Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap / Handelshögskolan

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Bakgrund

På grundnivå bedriver ämnet informatik vid Karlstads universitet undervisning inom tre program: IT-designprogrammet, Webbutvecklare samt distansprogrammet IT, projektledning och affärssystem. Ämnet har också till stöd för utbildning och forskning ett laboratorium för användarstudier. Grundutbildning i ämnet medie- och kommunikationsvetenskap genomförs i huvudsak inom två stora utbildningsprogram: Kommunikation & PR samt Medier och Kommunikation. Det senare med de två inriktningarna Visuell kommunikation och design samt Digitala medier och analys. 

Handelshögskolan vid Karlstads universitet (Karlstad Business School) startades år 2009 och består av arbetsvetenskap, företagsekonomi, informatik, juridik, nationalekonomi, projektledning och statistik. Institutionen för geografi, medier och kommunikation utgör en unik mijlö för kunskapsutveckling kring frågor i skärningspunkterna mellan rumslighet och kommunikation, natur och kultur, teknik och samhälle, lokalt och globalt. Institutionen består av ämnena kulturgeografi, medie- och kommunikationsvetenskap, turismvetenskap och geografi. Utbildningar bedrivs på alla nivåer i informatik och medie- och kommunikationsvetenskap med stöd av en stark forskning såväl i ämnesmiljöerna som flervetenskapliga forskargrupper.

Nu behöver vi förstärka vår lärarkår med en universitetsadjunkt i informatik och medie- och kommunikationsvetenskap med bred kunskap om informatikämnets och medie- och kommunikationsvetenskapens kärnområden och gör därför en samrekrytering. Den som anställs kommer att arbeta i båda ämnena, informatik och medie- och kommunikationsvetenskap.

Arbetsuppgifter

Vi söker en pedagogiskt intresserad person med både tekniskt kunnande och stort intresse för undervisning som aktivt vill arbeta som lärare i utbildningar i grundnivå inom informatik och medie- och kommunikationsvetenskap. Som medarbetare vid ämnet medie- och kommunikationsvetenskap kommer du utöver att undervisa inom utbildnings­programmen, också att undervisa i fristående kurser och i förekommande fall även uppdragsutbildningar, framför allt inom områdena webbproduktion samt digital medieproduktion. Undervisning, handledning, examinationer, kursansvar och kursutveckling ingår i tjänsten, liksom att aktivt delta i ämnenas och institutionernas utvecklingsarbete rörande undervisning och samverkan med det omgivande samhället.

Arbetsuppgifterna består till största delen av undervisning och handledning av studenter på både campus- och distanskurser samt kursadministration. Moment inom följande områden förekommer:

 • Kravställning och verksamhetsutveckling
 • Webbutveckling med tekniker som HTML5, XML, CSS, JavaScript och PHP
 • -avaScriptbaserade applikationsramverk som Wordpress och bibliotek som Angular eller React
 • Databashantering med framför allt SQL men gärna även NoSQL
 • Programmering i C
 • Google Analytics
 • Eventuellt kan arbete i vårt användarlab förekomma

Behörighetskrav

För anställningen krävs examen på minst kandidatnivå antingen i informatik eller medie- och kommunikationsvetenskap alternativt annat närliggande område. För anställningen krävs också högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvade motsvarande kunskaper samt visad pedagogisk skicklighet. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen inom kompetensutvecklingstiden under de två första anställningsåren.

Bedömningsgrunder

Av särskild vikt är att du har en bred teknisk och praktisk kunskap om, samt erfarenhet av, digital medieproduktion med fokus på webb. Eftersom undervisningen sker på såväl svenska som engelska, är det av särskild vikt att du har goda kunskaper i dessa språk i såväl tal som skrift. 
Särskild vikt läggs också vid den sökandes samarbetsförmåga och vana att arbeta i arbetslag samt förmåga att skapa goda relationer till studenter, kollegor och externa intressenter.

Personliga egenskaper som initiativförmåga och engagemang i verksamheten är viktiga liksom god administrativ förmåga. Andra personliga egenskaper som värdesätts högt är ett prestigelöst förhållningssätt.

Bred kunskap och erfarenhet av designprocessen är av stor vikt eftersom undervisningen inom våra ämnen har ett designfokus. Vi lägger också stor vikt vid att du har pedagogisk skicklighet och dokumenterad erfarenhet av att planera, genomföra och utvärdera undervisning inom de områden som nämnts under arbetsuppgifter, samt förmågan att handleda studenter i deras kursuppgifter.

Det är av vikt att du har bred yrkesmässig praktisk erfarenhet av arbete med utveckling och produktion av webb och andra typer av digitala medieprodukter kunskap i och praktisk erfarenhet av att administrera servermiljöer, webbservrar och användarkonton; kunskap om grundläggande programutveckling och databashantering från back-end till front-end; kunskap om teknik och metoder för datainsamling och analys av data från digitala medier (t.ex. web scraping).

Av vikt är också att du har god förmåga till självständigt arbete och förmåga att ta egna initiativ. 

Det ses också som meriterande om den sökande har erfarenhet av:

 • att utveckla och leda verksamhet
 • någon lärplattform och videokonferenssystem.
 • samverkan även med det omgivande samhället.
 • handledning på distans i datorlaborationer och projektarbeten.

Vid i övrigt likvärdiga meriter ges företräde till sökande som har förmåga att undervisa på svenska.

Villkor

Tillsvidareanställning på heltid (100%) med tillträde snarast efter överenskommelse. Provtjänstgöring tillämpas.

Ansökan

Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Minst två referenspersoner ska anges. Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning.

Ansökan ska bestå av:

 • styrkt meritsammanställning (CV)
 • fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
 • redogörelse för pedagogisk grundsyn
 • intyg från tidigare verksamhetsmiljöer
 • redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet, erfarenhet från ledning, samarbete och administration
 • redogörelse för språkkunskaper i svenska och engelska
 • publikationsförteckning om tillämpligt
 • kopior på betyg, intyg och examensbevis för de arbeten som åberopas

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte länkar till dem. De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker och publikationer, skickas i ett exemplar till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 Karlstad

Ange ref.nr. REK2021/136

Sista ansökningsdag är den 17 augusti 2021.

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2021/136
Kontakt
 • Katarina Groth Jansson, studierektor informatik, 054-700 2236
Facklig företrädare
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Tony Ingemarsson, Lärarförbundet, 054 700 1404
Publicerat 2021-06-18
Sista ansökningsdag 2021-08-17

Return to job vacancies