMAS-tjänsterna finns här: Så här ansöker du – MAX IV (lu.se)

Sista ansökningsdatum: 31 oktober 2023

Kontakt

För mer information om anställningen eller forskningsprojektet kontakta:
Lars Johansson, prefekt, e-mail: lars.johansson@kau.se, telefon +46730943868
Ellen Moons, professor, e-mail: ellen.moons@kau.se, telefon +46733016995

För frågor om urvalsprocessen, vänligen kontakta: prismas@maxiv.lu.se

Vid frågor om anställningsvillkor och liknande kontakta:
HR-specialist Elisabeth Wessling, elisabeth.wessling@kau.se, +46547001778

Fackliga representanter:
Denita Gustavsson, OFR +46547001434
Thomas Bragefors, SACO +460547001714

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-03-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Enligt fastställd lönestege för doktorander
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2023/207
Kontakt
  • Lars Johansson, prefekt , +46547001677
  • Ellen Moons, professor , +46733016995
Publicerat 2023-09-28
Sista ansökningsdag 2023-10-31

Tillbaka till lediga jobb