Karlstads universitet / Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 300 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Beskrivning


Vi söker en postdoktor i fysikalisk kemi, som kommer att delta i pågående forskning inom området lösningskemi med koppling till tunna polymerfilmer för organiska solceller. Postdoktoranställningen är en del av projekt med externa forskningsbidrag från Rymdstyrelsen.

Vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap finns institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper med cirka 60 anställda. Institutionen består av fyra ämnen; byggteknik, kemi, kemiteknik samt miljö- och energisystem.

Kemiämnets forskning bedrivs inom områdena analytisk kemi, biokemi, fysikalisk kemi och kemididaktik. Den fysikalisk-kemiska forskningen sker i nära samarbete med forskare inom materialfysik.

Forskare inom fysikalisk kemi är aktiva i den forskning som finansierats av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse inom SOLA-projektet (https://www.kau.se/sola), som nyligen avslutats.

Den fysikalisk-kemiska forskningen har mångåriga forskningsbidrag från Rymdstyrelsen och deltar i parabelflygningar, arrangerade av European Space Agency (ESA). Under 2023 och 2024 kommer vi även att delta i dropptornsexperiment och sondraketexperiment, även de arrangerade av ESA.

Nu söker vi en postdoktor till en visstidsanställning i två år.

Eftersom anställning som postdoktor är en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss till dig som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år räknat från sista ansökningsdag.

Arbetsuppgifter


Huvudsakliga arbetsuppgifter är forskning inom det av Rymdstyrelsen externfinansierade projektet ”Liquid film coating and drying under sounding rocket microgravity conditions in systems relevant for organic solar cells” samt delprojekt kopplade till detta projekt. Inom ramen för arbetsuppgifterna ligger löslighetsbestämning, tillverkning av tunna filmer med olika deponeringsmetoder, karakterisering av tunna filmer med metoder inom mikroskopi och spektroskopi, ansökningsarbete för externa medel samt utvecklingsarbete med inriktning mot dropptornsexperiment och sondraketexperiment. Förutom att planera och genomföra experiment, ingår analys, redovisning och kommunikation av forskningsresultat i arbetsuppgifterna. Samarbete inom den med materialfysik gemensamma forskargruppen och med partners är en viktig del av arbetsuppgifterna, liksom skrivande av vetenskapliga artiklar och aktivt deltagande i konferenser. Utöver detta kan annat arbete och modellering av lösningar under torkning ingå. Inom ramen för anställningen bör även egna projekt utvecklas.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du på plats och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

 

Behörighetskrav

För anställning krävs att du har doktorsexamen i fysikalisk kemi eller motsvarande inom för anställningen relevant område. Doktorsexamen måste vara utfärdad innan beslut om anställning fattas och högst tre år före ansökningstidens utgång. Äldre examen kan beaktas när särskilda skäl föreligger, till exempel dokumenterad föräldraledighet.

Eftersom du kommer att arbeta i en internationell miljö krävs goda kunskaper i engelska. Det krävs även väl dokumenterad kunskap, skicklighet och erfarenhet, till exempel genom vetenskapliga publikationer, inom lösningskemi, atomkraftsmikroskopi, absorptions- och fluorescensspektroskopi samt inom området organiska solceller.

 

Bedömningsgrunder

Särskild vikt fästs vid erfarenhet av arbete under mikrogravitationsförhållanden, vetenskapliga publikationer, såväl i antal som till relevans för forskningsområdet, samt kurser på forskarnivå inom polymerers fysikaliska kemi och kemisk termodynamik.

Stor vikt fästs vid erfarenhet av modellering av koncentrationsgradient genom torkning. Stor vikt fästs även vid personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor.

Vikt fästs vid erfarenhet av utbildning eller arbete/besök på forskarnivå vid universitet utöver det universitet som utfärdat din doktorsexamen samt internationella forskningsvistelser. Vikt fästs även vid aktivt deltagande och presentationer vid internationella konferenser.

För övriga behörighetskrav och bedömningsgrunder, se Karlstads universitets Anställningsordning: https://intra.kau.se/dokument/upload/C10B9E191890e14FBCMJA231CC05/Anstallningsordningen_signed_20220928.pdf.

Villkor


Anställningen är tidsbegränsad till två år och omfattningen är 100%. Tillträdesdag är 1 oktober 2023. Förlängning kan i undantagsfall bli aktuell. Anställningen är baserad i Karlstad med krav om daglig närvaro vid Karlstads universitet.

Övrigt


Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

 • CV
 • publikationsförteckning (vid sampublicering ska det egna bidraget framgå)
 • personligt brev
 • dokumenterad beskrivning av kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll
 • kopior på relevanta betyg, intyg och examensbevis
 • kopia på doktorsavhandling och de tre för anställningen mest relevanta publikationerna
 • redogörelse över språkkunskaper
 • två referenser, där en är från en tidigare eller nuvarande chef och den andra från handledare eller vetenskaplig kollega.

Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Ange inte länkar till dokument.

Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker och publikationer, skickas till:

Karlstads universitet
HR-avdelningen, Isa Ed
Ref. REK2023/124
651 88 Karlstad

Sista ansökningsdag: 30 juni 2023                                          

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Löneform Månadslön, individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2023/124
Kontakt
 • Jan Van Stam, Professor, 073-3016844
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-7001714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434
Publicerat 2023-05-26
Sista ansökningsdag 2023-06-30

Tillbaka till lediga jobb