Karlstad universitet/ Institutionen för språk, litteratur och interkultur

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Beskrivning

Inom ämnet svenska språket vid Karlstads universitet bedrivs utbildning på grundläggande och avancerad nivå. Här finns fristående kurser med språkvetenskaplig inriktning och ambitioner att bygga ut den fristående kursprogressionen ytterligare. Ämnet är dessutom i hög grad involverat tillsammans med ämnet litteraturvetenskap i lärarutbildningen från förskola till gymnasium. I didaktiska frågor samarbetar ämnet med forskargruppen Centrum för språk- och litteraturdidaktik (CSL) samt Research on Subject-specific Education (ROSE) vid Karlstads universitet, som båda initierar och utvecklar praxisnära forskning och utvecklingsarbete. Vid institutionen finns även den Kulturvetenskapliga forskargruppen (Kufo).

Arbetsuppgifter

I anställningen som professor i svenska språket ingår att leda seminarie- och forskningsverksamheten inom ämnet, bedriva egen forskning samt undervisa på kurser i svenska språket, både inom huvudområdet och inom lärarutbildningen. En viktig uppgift är att leda och vidareutveckla en ämnesmiljö som omfattar språkvetenskaplig och språkdidaktisk utbildning och forskning samt fördjupa samarbeten med andra ämnesdiscipliner, särskilt de som ryms inom CSL/ROSE. Dessutom förväntas den sökande vara drivande i kursutveckling på alla nivåer. I tjänsten ingår även administrativa uppgifter och ledningsuppdrag liksom kontakt med det omgivande samhället, särskilt relaterat till skolan. 

Behörighetskrav

För anställningen som professor i svenska språket krävs avlagd doktorsexamen i svenska språket eller nordiska språk eller motsvarande. Dessutom krävs visad vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad och på ett sådant sätt att även kvaliteten kan bedömas. Vidare krävs genomförd högskolepedagogisk utbildning samt utbildning för forskarhandledning eller på annat sätt förvärvade motsvarande kunskaper. För ytterligare anvisningar se Karlstads universitets Anställningsordningen

Bedömningsgrunder

Vid tillsättningen kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, i övrigt hänvisas till bedömningsgrunderna i Anställningsordningen

Vid urval av behöriga sökande kommer dock särskild vikt att läggas vid:

 • personliga egenskaper som samarbetsförmåga, kreativitet och initiativkraft
 • förmåga att initiera, leda, driva och administrera forskningsverksamhet
 • förmåga att initiera, leda och driva samarbetsprojekt kring utbildningsverksamhet och annan ämnesrelevant verksamhet
 • erfarenhet av handledning på forskarnivå
 • erfarenhet av undervisning på olika nivåer
 • välutvecklade forskningsnätverk. 

Egen lärarutbildning eller erfarenhet av undervisning på lärarutbildning är meriterande. Även annan erfarenhet av skolväsendet kan vara meriterande.

Villkor

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten förväntas du delta i det dagliga arbetet och i gemenskapen på institutionen. 

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Information om hur din ansökan kan se ut hittar du i följande länk: Vad ska ingå i min ansökan? Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. 

Ansökan ska bestå av: 

 • cv
 • personligt brev
 • fördjupad redogörelse för pedagogiska meriter
 • intyg på genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • fördjupad redogörelse för vetenskaplig verksamhet
 • en beskrivning på max 5 sid av hur en forsknings- och undervisningsmiljö i svenska språket kan utvecklas
 • dokumenterad god erfarenhet som handledare för forskarstuderande
 • redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet
 • redogörelse för erfarenhet från ledarskap och administration
 • planer för framtida verksamhet
 • redogörelse för samverkan, erfarenhet från internationella nätverk, anställningar m.m.
 • redogörelse för hållbarhetsaspekten i din forskning och undervisning
 • publikationslista (vid sampublicering ska den egna rollen framgå)
 • intyg över språkkunskaper
 • kopior på relevanta betyg, intyg och examensbevis
 • vetenskapliga publikationer, högst tio, samt arbeten avsedda att förmedla kunskaper, högst fem, t.ex. läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar
 • två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Alla ansökningshandlingar ska vara skrivna på svenska och/eller engelska. Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller. De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker och publikationer, ska skickas i tre exemplar till nedanstående adress.

Karlstads universitet
HR-avdelningen
651 88 KARLSTAD

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2022/132
Kontakt
 • Andreas Nyström, prefekt, +46(0)76-0044898
 • Andreas Nord, gästprofessor, ämnesföreträdare, +46(0)54-7001285
 • Nils Dverstorp, proprefekt, +46(0)54-7001287
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, +46(0)54-7001714
 • Denita Gustavsson, OFR, +46(0)54-7001434
 • Tony Ingemarsson, Lärarförbundet, +46(0)54-7001404
Publicerat 2022-05-19
Sista ansökningsdag 2022-10-15

Tillbaka till lediga jobb