Karlstads universitet / Institutionen för hälsovetenskaper

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 300 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Beskrivning

Vid Institutionen för hälsovetenskaper finns ämnena oral hälsa, omvårdnad och folkhälsovetenskap inkluderat medicinsk vetenskap. Institutionen har en viktig roll att utbilda studenter inom sjuksköterskeprogrammet, specialistsjuksköterskeprogram, tandhygienistprogrammet, ett masterprogram i hälsovetenskap och kandidatprogram i folkhälsovetenskap samt erbjuder fristående kurser inom omvårdnad, oral hälsa, folkhälsovetenskap och medicinsk vetenskap.

Höstterminen 2020 startade det nya treåriga tandhygienistprogrammet med mål att bli en av landets bästa utbildningar och därmed bidra till kompetensförsörjningen av tandhygienister i Sverige. Det är en modifierad campusutbildning där digital undervisning och examinationer varvas med klinisk träning på campus samt verksamhetsförlagd utbildning i samverkan med flera regioner i landet. Tillsammans med institutionens hälsovetenskapliga ämnen verkar vi för att gemensamt utveckla forskning och utbildning inom hälsoområdet. Läs vidare på vår webbsida om det nya tandhygienistprogrammet här.

Institutionen har ett nära samarbete med Region Värmland. I samverkan med Folktandvården Region Värmland har Sveriges första Akademiska folktandvårdsklinik (AFK) inrättats i Karlstad. AFK, ligger i omedelbar anslutning till universitetet och skapar stora möjligheter för utveckling och samverkan inom utbildning, klinik och forskning.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår främst pedagogiskt arbete inom både praktik och teori. 

Det pedagogiska arbetet innebär planering av kurser, undervisning och examination inom tandhygienistprogrammets teoretiska och kliniska kurser. Teoretisk undervisning sker i huvudsak nätbaserat och på svenska men kan i förekommande fall ske på engelska i samband med exempelvis utbytesstudenter. Klinisk undervisning/handledning och klinisk examination sker vid campus på AFK eller på Kliniskt träningscentrum (KTC). 

Övriga administrativa arbetsuppgifter på institutionen som kan ingå i anställningen är exempelvis att delta i arbetsgrupper och råd.

Behörighet

För anställningen krävs tandhygienistexamen inklusive kandidatexamen inom oral hälsa. Magisterexamen inom oral hälsa eller annat likvärdigt område är meriterande. Vidare krävs visad god pedagogisk skicklighet och högskolepedagogisk/handledarutbildning. Arbetet förutsätter goda kunskaper i svenska och engelska. Undervisningen på grundnivå sker på svenska varför det svenska språket är en förutsättning för anställning.

För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning.

Bedömningsgrunder

Vid tillsättning av anställningen läggs särskild vikt vid att den sökande har aktuell klinisk erfarenhet som tandhygienist, handledning, gärna erfarenhet av undervisning inom till exempel extern verksamhet. Meriterande är magisterexamen eller pågående studier på avancerad nivå inom oral hälsa eller närliggande områden. 

Vidare läggs stor vikt vid samarbetsförmåga, förmåga till självständighet i arbetet, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter. 

Villkor

Anställningen är ett vikariat dock längst till och med 2024-06-30 med en omfattning på 100%. Anställningen kan komma att förlängas. Tillträde snarast, enligt överenskommelse.

Ansökan

Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut.

Ansökan ska innehålla följande handlingar:

 • CV
 • personligt brev, med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll
 • en pedagogisk reflektion (max 1 A-4 sida) kring hur du önskar arbeta med studenters lärande
 • kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer, som stärker tidigare anställningar, samt rekommendationsbrev
 • beskrivning av pedagogiska meriter - beskrivning av yrkesmässiga meriter - redogörelse över personliga egenskaper av betydelse för anställningen
 • dokumentation för språkkunskaper i svenska och engelska
 • dokumentation för genomförd högskolepedagogisk-/handledarutbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • kontaktinformation till minst två referenspersoner, varav minst en chef

Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress:

Karlstads universitet

Johanna Bjerre

651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag 2023-10-15.

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 230901, eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2023/102
Kontakt
 • Louise Persson, +46547002135
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-7001714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434
Publicerat 2023-09-15
Sista ansökningsdag 2023-10-15

Tillbaka till lediga jobb