Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap / Institutionen för språk, litteratur och interkultur

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Beskrivning

Inom ämnet svenska språket vid Karlstads universitet bedrivs utbildning på grundläggande och avancerad nivå. Här finns fristående kurser med språkvetenskaplig inriktning och ambitioner att bygga ut den fristående kursprogressionen ytterligare. Ämnet är dessutom i hög grad involverat tillsammans med ämnet litteraturvetenskap i lärarutbildningen från förskola till gymnasium. I didaktiska frågor samarbetar ämnet med forskargruppen Centrum för språk- och litteraturdidaktik (CSL) samt Research on Subject-specific Education (ROSE) vid Karlstads universitet, som båda initierar och utvecklar praxisnära forskning och utvecklingsarbete.  Vid institutionen finns även den Kulturvetenskapliga forskargruppen (Kufo).

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning på grundläggande och avancerad nivå. Tyngdpunkten ligger på undervisning inom lärarutbildning och fristående kurs i svenska språket. Ytterligare arbetsuppgifter som handledning, examination, kursansvar och kursutveckling ingår i anställningen, liksom att aktivt delta i ämnets, institutionens och fakultetens utvecklingsarbete rörande undervisning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Du förväntas undervisa både på campus och på distans. I tjänsten ingår som bas 20 % kompetensutvecklingstid som kan användas till forskning eller annan kompetensutveckling. Under tjänstens första fyra år utökas kompetensutvecklingstiden med ytterligare 30 % som ska användas till forskning. 

Medarbetaren förväntas också delta i ämnets forskningsverksamhet genom att individuellt och i grupp utveckla ansökningar om externa forskningsmedel samt delta aktivt i institutionens seminarieverksamhet.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor i svenska språket är den som har doktorsexamen i svenska språket eller nordiska språk eller motsvarande.

Enligt Karlstads universitets Anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning. 

Bedömningsgrunder

Vid tillsättningen kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, i övrigt hänvisas till bedömningsgrunderna i Anställningsordningen

Vid urval av behöriga sökande kommer dock särskild vikt att läggas vid:

god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter forskningsplanens vetenskapliga kvalitet och genomförbarhet Aktuell erfarenhet av att samverka med det omgivande samhället och att kommunicera forskning och utvecklingsarbete

Egen lärarutbildning eller erfarenhet av undervisning på lärarutbildning är meriterande. Även annan erfarenhet av skolväsendet kan vara meriterande.

Villkor

Anställningen är en tillsvidareanställning med omfattning heltid med tillträde snarast efter överenskommelse. Anställningen kan komma att inledas med provanställning. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten förväntas medarbetaren vara närvarande i det dagliga arbetet och gemenskapen på institutionen.

Övrigt

Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Information om hur din ansökan kan se ut hittar du i följande länk: Vad ska ingå i min ansökan? Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef. 

Ansökan ska innehålla:

 • personligt brev
 • styrkt meritsammanställning med referenspersoner
 • fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
 • redogörelse för erfarenhet av ledningsuppdrag, samarbeten och administrativa uppgifter
 • plan som beskriver den forskning som är tänkt att bedrivas under anställningens första fyra år. (max 5 sidor exklusive referenslista)
 • redogörelse för samverkan, erfarenhet från internationella nätverk, anställningar m.m
 • intyg på genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande
 • publikationsförteckning (vid sampublicering ska den egna rollen framgå)
 • kopior på betyg, intyg och examensbevis
 • högst 10 vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten som är avsedda att förmedla kunskaper som exempelvis läromedel eller populärvetenskapliga arbeten.

Alla ansökningshandlingar ska vara skrivna på svenska och/eller engelska. Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller. De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker och publikationer, ska skickas i tre exemplar till nedanstående adress.

Karlstads universitet
HR-avdelningen
651 88 KARLSTAD

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast efter överenskommelse
Löneform Individuell lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2022/151
Kontakt
 • Andreas Nyström, prefekt, 076-0044898
 • Andreas Nord, gästprofessor, ämnesföreträdare , 054-7001285
 • Nils Dverstorp, proprefekt, 054-7001287
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-7001714
 • Tony Ingemarsson, Lärarförbundet, 054-7001404
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434
Publicerat 2022-05-19
Sista ansökningsdag 2022-08-15

Tillbaka till lediga jobb