Karlstads universitet

Beskrivning

Grants and Innovation Office, GIO, är en avdelning inom de centrala stödfunktionerna på Karlstads universitet med uppdrag att bidra till utvecklingen av forsknings- och innovationsverksamheten på Kau genom att erbjuda professionellt stöd till forskare avseende strategisk utveckling av sin forskning, kvalitetsarbete, kompetensutveckling, forskningsfinansiering samt innovation och nyttiggörande av forskning.

GIO består av forsknings- och innovationsrådgivare samt finansiella- och administrativa stödfunktioner som stödjer forskare och forskningsmiljöer i deras utveckling, både individuellt och som forskargrupp. Vårt förhållningssätt baseras

på att forskning och nyttiggörande av den kunskap och de forskningsresultat det leder till är länkat, och därmed en naturligt integrerad del i starka och attraktiva forskningsmiljöer.

GIO fungerar även som ett stöd till universitetsledningen vad gäller den strategiska utvecklingen av lärosätets forsknings- och innovationsverksamhet. Utöver stödet vi ger till forskare, forskningsmiljöer och universitetets ledning, stöttar GIO även studenter i utveckling av deras innovativa idéer.

GIO är en av de drivande aktörerna i det regionala forsknings- och innovationsstödsystemet samt stödjer forskare och forskningsmiljöer i etablering av nationella och internationella nätverk.

Att arbeta inom Grants and Innovation Office upplevs som inspirerande och utvecklande och du får möjlighet att bidra till en uppskattad service och expertkunskap till verksamheterna på Karlstads universitet.

Som en del av Grants and Innovation Office kommer du att bidra till både GIOs utveckling och till utvecklingen av Karlstad universitets forsknings- och innovationsverksamhet.

Mer information om Grants and Innovation Office finns på: kau.se/gio

Arbetsuppgifter

Som innovationsrådgivare kommer du bland annat att:

 • Söka och identifiera kunskapsbaserade idéer och resultat från forskningen inom Karlstads universitet som kan leda till nytta utanför akademin och/eller till nya forskningsprojekt.
 • Utveckla och ansvara för aktiviteter som ger möjligheter till nyttiggörandet av forskningsresultat.
 • Ge stöd till forskare och studenter som inkluderar både coachning runt själva idén men även av idébäraren samt ge stöd avseende hantering av de intellektuella tillgångar som ligger till grund för en idé och innovation.
 • Förvalta och utveckla nätverk och samarbeten med olika aktörer som bidrar till forskningens utveckling och dess nyttiggörande. Exempel på dessa är forsknings- och innovationsfinansiärer (regionala, nationella och internationella), offentliga organisationer, företag samt övriga aktörer i både det regionala och i de nationella samt de internationella innovationssystemen.
 • Anordna inspirations- och kunskapshöjande aktiviteter för forskare som bidrar till att utveckla kulturen avseende innovation och nyttiggörande på Kau. 

Kvalifikationer

Den sökande ska

 • Vara högskoleutbildad samt ha erfarenhet avseende affärsutvecklingsprocesser och/eller affärsjuridiska områden.
 • Ha erfarenhet från att ha haft rådgivande/coachande arbetsuppgifter avseende affärs och/eller idéutveckling. Den sökande skall kunna hantera dessa uppgifter med en hög servicenivå.
 • Ha erfarenhet från att ha drivit innovationsprojekt/aktiviteter med flera inblandade parter på både nationell och internationell nivå.
 • Vidare ha god samarbetsförmåga, klara av att arbeta både enskilt och i grupp.

Eftersom en stor andel av de forskningsverksamma på Karlstads universitet är engelskspråkiga och att det i många fall är utländska partners inblandade i forsknings- och innovationsprojekt ska den sökande ha en god kommunikativ förmåga på både svenska och engelska (tal och skrift).

Extra meriterande är om den sökande kan påvisa ett aktivt nätverk bestående av aktörer från både regionala, nationella och internationella innovationssystem samt från finansiärer, akademi, offentliga organisationer och företag.

Immaterialrättsliga kunskaper och erfarenheter från eget företagande är extra meriterande såväl som erfarenheter från forskningsverksamhet.

För denna anställning lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper. De personliga egenskaper som vi identifierat som viktiga för att vara framgångsrik i anställningen är god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och andra aktörer.

Villkor

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast, enligt överenskommelse.

Provanställning kan komma att tillämpas. Arbetsplatsen är placerad på Karlstads universitet, men möjlighet finns att teckna överenskommelse om distansarbete med upp till två dagar per vecka.

Övrigt

Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. 

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och för att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inkommen vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Ansökan ska innehålla:

 • Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
 • CV.
 • Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
 • Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
 • Redogörelse för språkkunskaper.

Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller. 

Sista ansökningsdag är 230314
Ange Ref. nr. Rek. 2023/16

Välkommen in med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. 

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2023/16
Kontakt
 • Håkan Spjuth, +46547001040
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-7001714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434
Publicerat 2023-02-14
Sista ansökningsdag 2023-03-14

Tillbaka till lediga jobb