Karlstads universitet / Institutionen för konstnärliga studier

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Trivs du med att möta studenter och bidra till nyfikenhet och kunskapsspridning?

Beskrivning

Inom det breda dramapedagogiska fältet ligger tyngdpunkten vid Karlstads universitet på den pedagogiska delen, hur blivande lärare kan förstå och tillämpa olika dramapedagogiska metoder i sin verksamhet. Tjänsten finns på Institutionen för konstnärliga studier tillsammans med ämnena Dans, Musik samt Konst och bildgestaltning. Samarbeten mellan de konstnärliga ämnena sker inom flera olika lärarutbildningskurser. Institutionen har ett eget forskarkluster och vid universitetet bedrivs även forskning inom bland annat Konst- och bildvetenskap, Pedagogiskt arbete, Media- och kommunikationsvetenskap samt Kulturstudier.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning främst i förskollärar- och grundlärarutbildningen, pedagogiskt utvecklingsarbete, handledning, examination, kursansvar och kursutveckling. Undervisning sker på såväl campus som distans. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighetskrav 

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har kandidatexamen i dramapedagogik eller annat närliggande ämnesområde.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningarna saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra dem under de första två årens anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till "Karlstads universitets anställningsordning"

Bedömningsgrunder 

Vid tillsättning av befattningen läggs särskild vikt vid att den sökande har erfarenhet av undervisning på högskole- och universitetsnivå inom dramaämnet. Särskild vikt läggs även vid dramapedagogisk erfarenhet från förskola och skola. Stor vikt fästs vid god undervisningsförmåga samt erfarenhet av ämnesövergripande arbete och utbildningsadministration. Meriterande är erfarenhet inom röst, tal och kommunikation.

Av ytterligare stor vikt är god samarbetsförmåga, självständighet, ansvarstagande och engagemang för verksamheten samt goda kunskaper i svenska och engelska. Om goda kunskaper i något av språken saknas krävs förmåga att inhämta dessa.

Villkor

Anställningen är tillsvidare med omfattning 75%. Tillträde önskas 2022-08-01 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Övrigt

Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. 

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Ansökan ska innehålla:

  • Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
  • CV
  • Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
  • Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter. 
  • Redogörelse för språkkunskaper

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Registrator
Josefin Rönnqvist
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2022-05-25                                  

Ange referensnr: REK2022/131

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Vakituinen
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2022-08-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 75%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2022/131
Kontakt
  • Göran Lindskog, 0732702843
  • Ilga Jaunzems, 0706622357
Facklig företrädare
  • Thomas Bragefors, SACO, 0547001714
  • Denita Gustavsson, OFR, 0547001434
  • Tony Ingemarsson, Lärarförbundet, 0547001404
Publicerat 2022-05-04
Sista ansökningsdag 2022-05-25
Logga in och sök jobbet

Takaisin avoimiin työpaikkoihin