Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap

Beskrivning

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap söker en universitetslektor i matematikens
didaktik med placering på institutionen för matematik och datavetenskap.

Vid ämnet bedrivs utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning samt forskarutbildning
inom matematik såväl som matematikens didaktik. Forskningsmiljön är en del av
forskningscentret SMEER (Science, Mathematics and Engineering Education Research) som
omfattar arton seniora forskare och tjugo forskarstuderande. Den ämnesdidaktiska
forskningsmiljön vid Karlstads universitet omfattar också ett stort antal internationella och
flervetenskapliga forskningsprojekt och praktiknära forskning i samverkan med skolor, där
forskare inom matematikens didaktik ingår. Den forskning som bedrivs inom matematikens
didaktik vid institutionen inriktar sig i huvudsak mot lärande och undervisning med digitala
verktyg, lärares professionsutveckling, samt förskolans och förskoleklassens
matematikundervisning. För mer information se www.kau.se/matematik

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning, kursutveckling, kursansvar och handledning av
examensarbeten i matematikdidaktik inom förskollärar-, grundlärar- och ämneslärarutbildningen
samt forskning. Kompetensutveckling/forskning ingår enligt gällande lokalt avtal.

I anställningen ingår även samverkan med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte och att
den kunskap och kompetens som finns vid universitetet kommer samhället till nytta. För att
bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten förutsätts innehavaren av denna
anställning vara närvarande och delta i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor i matematikens didaktik är den som dels har visat
pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig
kompetens i matematikens didaktik, alternativt någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse
med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Då merparten av undervisningen sker på svenska kräver arbetet goda kunskaper i svenska i tal
och skrift.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som
krävs för att fullgöra anställningen såväl som väl genomförd högskolepedagogisk utbildning.
Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att
den anställde förbinder sig att genomföra den inom ramen för kompetensutvecklingstiden under
de första två årens anställning eller ansöker om att validera motsvarande kunskap. För samtliga
behörighetskrav hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning:
https://www.kau.se/files/2022-09/Anstallningsordning 2022.pdf

Bedömningsgrunder

Vid bedömningen kommer lika vikt att fästas vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet.

Av särskild vikt för denna anställning är:

 • dokumenterad erfarenhet av undervisning i matematik och matematikens didaktik inom
  lärarutbildning,
 • dokumenterad pedagogisk skicklighet,
 • goda forskningsmeriter och dokumenterad förmåga att framgångsrikt söka extern
  forskningsfinansiering, såväl nationellt som internationellt.

Av stor vikt för denna anställning är:

 • dokumenterad erfarenhet från undervisning och utvecklingsarbete i matematik inom
  fritidshem, för- och/eller grundskola,
 • den sökandes personliga egenskaper, såsom samarbetsförmåga, engagemang för
  verksamheten,
 • förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter och förmåga att ta
  egna initiativ.

Pedagogiska utmärkelser/priser är meriterande.

Villkor

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Vad ska ingå i min ansökan?”
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

 • cv
 • personligt brev
 • fördjupad redogörelse för pedagogiska meriter
 • intyg på högskolepedagogisk utbildning, om genomförd eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • fördjupad redogörelse för vetenskaplig verksamhet
 • redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet
 • redogörelse för erfarenhet från ledarskap och administration
 • planer för framtida verksamhet
 • redogörelse för samverkan, erfarenhet från internationella nätverk m.m.
 • publikationslista (vid sampublicering ska den egna rollen framgå)
 • intyg över språkkunskaper
 • kopia på utfärdad doktorsexamen eller intyg om motsvarande vetenskaplig kompetens, alternativt intyg om annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • högst 10 vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten för att förmedla kunskaper, t.ex läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar
 • två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef


Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte enbart länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas i tre exemplar till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Hanna Ljungdahl
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 231001                                      

Ange referensnr: 2023/116

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2023/116
Kontakt
 • Yvonne Liljekvist, 0547002214
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-7001714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434
Publicerat 2023-09-05
Sista ansökningsdag 2023-10-01

Tillbaka till lediga jobb