Karlstads universitet / Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Beskrivning

Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (ISK) består utöver religionsvetenskap av ämnena historia, kulturstudier, samhällskunskap, statsvetenskap och risk- och miljöstudier. Karlstads universitet är av tradition djupt involverad i lärarutbildning från förskole- till gymnasienivå. Vår religionsvetenskapliga forskning har en stark betoning på samtida levd religion, samhällsrelevans och fältstudier – vi studerar religion både lokalt i Värmland, nationellt i Sverige och internationellt med särskilt fokus på Indien och Sydasien. Vi arbetar med att utveckla nya forskningsbetonade undervisningsformer, där studentbaserade forskningsprojekt och akademisk praktik är några exempel, liksom samverkansformer med det omgivande samhället. Ämnet driver sedan trettio år ett studiecenter i Varanasi, Indien, som ger våra studenter och anställda en unik möjlighet att göra verksamhetsförlagd praktik (VFU) och bedriva fältstudier i en mångreligiös miljö.

Ämnet religionsvetenskap behöver nu rekrytera en vikarierande universitetsadjunkt med inriktning religionsdidaktik.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning i religionsvetenskap och religionsdidaktik på grundläggande till avancerad nivå, samt examinationer och handledning. Undervisningen sker främst inom lärarutbildningens olika program, dvs. med ämnesdidaktisk inriktning, men även på fristående kurser. Undervisningen ges på svenska och i vissa fall på engelska, både på campus och distans. Du deltar även aktivt på ämnets och institutionens möten samt bidrar till ämnets utvecklingsarbete rörande undervisning och samverkan med det omgivande samhället.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har examen på avancerad nivå i religionsvetenskap eller religionshistoria, eller i ämnesdidaktik med inriktning religion, eller annat närliggande ämnesområde av relevans för arbetsuppgifterna.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning http://intra.kau.se/dokument/upload/C10B9E191890e14FBCMJA231CC05/Anstallningsordningen_signed_20220928.pdf


Bedömningsgrunder

Av särskild vikt

 • erfarenhet av religionsvetenskaplig undervisning
 • erfarenhet av religionsdidaktisk undervisning
 • har god förmåga att tala, skriva och undervisa på svenska

Av stor vikt

 • erfarenhet av att använda eller undervisa om religionsvetenskapliga metoder
 • personliga egenskaper som samarbetsförmåga och förmåga att ta egna initiativ

Av vikt

 • kompetens om islam
 • erfarenhet av och förmåga att undervisa digitalt
 • möjlighet att delta aktivt i den dagliga verksamheten vid ämnet på plats vid Karlstads universitet
 • Förmåga att undervisa på engelska

Meriterande är

 • Pedagogiska utnämningar
 • Erfarenhet av kursledarskap
 • Påbörjad eller genomförd forskarutbildning
 • Erfarenhet av undervisning inom grund- och/eller gymnasieskolan

Villkor

Vikariat (80–100%). Tidsbegränsad 1 år med möjligheter till förlängning. Tillträde 1 augusti eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.


Ansökan ska innehålla:

 • CV
 • Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll
 • Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter
 • Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter
 • Redogörelse för språkkunskaper
 • Två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef


Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Erika Bergare
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2023_04-18                                   

Ange referensnr: REK2023/65

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1:e augusti eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 80-100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2023/65
Kontakt
 • Tonje Grahn, +46547001433,tonje.grahn@kau.se
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-7001714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434
Publicerat 2023-03-28
Sista ansökningsdag 2023-04-18

Tillbaka till lediga jobb