Karlstads universitet / Handelshögskolan

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 300 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Är du nyfiken på en karriär i akademin eller kanske bara vill ha ett extraarbete vid sidan av studierna? Ta chansen att bli amanuens och bygg din kompetens, ditt CV och skaffa värdefulla referenser inför kommande jobbsökande!

Beskrivning

Handelshögskolan vid Karlstads universitet (Karlstad Business School) startades år 2009 och består av arbetsvetenskap, företagsekonomi, informatik, juridik, nationalekonomi och statistik. Ämnet juridik har ett omfattande undervisningsuppdrag. Vår mission på Handelshögskolan är att utbilda ansvarstagande individer och bedriva forskning som gör betydande skillnad i samhället. Sedan höstterminen 2017 ges ett juristprogram (270 hp) med fördjupningsmöjligheter inom affärsjuridik, skatterätt, straff- och processrätt samt humanjuridik. Vidare ges magisterprogram i skatterätt (60 hp). Ämnet har även ett utbud av kurser som främst riktar sig till studenter inom Civilekonomprogrammet, Personal- och arbetslivsprogrammet samt Politices kandidatprogrammet. Juridikkurser ges även inom ramen för bland annat Fastighetsekonomprogrammet och Socionomprogrammet.

Till kommande läsår behöver vi anställa två nya amanuenser hos oss på juridik; en med start till HT24, och en med start inför VT25. Är du en engagerad och strukturerad student i början av din juristutbildning vid Handelshögskolan vid Karlstads universitet så är det här jobbet för dig!

Arbetsuppgifter

Amanuensen är en student som vid sidan av sina studier ska biträda program- och kursansvariga med de kurser som ges på juristprogrammet. Det innebär arbetsuppgifter som att biträda forskarna med sökning, beställning, kopiering och sortering av forskningsmaterial, skötsel av ämnets hemsida, besvara frågor om kursinnehåll, upplägg och tentamina samt med planering och arrangemang av konferenser, seminarier som ges av eller inom ämnet.

Behörighetskrav

Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap 10 §). Sökande ska vara antagen till juristprogrammet vid Karlstads universitet och ha minst ett och ett halvt år kvar till fullständig examen.

Bedömningsgrunder

Av särskild vikt är god organisatorisk förmåga, god samarbetsförmåga, flexibilitet och noggrannhet samt hög servicenivå. Vi lägger stor vikt vid att du som söker har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska och har goda kunskaper i Office-paketet samt lätt att lära dig nya datasystem. Stor vikt kommer också att läggas vid personlig lämplighet.  Vikt läggs även vid goda studieprestationer. Vikt läggs även vid att sökande är antagen till de tidiga terminerna vid juristprogrammet, så att ämnet får en spridning av kompetens hos amanuenserna.

Villkor

Anställningen som amanuens omfattar 15-20 % av heltid, vilket motsvarar ca en hel arbetsdag per vecka över tid. Arbetets förläggning kan komma att variera över tid och sker enligt överenskommelse. Den ena anställningen förväntas tillträda inför höstterminen 2024 och den andra inför  vårterminen 2025, till och med 2025-06-30.

Anställningen som amanuens kan förlängas, dock sammanlagt längst tre år och under förutsättning att sökande fortfarande uppfyller behörighetskravet enligt HF 5 kap 10 §.

Ansökan

Till ansökan bifogar du väl dokumenterade meriter. Du ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med anvisningarna annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska, norska, danska eller engelska är översatta. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. 

Ansökan ska innehålla:

  • personligt brev
  • CV
  • kopior på ev. tidigare examensbevis och andra relevanta intyg
  • intyg på pågående studier
  • minst två referenspersoner (till exempel lärare, handledare eller tidigare chef

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte enbart länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Ange ref.nr REK2024/112 i din ansökan.

Sista ansökningsdag: 9 juni 2024.


Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Enligt ök.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 15-20 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2024/112
Kontakt
  • Marie-Therese Christiansson, prefekt, 054-7002027, marie-therese.christiansson@kau.se
  • David Johansson, programledare, 054-7002110, david.johansson@kau.se
  • Sebastian Lindroos-Moll, studierektor, 054-7001332, sebastian.lindroos-moll@kau.se
Facklig företrädare
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-7001714, thomas.bragefors@kau.se
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434, denita.gustavsson@kau.se
Publicerat 2024-05-17
Sista ansökningsdag 2024-06-09

Tillbaka till lediga jobb