Karlstads universitet / Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Beskrivning

Samhällskunskapsämnet vid Karlstads universitet bedriver en omfattande utbildning på grundläggande- och avancerad nivå. Ämnet återfinns inom samtliga program inom grundskole- och ämneslärarutbildning. Forskningen knuten till samhällskunskap är ämnesdidaktisk till sin karaktär och bedrivs i samverkan med forskarutbildningsämnena statsvetenskap, sociologi, nationalekonomi och pedagogiskt arbete. Ämnet har fått ökat undervisningsuppdrag på den korta lärarutbildningen och behöver rekrytera personal som har kompetens för att undervisa där. Vi söker nu en universitetsadjunkt i samhällskunskap för en tillsvidareanställning.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning från grundläggande- till avancerad nivå i såväl fristående kurser som programkurser inom lärarutbildningen och inom kompletterande pedagogisk utbildning, KPU. En stor del av arbetet kommer att ske på den korta KPU-utbildningen KPU60. Undervisningen kan även gälla andra kurser inom både utbildningsvetenskaplig kärna och i samhällskunskap. Förutom undervisning kan handledning, examination, kursansvar, kursutveckling samt VFU-besök/VFU-handledning komma att ingå i anställningen. Vidare ingår att aktivt delta i samhällskunskapsämnets utvecklingsarbete rörande undervisning samt samverkan med det omgivande samhället.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighetskrav

För anställning krävs lärarexamen med behörighet att undervisa i samhällskunskap på gymnasiet samt undervisningserfarenhet från det allmänna skolväsendet inom gymnasieskolan.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning http://intra.kau.se/dokument/upload/C10B9E191890e14FBCMJA231CC05/Anstallningsordningen_signed_20220928.pdf


Bedömningsgrunder

Särskild vikt läggs vid

 • undervisningserfarenhet från undervisning inom gymnasieskolan.
 • kompetens för och erfarenhet av att bedriva undervisning inom lärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärna och i kompletterande pedagogisk utbildning KPU.

Stor vikt läggs vid

 • erfarenhet av distansundervisning.
 • goda kunskaper i svenska.

Vikt läggs vid

 • personliga egenskaper som samarbetsförmåga, vilja och förmåga att bidra till ämnets och utbildningens utveckling samt ett ansvarstagande engagemang.

Meriterande

 • erfarenhet av ämnesdidaktisk undervisning inom det samhällskunskapsdidaktiska fältet gärna med tonvikt på statsvetenskapliga, sociologiska eller nationalekonomiska perspektiv.
 • erfarenhet av ledande roll inom program på lärarutbildning.
 • erfarenhet av systematiskt kvalitets- och/eller utvecklingsarbete.
 • pedagogiska utnämningar.

Villkor

Anställningen är tillsvidare på heltid. Tillträdesdag snarast. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.


Ansökan ska innehålla:

 • CV
 • Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
 • Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
 • Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
 • Redogörelse för språkkunskaper
 • två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Erika Bergare
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2023-03-14                                 

Ange referensnr: REK2023/21

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2023/21
Kontakt
 • Anders Broman, proprefekt, 0733018791
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-7001714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434
Publicerat 2023-02-21
Sista ansökningsdag 2023-03-14

Return to job vacancies