Karlstads universitet / Institutionen för miljö- och livsvetenskaper

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 300 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Beskrivning

Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare riktar vi oss till dig som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år räknat från sista ansökningsdag. Vi söker en postdoktor med intresse och expertis inom evolutionär ekologi. Du kommer att vara verksam inom forskning som fokuserar på både grundläggande och tillämpade frågor inom evolutionär ekologi, med insekter som modellsystem. Mer specifikt kommer du att vara involverad, och ta en ledande roll, i studier inriktade på lokal anpassning hos trollsländor där experimentella metoder tillämpas både i fält och laboratorium.  Även om du förväntas vara en del av pågående projekt kopplade till det som beskrivs ovan så finns det stort utrymme att utveckla forskningen i riktningar som är linje med dina intresseområden och expertis.  Detta inkluderar möjligheten att utveckla metaanalytiska, teoretiska eller empiriska projekt kopplade till obesvarade frågor kring anpassning. Finansiering för löpande kostnader, konferensresor och lön är säkrad i minst tre år. Exempel på aktuell forskning för tjänsten finns här: https://doi.org/10.1111/ele.13953, https://doi.org/10.1098/rsbl.2021.0278, https://doi.org/10.1098/rstb.2017.0415, https://doi.org/10.1111/ele.14140

Postdoktorsanställningen är en möjlighet att vara en del av ett växande forskningsområde inom evolution och evolutionär ekologi vid Karlstads universitet som kompletterar befintlig etablerad expertis inom tillämpad akvatisk ekologi. 

Arbetsuppgifter

Som postdoktor förväntas du ta en ledande roll i forskningen, vilket kommer att inkludera experimentell design (i samarbete med andra), datainsamling inklusive lokalt fältarbete, analys samt skriftlig och muntlig presentation av forskningsresultat vid internationella och nationella konferenser.

Du förväntas arbeta både självständigt och i grupp, vilket innefattar att leda andra i fältarbete och i laboratoriet samt vara en del av en växande forskargrupp. 

Även om anställningen är 100 % inriktad på forskning finns det även möjlighet att undervisa (upp till 20 %), på grundnivå eller avancerad nivå om intresse finns. Det finns också möjlighet att handleda studenters examensarbeten som har koppling till ditt forskningsområde. 

Du förväntas samverka med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte och verka för att den kunskap och kompetens som finns vid universitetet kommer samhället till nytta. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen i ett för anställningen relevant område inom ekologi eller evolutionsbiologi, eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. Doktorsexamen måste vara avlagd innan beslut om anställning tas. Examen får vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång.

Goda kunskaper i engelska och svenska är ett krav, med dokumenterat goda färdigheter i akademiskt skrivande på engelska. Om goda kunskaper i svenska saknas krävs förmåga att inhämta dessa inom 2 år.

Äldre examen kan beaktas när särskilda skäl föreligger t.ex. ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, militärtjänstgöring eller andra omständigheter/tjänstgöringar av relevans för anställningen.

Bedömningsgrunder

Särskild vikt kommer att läggas vid visad förmåga att leda och slutföra forskningsprojekt, vilket återspeglas i sakkunniggranskade vetenskapliga artiklar, både publicerade och under publikation.  

Stor vikt kommer att läggas vid visad förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.     

Vikt kommer att läggas vid relevant erfarenhet såsom erfarenhet av fältarbete med trollsländor eller andra insekter, relevanta färdigheter kopplade till arbete i laboratorium samt kvantitativa färdigheter. Vikt kommer även att läggas vid internationell arbetslivserfarenhet eller deltagande i nationella och internationella nätverk. 

Meriterande:

 • Pedagogiska utnämningar.
 • Genomförd högskolepedagogisk utbildning.
 • Körkort.
 • Erfarenhet av att samverka med det omgivande samhället och att kommunicera forskning och utvecklingsarbete.

Villkor

Tidsbegränsad anställning på heltid i 3 år med tillträde snarast enligt överenskommelse, företrädesvis september 2024.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Vad ska ingå i min ansökan?”
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Fullständig ansökan ska ha inkommit senast vid sista ansökningsdag. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

 • CV
 • personligt brev, med beskrivning av dina kvalifikationer och forskningsintressen i förhållande till anställningens innehåll
 • publikationsförteckning (vid sampublicering ska den egna rollen framgå)
 • kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg som stärker tidigare anställningar och rekommendationsbrev
 • kopia av doktorsavhandling och andra relevanta publikationer
 • intyg över språkkunskaper
 • två referenser, varav minst en är tidigare eller nuvarande chef

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte enbart länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer skickas till:

Karlstads universitet
HR-administratör
651 88 Karlstad

Ange ref.nr: REK2024/78

Sista ansökningsdag: 2024-05-26

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2024/78
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-7001714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434
Publicerat 2024-04-26
Sista ansökningsdag 2024-05-26

Tillbaka till lediga jobb