Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap / Institutionen för språk, litteratur och interkultur

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning 
Inom ämnet svenska språket vid Karlstads universitet bedrivs en omfattande utbildning på grundläggande och avancerad nivå. Här finns fristående kurser med språkvetenskaplig inriktning och ambitioner att bygga ut den fristående kursprogressionen ytterligare. Ämnet är dessutom i hög grad involverat i lärarutbildningen från förskola till gymnasium. I didaktiska frågor samarbetar ämnet med universitetets Centrum för språk- och litteraturdidaktik (CSL), som har till syfte att initiera och utveckla praxisnära forskning och utvecklingsarbete. Ämnesdidaktik blev 2017 utnämnt till en stark forskarmiljö vid Karlstads universitet. Ämnet svenska språket behöver nu rekrytera en lektor för att stödja den språkvetenskapliga kompetensen främst inom lärarutbildningen. 

Arbetsuppgifter 
I arbetsuppgifterna ingår undervisning på grundläggande och avancerad nivå. Tyngdpunkten ligger på undervisning inom lärarutbildningen. Ytterligare arbetsuppgifter som handledning, examination, kursansvar och kursutveckling ingår i anställningen, liksom att aktivt delta i ämnets, institutionens och fakultetens utvecklingsarbete rörande undervisning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Du förväntas undervisa både på campus och på distans. Du förutsätts delta i den dagliga verksamheten vid ämnet. I tjänsten ingår 20 % kompetensutvecklingstid som i första hand ska användas till forskning.

Behörighetskrav 
För anställningen som universitetslektor krävs avlagd doktorsexamen i svenska språket, svenska med didaktisk inriktning eller nordiska språk. Dessutom krävs visad pedagogisk skicklighet samt genomförd högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvade motsvarande kunskaper. Om högskolepedagogisk utbildning saknas kan en anställning ändå ske, under förutsättning att du förbinder dig att genomföra utbildningen under de första två åren av anställningen. 

Bedömningsgrunder 
Det är meriterande med erfarenhet av undervisning inom högskola/universitet, på både campus och distans, och gärna inom lärarutbildningen. Det är också en merit om du har lärarutbildning och erfarenhet av undervisning inom det allmänna skolväsendet. Även erfarenhet av språk- och textrelaterad yrkesverksamhet utanför utbildningsväsendet kan vara meriterande.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper som förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter, samt förmåga att ta egna initiativ och visa engagemang för verksamheten. Detta förutsätter att du är närvarande i det dagliga arbetet på institutionen. 

Villkor 
Anställningen är en tillsvidareanställning med omfattning heltid med tillträde snarast efter överenskommelse. Anställningen kan komma att inledas med provanställning. 

Ansökan ska bestå av:

 • personligt brev
 • meritsammanställning med minst två angivna referenspersoner
 • kortfattad redogörelse för vetenskaplig verksamhet
 • kortfattad redogörelse för pedagogisk verksamhet
 • kortfattad redogörelse för administrativ verksamhet
 • planer för den framtida verksamheten
 • publikationsförteckning/motsvarande för konstnärlig verksamhet (vid sampublicering ska den egna rollen anges)
 • kopior på examensbevis och intyg. Examensbevis för doktorsexamen ska bifogas
 • högst tio vetenskapliga publikationer/konstnärliga verk, samt högst fem arbeten avsedda att förmedla pedagogiska kunskaper, t.ex. läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar.

Anvisningar till hjälp för hur ansökan kan utformas finns i "Råd för ansökan/befordran till professor eller lektor och ansökan till forskarassistent" som kan hämtas på följande länk: http://www.kau.se/om-universitetet/lediga-anstallningar

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker, publikationer, CD-skivor etc. ska skickas i tre exemplar till nedanstående adress. Vi tar inte emot underlag i form av hänvisning till länkar på hemsidor eller youtube

Karlstads universitet, Registrator 651 88, KARLSTAD

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster. 

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Contrat de durée indéterminée
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2018/268
Kontakt
 • Annika Malmsten Saltin, 054-7001391
 • Pia Berg Shamla, studierektor, 054-700 1275
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
Publicerat 2018-12-14
Sista ansökningsdag 2019-01-31

Retour aux postes vacants