Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap / Institutionen för språk, litteratur och interkultur

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning
Inom ämnet litteraturvetenskap vid Karlstads universitet bedrivs utbildning som omfattar fristående kurser och lärarutbildning från förskola till gymnasium. Den fristående kursverksamheten bedrivs på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. Forskningsmässigt har institutionen för språk, litteratur och interkultur ett flertal medarbetare som är aktiva i två av Karlstads universitets starka forskarmiljöer: den kulturvetenskapliga forskargruppen KuFo Research on Subjet-specific Education (ROSE), samt Centrum för språk- och litteraturdidaktik (CSL).

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning i litteraturvetenskap, i huvudsak med inriktning mot barn- och ungdomslitteratur samt litteraturdidaktik på förskolelärarprogram, grundlärarprogram och ämneslärarprogram, både på campus och distans. Dessutom ingår kursansvar för ämnets kurser inom förskolelärarprogrammet och grundlärarprogrammet och ett huvudansvar för ämnets utveckling relaterat till barn- och ungdomslitteratur och litteraturdidaktik.

Ytterligare arbetsuppgifter som handledning, examination och kursansvar på grundnivå och avancerad nivå ingår i anställningen, liksom att aktivt delta i ämnets och institutionens verksamhet. I tjänsten ingår 20 % kompetensutvecklingstid.

Behörighetskrav
För anställningen som universitetslektor i litteraturvetenskap krävs avlagd doktorsexamen i litteraturvetenskap. Dessutom krävs visad pedagogisk skicklighet samt genomförd högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvade motsvarande kunskaper. Om högskolepedagogisk utbildning saknas kan en anställning ändå ske, under förutsättning att du förbinder dig att genomföra utbildningen och att den inplaneras inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de första två åren av anställningen.

Bedömningsgrunder
Det är av särskild vikt med erfarenhet av undervisning i litteraturvetenskap inom högskola/universitet på lärarutbildningen, särskilt med inriktning mot barn-och ungdomslitteratur och litteraturdidaktik. Forskning inom området barn- och ungdomslitteratur och/eller litteraturdidaktik är meriterande, så är även egen lärarutbildning eller motsvarande erfarenhet med relevans för undervisning inom lärarutbildningen.

Arbetet förutsätter goda kunskaper i svenska och engelska.

Vi fäster också stor vikt vid personliga egenskaper som samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till kollegor och studenter, samt förmåga att ta egna initiativ.

Det förväntas att vår nya medarbetare är på plats i Karlstad och kan vara närvarande i det dagliga arbetet på ämnet.

Villkor
Anställning tillsvidare med omfattning 50-100%. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets rekryteringsverktyg Varbi. Alla handlingar och publikationer som ska vara en del av ansökan ska bifogas den digitala ansökan och vara inkomna vid ansökningstidens utgång. Skicka inte enbart länkar till dem.

Om det finns underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker och publikationer, skall dessa skickas i tre exemplar till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Ange referensnummer REK2018/227.

Ansökan skall bestå av:

 • personligt brev
 • meritsammanställning med två referenspersoner
 • fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
 • intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet, erfarenhet från ledning, samarbete och administration
 • planer för den framtida verksamheten
 • publikationsförteckning (vid sampublicering skall den egna rollen framgå)
 • kopior på betyg, intyg, examensbevis, anställningar
 • de arbeten som åberopas, högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, till exempel läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar (vid sampublicering skall den egna rollen framgå)

Välkommen med din ansökan! 

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Contrat de durée indéterminée
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2018/227
Kontakt
 • Annika Malmsten Saltin, prefekt, 054-7001391
 • Sofia Wijkmark, studierektor, 054-700 1244
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
Publicerat 2018-11-23
Sista ansökningsdag 2018-12-16

Retour aux postes vacants